Haku
Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018
Hakuaika
14.3.2018, 08:0028.3.2018, 15:00
Aloituspaikat (josta ensikertalaisille) (josta ensikertalaisille)
37 (25)

Myönnettävä opinto-oikeus

Jos sinut valitaan opiskelijaksi, saat oikeuden suorittaa lääketieteen lisensiaatin tutkinnon lääketieteen koulutusohjelmassa. Ilmoita hakemuksessasi, haetko suomen- vai ruotsinkieliselle opintolinjalla vai kumpaankin. Jos haet kumpaankin, ilmoita kummalle linjalle haet ensisijaisesti. Ilmoita myös teetkö valintakokeen suomeksi vai ruotsiksi. Huomioi valintakokeen kieltä valitessasi kielitaitovaatimukset (katso tämän sivun kohta, joka käsittelee hakukelpoisuutta).

Jos olet parhaillaan tai olet aikaisemmin ollut Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijana, huomioi seuraavat säännöt: Helsingin yliopiston entinen tai nykyinen opiskelija

Helsingin yliopiston aloituspaikat

Koulutus

 

Aloituspaikkamäärä

Lääketieteen koulutusohjelma   145 uutta opiskelijaa
  Lääketieteen koulutusohjelma, suomenkielinen opintolinja 108 uutta opiskelijaa
  Lääketieteen koulutusohjelma, ruotsinkielinen opintolinja enintään 37 uutta opiskelijaa
Hammaslääketieteen koulutusohjelma   50 uutta opiskelijaa
  Hammaslääketieteen koulutusohjelma, suomenkielinen opintolinja 50 uutta opiskelijaa
  Hammaslääketieteen koulutusohjelma, ruotsinkielinen opintolinja 0 uutta opiskelijaa / ei sisäänottoa 2018

Lääketieteen koulutusohjelmaan valitaan 145 uutta opiskelijaa suorittamaan lääketieteen lisensiaatin tutkintoa.

Hammaslääketieteen koulutusohjelmaan hyväksytään 50 uutta opiskelijaa suorittamaan hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa.

Tutkinnon suorittamisoikeuden voimassaoloaika: lääketieteen perustutkinto-opiskelija 8 vuotta, hammaslääketieteen perustutkinto-opiskelija 7 vuotta.

Valituksi tulemisen vähimmäisehdot

Sinut voidaan valita vain, jos

 • olet hakukelpoinen
 • osoitat tarvittaessa hakukelpoisuutesi määräajan kuluessa
 • toimitat hakemuksen määräajan kuluessa
 • suoritat valintakokeen hyväksyttävästi (huomioi, ettei valintakokeeseen lähetetä erillistä kutsua)
 • saat valintakoevastauksistasi vähintään pienimmät hyväksyttävät pistemäärät.

Valinnassa hyväksyttävissä olevan hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja saavutettava siinä valintakokeen hyväksymisraja. Valintakokeen hyväksymisraja on määritelty kohdassa, joka käsittelee valintakoepisteitä ja valintakokeen hyväksymisrajaa.

Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksyttävissä olevan on saavutettava tämän lisäksi tietty vähimmäispistemäärä, joka on määritelty tarkemmin kohdassa, joka käsittelee Helsingin yliopiston lääketieteen ruotsinkielisen opintolinjan vähimmäishyväksymisrajaa.

Valintamenettely

Jos et täytä yllä mainittuja valituksi tulemisen vähimmäisehtoja, sinua ei voida valinta. Jos täytät valituksi tulemisen vähimmäisehdot, valituksi tulemisesi riippuu alkupisteistäsi, koepisteistäsi ja ensikertalaisuudestasi.

Lisätietoa:
Ensikertalainen hakija

Voit saada 0–36 alkupistettä. 

Lisätietoa:
Alkupisteiden kuvaus

Voit saada 0–72 koepistettä. Koevastaustesi pisteyttämisestä kerrotaan kohdassa, joka käsittelee valintakoetta sekä valintakoepisteitä ja valintakokeen hyväksymisrajaa.

