Henkilöhaku

Päivi
Lindeman

Osoite
PL 68 (Pietari Kalmin katu 5)
00014 Helsingin Yliopisto

Kumpulan kampuksen Exactumin lähitiimi

Vastuualueet: Matematiikan ja tilastotieteen osasto, Tietojenkäsittelytieteen osasto ja HIIT

• tilojen hallinnointiin liittyvät tehtävät
• avainasiat (uudet avaimet, avainjatkot)
• puhelimet ja liittymät, tietokonehankinnat (yhdyshenkilö)
• tulostusoikeudet, ryhmätilan hallinta (P-asema)
• kokoustilavarauksissa avustaminen
• konferenssipalvelujen koordinointi
• toimintayksiköiden toimintaan liittyvät muut yleishallinnolliset tehtävät
• yksikön sähköinen asiakirjahallinta (Riihi-järjestelmän neuvonta ja tuki)

Ajankohtaista

Työhuone: Exactum, A210
Palveluosoite: admin-kumpula@helsinki.fi