Henkilöhaku

Päivi
Lindeman

Osoite
PL 68 (Pietari Kalmin katu 5)
00014 Helsingin Yliopisto

Palvelukoordinaattori

Kumpulan kampuksen Exactumin lähitiimi

Vastuualueet: Matematiikan ja tilastotieteen osasto, Tietojenkäsittelytieteen osasto ja HIIT

Ajankohtaista

Työhuone: Exactum, A210 Palveluosoite: admin-kumpula@helsinki.fi