Kiintiöt

Korkeakoulujen yhteishaussa varataan lääketieteen koulutusohjelman opiskelijavalinnassa 145 aloituspaikasta 96 paikkaa ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville hakijoille. Ensikertalaisille varattavien aloituspaikkojen jakautuminen valintatapajonoihin kuvataan alla tarkemmin.

Valintatapajonot

Lääketieteen ja hammaslääketieteen uusien opiskelijoiden valinta tehdään yhteispistejonossa sekä valintakoejonossa. Hakijan ei tarvitse ilmoittaa, hakeeko hän yhteispistejonossa tai valintakoejonossa. Hakija otetaan huomioon oman hakukohteensa kummankin jonon valinnassa, mikäli se hakijan koulutustausta huomioon ottaen on mahdollista.

Valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä.

Valinta lääketieteen koulutusohjelmaan:

1)       Yhteispistejonoissa valitaan 87 hakijaa (65 hakijaa suomenkieliselle opintolinjalle ja 22 hakijaa ruotsinkieliselle opintolinjalle) yhteispisteiden (suomalaisesta ylioppilastutkintotodistuksesta tai sitä vastaavasta EB-tutkinnon, IB-tutkinnon tai Suomessa suoritetun Reifeprüfung-tutkinnon todistuksesta laskettavien alkupisteiden ja valintakoepisteiden yhteismäärän) perusteella.  Aloituspaikoista vähintään 65% on kiintiöity ensikertalaisille hakijoilleKäytännössä ensikertalaisille on kiintiöity lääketieteen koulutusohjelman yhteispistejonoissa 58 paikkaa, joista 43 paikkaa on kiintiöity suomenkieliselle opintolinjalle ja 15 paikkaa on kiintiöity ruotsinkieliselle opintolinjalle. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät yhteispistejonoissa muille hakijoille hakukohteiden sisällä.

2)       Valintakoejonoissa valitaan tämän jälkeen kaikkien kokeeseen osallistuneiden joukosta 58 hakijaa (43 hakijaa suomenkieliselle opintolinjalle ja 15 hakijaa ruotsinkieliselle opintolinjalle valintakoepisteiden perusteella. Aloituspaikoista vähintään 65% on kiintiöity ensikertalaisille hakijoilleKäytännössä ensikertalaisille on kiintiöity lääketieteen koulutusohjelman valintakoejonoissa 38 paikkaa, joista 28 paikkaa on kiintiöity suomenkieliselle opintolinjalle ja 10 paikkaa on kiintiöity ruotsinkieliselle opintolinjalle. Mikäli aloituspaikkoja jää ensikertalaisten kiintiössä täyttämättä, heille kiintiöidyt paikat siirtyvät valintakoejonoissa muille hakijoille hakukohteiden sisällä.

Mikäli opiskelijavalinnassa hyväksytty hakija ei ota vastaan opiskelupaikkaa, täytetään opiskelupaikka valintatuloksen mukaisessa järjestyksessä siten, että ensikertalaisen hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut ensikertalainen hakija.  Muun kuin ensikertalaisen hakijan paikan vapautuessa tilalle valitaan kaikista hakijoista seuraavaksi parhaan pistemäärän saavuttanut henkilö.

Helsingin yliopiston lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkielisen opintolinjan vähimmäishyväksymisraja

Ollakseen hyväksyttävissä oleva Helsingin yliopiston lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkielisen opintolinjan vuoden 2018 valintamenettelyssä tulee seuraavan ehdon täyttyä:

 • Yhteispistejonossa ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksyttävissä olevan hakijan yhteispistemäärä voi olla enintään yhtä pistettä (-1) alempi kuin mihin tahansa lääketieteen yhteisvalinnan suomenkieliseen hakukohteeseen hyväksytyn hakijan alin hyväksymispistemäärä yhteispistejonossa on (= vähintään sama pistemäärä miinus yksi (-1) pistettä, kuin viimeisen suomenkieliseen hakukohteeseen hyväksytyn hakijan pistemäärä).
 • Koepistejonossa ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksyttävissä olevan hakijan koepistemäärä voi olla enintään yhtä pistettä (-1) alempi kuin mihin tahansa lääketieteen yhteisvalinnan suomenkieliseen hakukohteeseen hyväksytyn hakijan alin hyväksymispistemäärä koepistejonossa on (= vähintään sama pistemäärä miinus yksi (-1) pistettä, kuin viimeisen suomenkieliseen hakukohteeseen hyväksytyn hakijan pistemäärä).

Lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkielisen opintolinjan vähimmäishyväksymisrajan (pisteet) määrittely tapahtuu kaikkien yhteisvalinnassa olevien lääketieteen koulutusohjelmien suomenkielisten hakukohteiden osalta tehtävässä ensimmäisessä yhteisessä Opintopolku-järjestelmän sijoittelussa. Tämä tehdään ennen määräaikaa, joka on annettu tulosten julkistamiselle. Mikäli lääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle ei ole riittävästi hyväksyttävissä olevia määritellyn vähimmäispistemäärän saavuttaneita hakijoita, jätetään ruotsinkieliselle opintolinjalle kiintiöidyt, tyhjäksi jäävät, aloituspaikat täyttämättä. Ruotsinkielisen linjan minimipisteraja ei muutu, vaikka ensimmäisen sijoittelun jälkeen, suomenkieliselle linjalle tulisi hyväksyttyä hakija alemmilla pisteillä.

Lisätietoa:
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Yliopistoon hakevalla tulee olla korkeakoulukelpoisuuden tuottavat aiemmat opinnot. Katso tiedot korkeakoulukelpoisuuden antavista tutkinnoista.

Huomaathan, että jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai suoritat sen viimeistään 7.6.2018, yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan rekisteristä, eikä sinun tarvitse toimittaa siitä todistuskopiota.  Jos hakuperusteenasi on jokin muu tutkinto tai jos olet suorittanut ylioppilastutkintosi ennen vuotta 1990, niin sinun täytyy toimittaa kopio tutkintotodistuksestasi. Katso liitteiden toimitusohjeet ja määräajat yliopiston verkkosivuilta.

Mikäli hakemuksen liitteeksi pyydetään todistusjäljennöksiä ym. asiakirjoja, asiakirjojen kopiot toimitetaan siihen lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon, jonka hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen. Hakukelpoisuuden erityistilanteissa hakemus toimitetaan hakijan ylimmäksi hakutoiveeksi asemaan lääketieteen tai hammaslääketieteen alan yliopistoon.

Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut hakija voi pyrkiä lääketieteellisten alojen hakukohteisiin osallistumalla samaan, kaikille pakolliseen suomen- tai ruotsinkieliseen valintakokeeseen kuin Suomessa tutkintonsa suorittaneet. Mahdollinen valinta tapahtuu valintakoemenestyksen perusteella, sillä hakijat eivät saa alkupisteitä ylioppilastutkintotodistusta vastaavasta todistuksestaan.

Lisätietoa:
Asiakirjojen toimittaminen hakijapalveluihin
Ensikertalaiskiintiö
Yhden paikan säännös

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, mutta et voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, voit silti hakea opiskelemaan Helsingin yliopistoon.
Lisätietoa: 
Pakolaisasemassa oleva hakija

Kielitaitovaatimukset (tekstiä päivitetty 14.11.2017)

Hakijan on ilmoitettava, tekeekö hän valintakokeen suomeksi tai ruotsiksi. Hakijan on valintakokeen kieltä valitessaan otettava huomioon kielitaitovaatimukset.

Haettaessa lääketieteen suomenkieliselle tai/ja ruotsinkieliselle opintolinjalle hakijan tulee osoittaa kyseisen opintolinjan vaatimusten mukainen kielitaito.

Hakijalta vaaditaan joko opiskelutasoista tai erinomaista kielitaitoa sen mukaan, kummalla kielellä (suomi vai ruotsi) hakija tekee valintakokeen. Hakijan tulee jo hakuvaiheessa ilmoittaa sitovasti se kieli, jolla hän tulee valintakokeen tekemään. Jos hakija hakee sekä suomen- että ruotsinkieliselle linjalle, hänen tulee osoittaa opiskelutasoinen kielitaito siinä kielessä, jolla hän tekee kokeen ja erinomainen kielitaito toisessa vaaditussa kielessä.

