Osoite
PB 16 (Snellmansgatan 12)
00014 Helsingin Yliopisto

Jag är född i Tyskland, uppväxt i Kanada och sedan 1997 boende i Finland, där jag integrerat mig på svenska. Min utbildning är i socialt arbete (FM) vid Göteborgs universitet och pedagogik (B.Ed) vid University of Alberta, Kanada.

Syftet med min doktorsavhandling; Critical Social Inclusion: An anti-oppressive perspective on integration programs for adult migrants är att studera och jämföra inklusionsstrategier för invandrare i två olika typer av välfärdsstatliga kontexter nämligen i Finland och i Kanada. Det integrationsutbildningar som skall studeras representerar dessutom olika språkliga "konstellationer"; i Finland är fokus på svenskspråkiga integrationsutbildningars implementering.

Jag har varit anställd som programkoordinator och ansvarig för programutveckling inom the International Degree Program in Social Services vid Laurea Yrkeshögskolan (2000-2015). Mina expertisområden omfattar bland annat teori och etik inom socialt arbete, anti-racist & anti-oppressive socialt arbete, och kvalitativa forskningsmetoder.

RSS Feed

No results.