Henkilöhaku

Saija
Saarinen

Osoite
PL 9 (Siltavuorenpenger 3A)
00014 Helsingin Yliopisto

Avoimen yliopiston kasvatustieteiden koulutusohjelman yleisen ja aikuiskasvatustieteen sekä erityispedagogiikan opintosuuntien aineopintojen opintotarjonnan koordinointi, opintojen suunnittelu ja yhteistyö koulutusohjelman kanssa.

Avoimen yliopiston viestintä ja opintojen markkinointi, erityisesti Avoimen yliopiston tapahtumien koordinointi, markkinointi ja tapahtumatuotanto. Lukioyhteistyön koordinointi Helsingin ja Vantaan kaupunkien lukioiden kanssa.