Mikäli hakijalta edellytetään kielitaidon osoittamista, on hakijan toimitettava todenne kielitaidon osoittamiseksi hakuaikana tai viimeistään 13.4.2018 klo 15.00 mennessä siihen lääketieteen alan yliopistoon, jonka hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveekseen. Haettaessa Helsingin yliopiston lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkieliselle linjalle, tulee kielitaidon todenne toimittaa Helsingin yliopistoon.

Ruotsinkieliselle opintolinjalle hakevan kielitaitovaatimukset

Helsingin yliopiston lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkielisen opintolinjan tavoitteena on kouluttaa koko maan tarpeisiin riittävästi ruotsinkielentaitoisia lääkäreitä. Ruotsinkielisen linjan opetuksesta vain osa annetaan ruotsin kielellä, joten myös ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijat saavat osan opetuksesta suomeksi. Suomen kielen taitoa tarvitaan myös potilaskontaktien vuoksi. Ruotsinkielisen opintolinjan opiskelijan on kuitenkin osallistuttava ruotsinkieliseen opetukseen aina, kun sitä on tarjolla.

Opiskelutasoista ruotsin kielen taitoa vaaditaan sellaiselta hakijalta, joka hakee ruotsinkieliselle linjalle ja tekee valintakokeen kyseisenä hakuvuonna ruotsiksi.

Kun ruotsinkielisen linjan hakija tekee valintakokeen ruotsiksi, häneltä vaaditaan opiskelutasoista ruotsin kielen taitoa, jonka hakija voi osoittaa tekemällä valintakokeen kyseisenä hakuvuonna ruotsiksi.

Kun ruotsinkielisen linjan hakija tekee valintakokeen suomeksi, häneltä vaaditaan erinomaista ruotsin kielen taitoa, jonka voi osoittaa jollakin seuraavista tavoista:

 1. Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai korkeakoulukelpoisuuden antava muu tutkinto ruotsiksi.
 2. Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielenä opiskellusta ruotsin kielestä.
 3. Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (ruotsin kielessä) vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur TAI ruotsi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur.
 4. Reifeprüfung/Abiturprüfung-tutkinnossa ruotsi kirjallisesti arvosanalla 8 TAI ruotsi suullisesti vähintään arvosanalla 10.
 5. IB-tutkinnossa ruotsi A1-kielenä arvosanalla 5 TAI ruotsi A2-kielenä vähintään arvosanalla 6 TAI ruotsi A-kielenä (literature/language and literature/language and performance) arvosanalla 5 TAI B-kielenä arvosanalla 6.
 6. EB-tutkinnossa ruotsi LI-kielenä arvosanalla 7.
 7. Korkeakoulututkinto ruotsiksi.
 8. Korkeakoulututkinto pääaineena ruotsin kieli (tai vastaava).
 9. Ruotsin kielen kielitaitokoe (hyväksyttävät kokeet ja niistä vaadittavat pistemäärät tai arvosanat):
 • suomalaisen yliopiston kielikeskuksen tai kielipalveluiden koe: keskiarvona taitotaso 6
 • yleinen kielitutkinto: taitotaso 6 kaikista osa-alueista
 • valtionhallinnon kielikoe: taitotaso erinomainen suullisen taidon ja kirjallisen taidon kokeissa.

   10. Hyväksytysti suoritettu Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintojen yhteydessä järjestetty ruotsin kielen koe vuonna 1988-2012.

Lisätietoa:
Kielitaidon osoittaminen

Valintakoe

Lääketieteiden koulutusalat: lääketieteen yhteisvalinta, hammaslääketieteen yhteisvalinta ja eläinlääketiede

Vuoden 2018 opiskelijavalinnassa siirrytään lääketieteen alalla yhteisvalintaan siten, että lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä.

Voit hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin tai eläinlääketieteen hakukohteeseen.

