Muoto-opin arkisto

Helsingin yliopisto, suomen kieli
Fabianinkatu 33, 4. krs.  

Auki arkisin klo 9–16.

Puh. 02941 22368.

Tutkimuskoordinaattori Mari Siiroinen

Arkisto sisältää systemaattisesti järjestettyä suomen murteiden kieliopillista aineistoa noin joka kolmannesta pitäjänmurteesta. Murre-esimerkit on järjestetty 897 signumia käsittävän koodiston mukaan (Muoto-opin arkiston opas 2003). Aineisto on kirjoitettu A6-kokoisille arkistolipuille. Arkiston pohjana on koulutettujen stipendiaattien nauhoittama tai muistiin merkitsemä murrepuhe. Arkistoa käytetään kielitieteellisten tutkimusten, suomen murteiden sanakirjan, kielikartastojen yms. aineslähteenä.

Arkiston aineiston käytössä olennaisena apuna on alun perin kerääjien tarpeisiin laadittu Muoto-opin keruuopas (1983[1969]) ja sitä täydentävät lisävihkot vuosilta 1975 ja 1978. Lisävihkojen teksteillä täydennetty keruuopas löytyy kokonaisuudessaan pdf-muotoisena.

  • Valmiita 2 500–3 000 lipun laajuisia pitäjänkokoelmia 139.
  • Hiukan vajaita kokoelmia on 20.
  • Opiskelijoiden tekemiä suppeita pienoiskokoelmia 94.
  • Lippuja arkistossa on lähes 500 000.
  • Alkuperäiset kokoelmat on säilytetty pitäjittäin.
  • Valmiit kokoelmat on kopioitu myös signumeittain järjestetyksi rinnakkaisarkistoksi.
  • Kopiokokoelmat Joensuun, Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa, osasta arkistoa lisäksi Ruotsissa Umeå Universitetissa sekä Norjassa Universitetet i Tromsøssa ja Høgskolen i Finnmarkissa.
  • Koko aineisto on skannattu pdf-tiedostoiksi, ja kaikki paitsi opiskelijoiden pienoiskokoelmat ovat Digitaalisessa Muoto-opin arkistossa.

Digitaalinen muoto-opin arkisto (DMA) pohjautuu pääosin paperimuotoiseen Muoto-opin arkistoon, mutta aineistoa on täydennetty joiltakin osin. DMA:ssa on n. 400 000 signumoitua eli morfologisesti koodattua lause-esimerkkiä 160 pitäjänmurteesta. Sen lisäksi siellä on pdf-luvat kaikista arkiston paperilipuista.

Digitaalinen muoto-opin arkisto on syntynyt kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli Suomen Akatemian vuosina 2001–2005 rahoittama. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa saatiin koodatuksi ja digitoiduksi n. 140 000 lause-esimerkkiä 145 pitäjänmurteesta. Hanketta johti dos. Kaisu Juusela ja siinä työskenteli kaksi tutkijaa, maisteri Päivi Markkola (o.s. Nieminen) ja hum. kand. Mika Kukkola, sekä tilapäisenä tutkimusapulaisena ylioppilas Maiju Laitinen.

Vuosina 2007–10 digitaalista arkistoa täydennettiin. Tätä hanketta johti amanuenssi, FT Mari Siiroinen. Hankkeessa työskenteli projektisuunnittelijana ensin maisteri Mikko T. Virtanen, sittemmin maisteri Hanna-Ilona Härmävaara sekä hum. kand Sini Alm. Varsinaista digitointi- ja koodaustyötä ovat tehneet 20 opiskelijaa tutkimusapulaisina. Hiukan uudistettu käyttöliittymä ja laajennettu aineisto (uutuutena mm. pdf-kuvat) julkistettiin 15.9.2009. Viimeisin aineistotäydennys on tehty 22.3.2011 niin, että aineistoa on tätä nykyä n. 400 000 lausetta. Lisää aineistoa on tulossa.

Muoto-opin arkiston käyttöön opastaa Muoto-opin arkiston opas (toim. Toni Suutari, 2003).

Muoto-opin arkistoa ja digitointihanketta esitellään myös teoksessa Muotojen mieli: Kirjoituksia morfologiasta ja variaatiosta (Lea Laitinen, Hanna Lappalainen, Päivi Markkola ja Johanna Vaattovaara (toim.), 2003).