Henkilöhaku

Eveliina
Hietakymi-Sandberg

Osoite
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin Yliopisto

LUMA-keskus Suomen hallinnoiman LUMATIKKA-täydennyskoulutushankkeen koordinointi

https://lumatikka.luma.fi
info@lumatikka.luma.fi

Päätöksenteon tuki ja toiminnan kehittäminen
Kumpula