Yhteisvalintojen hakukohteet ovat vuonna 2018 seuraavat:

Lääketieteen yhteisvalinta

 • Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  • Päähaku, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), lääketieteen lisensiaatti (6 v)
  • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat (6 år)
 • Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
  • Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Tampereen yliopiston lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
  • Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  • Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  • Lääketiede, lääketieteen tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v)

Hammaslääketieteen yhteisvalinta 

 • Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  • Päähaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
  • Huvudansökan, utbildningsprogrammet i odontologi (undervisning på svenska), odontologie licentiat (5,5 år); INGEN ANTAGNING ÅR 2018
 • Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta
  • Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
 • Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  • Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
 • Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  • Hammaslääketiede, hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

Eläinlääketiede

 • Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta
  • Eläinlääketieteen koulutusohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)

Ensisijaisuuspiste

Hakijalle annetaan yksi (1) ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

Valintakoe

Tullakseen huomioiduksi valinnassa tulee hakijoiden osallistua valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään samanaikaisesti kaikissa yliopistoissa. Valintakokeeseen ei lähetetä erikseen kutsua. Valintakokeeseen voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä. 

Tutkinto-ohjelma Valintakoe Valintakoepaikka
Lääketiede 16.5.2018  klo 9.00-14.00 Helsinki, mikäli Helsingin yliopisto on asetettu ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen yhteisvalinnassa
Hammaslääketiede 16.5.2018  klo 9.00-14.00  Helsinki, mikäli Helsingin yliopisto on asetettu ylimmäksi hakukohteeksi hammaslääketieteen yhteisvalinnassa 

Valintakoepaikkakunta

Hakijan tulee osallistua valintakokeeseen yliopistossa, jonka hän on asettanut ylimmäksi hakukohteeksi lääketieteen tai hammaslääketieteen yhteisvalinnassa. Valintakokeeseen ei voi osallistua muiden lääketieteellisten koulutusyksiköiden valintakokeiden yhteydessä. Muualla tehtyä koetta ei arvioida.

Helsingin yliopiston tiloissa järjestettävän valintakokeen täsmällinen paikka (salijako) ilmoitetaan noin viikkoa ennen valintakoetta hakijapalveluiden verkkosivuilla.

Lisätietoa:
Valintakokeiden paikat
Ohjeita valintakokeeseen osallistuville (Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan sivut)
Näin osallistut valintakokeeseen -ohjeet (Helsingin yliopiston sivut)

Valintakoemateriaali

Suomenkieliseen valintakokeeseen vastaaville

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2018 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon.

Lukion opetussuunnitelmat ovat luettavissa osoitteessa:
http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf

 • Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129-135
 • Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut 143-149
 • Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 151-155

Ruotsinkieliseen valintakokeeseen vastaaville

Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2018 baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet.

Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen:
http://www02.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/gymnlpg.pdf

 • Kapitel 5.7 Biologi (kurserna 1-5), s. 131-137 i läroplanen
 • Kapitel 5.9 Fysik (kurserna 1-8), s. 145-151 i läroplanen
 • Kapitel 5.10 Kemi (kurserna 1-5), s. 153-157 i läroplanen

Valintakokeessa sallitut laskimet

Valintakokeessa sallitaan vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Yliopisto ei jaa kokeessa varalaskimia, joten hakija voi ottaa kokeeseen mukaan toisen, ohjeiden mukaisen varalaskimen.

Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuillawww.laaketieteelliset.fi

Valintakokeessa havaittu vilppi tai koeajan ylitys johtaa valintakokeen hylkäykseen.

Helsingin yliopisto ei järjestä opiskelijavalintoihin liittyviä valmennuskursseja eikä rahallisesti tai toiminnallisesti tue valmennuskurssien järjestämistä. Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevat henkilöt eivät saa järjestää valmennuskursseja tai opettaa valmennuskursseilla. Valmennuskurssien järjestäjät tai kursseilla opettavat eivät tiedä valintakokeen sisällöstä muuta kuin mitä tällä verkkosivulla on kerrottu.

Koekysymysten, tehtävämonisteen ja koevastausten kieli

Hakijan tulee ilmoittaa sähköisellä hakulomakkeella (www.opintopolku.fi) sitovasti hakuajan päättymiseen 28.3.2018 klo 15.00 mennessä, haluaako hän valintakokeessa koekysymykset suomen vai ruotsin kielellä. Koekysymykset voi saada joko suomenkielisinä, jolloin on vastattava suomeksi (suomenkielinen valintakoemateriaali) tai ruotsinkielisinä, jolloin on vastattava ruotsiksi (ruotsinkielinen valintakoemateriaali). Koekysymykset ja tehtävämonisteen voi saada vain yhdellä kielellä.

Valintakoepisteet ja valintakokeen hyväksymisraja

Kaikille hakijoille pakollinen, viisi tuntia kestävä valintakoe sisältää integroituja tehtäviä, jotka perustuvat valintakoemateriaaliin ja kokeessa jaettavaan tehtävämonisteeseen. Tullakseen huomioiduksi valinnassa täytyy valintakoe suorittaa hyväksytysti. Valintakoetehtävistä saatavat raakapisteet lasketaan yhteen ja muunnetaan valintakoepisteiksi välille 0-72. Skaalatut valintakoepisteet ilmoitetaan kolmen desimaalin tarkkuudella.  Korkeimmaksi valintakoepistemääräksi (72) tulee se raakapistemäärä, jonka 1 % kaikkien saman alan yhteisvalintaan kuuluvien yliopistojen valintakokeeseen parhaiten vastanneista on saavuttanut. Valintakokeen hyväksymisraja on puolet tästä raakapistemäärästä. Lisäksi lääketieteen ruotsinkieliselle opintolinjalle hyväksyttävissä olevan on saavutettava erillinen vähimmäishyväksymisraja, joka on määritelty otsikon ”Valintaperusteet” alaotsikon ”Valintamenettely” alla kohdassa, joka käsittelee Helsingin yliopiston lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkielisen opintolinjan vähimmäishyväksymisrajaa.

Valintakokeen jälkeen julkaistaan Hyvän vastauksen piirteet, joka on yleinen kuvaus kunkin koetehtävän osalta arvioinnin perusteena olevista keskeisistä asiasisällöistä. Yksittäisiä vastauksessa vaadittavia mainintoja tai niiden pistearvoa ei voi päätellä tämän pohjalta. Yksityiskohtaisesti pisteytettyä “mallivastausta“ ei laadita, koska asiasisällön esittämisessä voi tehtävästä riippuen olla yksilöllisiä vastaustapoja. Myös vastauksen johdonmukaisuus ja selkeys vaikuttavat pisteytykseen. Valintakoemateriaalia laajemmat tiedot eivät oikeuta lisähyvitykseen koevastauksia arvioitaessa.

Ensisijaisuuspiste

Hakijalle annetaan yksi (1) ensisijaisuuspiste, mikäli hakija on asettanut ensimmäiseksi hakutoiveekseen lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteen. Ensisijaisuuspiste annetaan vain tähän ensimmäiseksi hakutoiveeksi asetettuun lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen. Ensisijaisuuspiste lisätään hakijan saamiin valintakoepisteisiin pisteiden skaalauksen jälkeen.

Maksimipistemäärä

Hakijoiden korkein mahdollinen todistuspistemäärä (alkupisteet) on 36. Valintakokeesta saatava maksimipistemäärä on 72. Hakijan ensimmäiseksi hakukohteeksi asettamaan lääketieteen tai hammaslääketieteen hakukohteeseen lisätään näiden lisäksi yksi (1) ensisijaisuuspiste. Yhteispistejonon (alkupisteet, valintakoepisteet ja ensisijaisuuspiste yhteensä) maksimipistemäärä on 109. Valintakoejonon (valintakoepisteet ja ensisijaisuuspiste yhteensä) maksimipistemäärä on 73.

Tasapistetilanteessa määrittävä sääntö

Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen tai hammaslääketieteen valinnassa yhteispistejonossa sama todistuspisteiden (alkupisteet) ja valintakoepisteiden yhteispistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakoepisteiden määrä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen valintakokeen tehtävän yksi (1) kokonaispistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, ratkaisee tehtävän 2 pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, hyväksytään kaikki tämän saman pistemäärän saaneet hakijat.

Mikäli usealla hakijalla on lääketieteen tai hammaslääketieteen valinnassa valintakoejonossa sama valintakoepistemäärä, niin tasapistetilanteessa järjestyksen ratkaisee valintakokeen tehtävän yksi (1) kokonaispistemäärä. Mikäli tämäkin on sama, ratkaisee järjestyksen tehtävän 2 pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, järjestyksen ratkaisee todistuspisteiden (alkupisteet) yhteismäärä.

Tasapistesääntöä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisupyyntöihin liittyvissä tilanteissa.

Tulosten julkistaminen

Yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Hakija näkee omat valintatuloksensa Opintopolku.fi -sivuston Oma opintopolku -palvelussa.

Varasijat

Lääketieteellisten alojen hakukohteissa varasijojen määrä on rajattu 10 varasijaan valintatapajonoittain.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka tämä voisi valintapisteiden perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella annettuun hakutoivejärjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoidusta koulutuksesta, johon voi tulla hyväksytyksi valintapisteiden perusteella. Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti.

Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 10.7.2018 klo 15.00 mennessä. Seuraa tarkasti hyväksymisilmoituksen ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta!

Jos valituksi tullut hakija ottaa kesän 2018 valinnoissa syksyllä 2018 alkavasta koulutuksesta paikan vastaan, häntä ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Näihin hakukohteisiinkin voi jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena.

Lääketieteiden (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) alalla opiskelijalla voi olla Helsingin yliopistossa samanaikaisesti vain yksi ylempään korkeakoulututkintoon (lisensiaatin tutkinto) johtava tutkinnonsuoritusoikeus. Halutessaan toisen tutkinnonsuoritusoikeuden opiskelijan tulee valmistua tai luopua aikaisemmasta tutkinnonsuoritusoikeudestaan ennen kuin hän voi ottaa vastaan toisen tutkinnonsuoritusoikeuden. (Tutkintoja ja opintoja koskevat linjaukset, Rehtorin päätös 19.6.2017, HY/494/00.00.06.00/2017.)

Oikaisupyyntö

Hakijalla on oikeus tutustua omiin koevastauksiinsa. Helsingin yliopiston hakijapalvelut vastaa Helsingin yliopistossa järjestettyjen valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelusta. Lisätietoa: Valintakokeiden näyttö- ja kopiointipalvelu.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää kirjallisesti oikaisua koetulokseensa 14 päivän kuluessa tulosten ilmoittamisesta. Oikaisupyyntö toimitetaan siihen yliopistoon, jonka tulokseen haetaan oikaisua. Mahdollinen muutos valintapisteissä koskee vain sen yliopiston valinnan tulosta, jonne oikaisupyyntö on osoitettu.  Oikaisupyynnössä on yksilöidysti esitettävä mihin hakija hakee oikaisua, missä kohdin on tapahtunut pistelaskuvirhe tai missä kohdin arvostelu ei ole perustunut valintakoemateriaalin tietoihin ja / tai valintakokeen tehtävämonisteessa annettuihin lisätietoihin. Hakijan on tästä syystä oleellisen tärkeää tutustua huolellisesti omaan vastaukseen ja verrata sitä tehtävän hyvän vastauksen piirteisiin. Oikaisupyynnössä on oltava mukana ne mahdolliset liitteet, joihin oikaisupyyntöä hakeva vetoaa. Yksilöimättömiä oikaisupyyntöjä ei käsitellä.

Oikaisupyynnössä hakija ilmoittaa kirjallisesti

 • nimensä ja kotikuntansa
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisua pyytävälle voidaan toimittaa. Oikaisupyynnössä voi ilmoittaa myös sähköpostiosoitteen mainittua tarkoitusta varten,
 • mitä päätöstä hän pyytää oikaistavaksi,
 • mitä kohtaa päätöksestä hän pyytää oikaistavaksi tai
 • miten päätöstä tulisi hänen mukaansa oikaista ja
 • millä perusteilla päätöstä tulisi oikaista hänen pyytämällään tavalla.

Oikaisupyynnön jättäneen koetuloksen mahdollinen muutos ei muuta valintaa kenenkään jo hyväksytyksi tulleen vahingoksi.

Lisätietoa:
Aikaisempia valintakoetehtäviä
Tilastoja opiskelijavalinnoista

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Vamman tai sairauden vuoksi erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää hakemus 28.3.2018 klo 15.00 mennessäLääketieteellisten alojen yhteisvalintaa koskeva hakemus erityisjärjestelyihin toimitetaan siihen lääketieteellisten alojen yliopistoon, minkä hakija on asettanut ylimmäksi hakutoiveeksi eli missä hakija tekee valintakokeen

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan ainoastaan käytännön järjestelyitä valintakoetilanteessa esim. liikuntaesteiden poistamista, laajempaa kirjoitustilaa tai apuvälineiden käyttämistä. Hakemukseen tulee liittää erityisjärjestelyhakemukseen syynä olevan vamman/sairauden/haitan alaa vastaavan erikoislääkärin lausunto, josta ilmenee vamman tai sairauden laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Kukin tapaus harkitaan erikseen.

Vaikean tai keskivaikean lukihäiriön vuoksi lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen hakevan tulee jättää hakemus 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin tai puheterapeutin lausunto. Hakija voi esittää hakemuksensa liitteeksi lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen. Lisäaikaa hakevien asiantuntijalausunnot voivat olla korkeintaan viisi vuotta vanhoja. Kukin tapaus harkitaan erikseen. Lisäaikaa voi saada enintään 30 minuuttia.

Helsingin yliopistoon toimitettavan Helsingin yliopistossa tehtävää valintakoetta koskevan erityisjärjestelyhakemuksen on oltava perillä Helsingin yliopiston hakijapalveluissa viimeistään 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa tarpeen erityisjärjestelyihin syntyneen edelle mainitun erityisjärjestelyjen hakuajan päättymisen jälkeen eikä tarve ole ollut ennakoitavissa ennen sitä.

Valintakoesuoritusten arvostelu tapahtuu lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan valintakokeen arvosteluperusteiden mukaisesti ja kokeen arvostelussa hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin. Lääkärintodistuksia ei liitetä koesuoritukseen eikä tietoa vammasta välitetä kokeen tarkastajille.

Lisätietoa:
Erityisjärjestelyt valintakokeessa (Helsingin yliopiston hakijapalveluiden lisätietosivu)

Aika
16.5.2018, 09:0014:00
Paikka
Helsinki
00000 Ei tiedossa
Lisätietoja

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset

Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta. Rajoitukset koskevat seuraavia aloja: lääketiede, hammaslääketiede, logopedia, psykologia, farmasia sekä sosiaalityö ja opettajankoulutus. Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei ole este opiskelijaksi ottamiselle, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi erityisjärjestelyin, poistaa. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilaansa tai toimintakykyynsä liittyvästä syystä osallistua koulutukseen. Myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa yliopistolle tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa. Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon opiskeluoikeuden peruuttamisesta koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, yliopisto voi peruuttaa opiskeluoikeuden.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä. Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset). Kaikilta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoilta tarkastetaan rikostaustaote kerran opintojen aikana, ennen opintojen kliiniseen vaiheeseen siirtymistä.

Rokotukset

1.3.2017 alkaen on tullut voimaan tartuntatautilaki (1227/2016), joka velvoittaa sosiaali- ja terveysalalla työnantajan valvomaan, että riskiryhmien kanssa työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta ei saa jatkossa tehdä töitä ilman pakollisia rokotteita.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ohjeiden mukaan sairaanhoitopiirin sairaaloihin harjoitteluun tulevilla opiskelijoilla tulee olla voimassa oleva rokotustodistus tai kirjallinen vakuutus seuraavista taudeista:

Tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko (Morbilli, Parotitis ja Rubella)

 • MPR-rokotus x 2 tai yksittäiset tautikohtaiset rokotukset
 • Jos opiskelijaa ei ole rokotettu tai hän on saanut vain yhden rokotuksen, niin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) antaa MPR rokotuksen tiedekuntaan hyväksytyille opiskelijoille Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaan.

Vesirokko (Varicella)

 • Vesirokko-rokotus, jos ei ole sairastanut tai ole rokotettu.

Lisäksi HUS suosittelee, että harjoitteluun tulevalla opiskelijalla on voimassa myös muutama muu rokotus; katso lisää ohjeita tiedekunnan Internet-sivulta: Harjoittelu lääketieteen koulutusohjelmassa

Opiskelija kustantaa itse tarvitsemansa rokotukset. Yleistä lisätietoa rokotuksista antaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (www.thl.fi). 

Helsingin yliopiston hakijapalvelut
PL 3
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Puhelin:: 02941 24140