Sivuainekokonaisuudet

Alla lueteltuja aineita voi opiskella humanistisessa tiedekunnassa sivuaineena. Lisäksi sivuaineena voi opiskella kaikkia aineita, joita voi opiskella myös pääaineena.

Alkuperäiskansat -opintokokonaisuus
Digitaalinen humanismi -opintokokonaisuus
Elokuva- ja televisiotutkimus
Galicialainen filologia
Hollannin kieli ja kulttuuri
Intercultural Encounters -opintokokonaisuus
Iranistiikka
Johdatusta Suomen kieleen ja kulttuuriin (henkilöille, joiden koulusivistyskieli ei ole suomi tai ruotsi)
Katalonialainen filologia
Keskiajan tutkimus
Klassillinen arkeologia
Kultur och kommunikation -opintokokonaisuus
Käännöstiede
Merihistoria
Museologia
Nordiska grannspråk
Nykykreikan kieli ja kirjallisuus
Romanikieli ja -kulttuuri
Ruotsin kielen perusopinnot kääntäjille
Semiotiikka
Sukupuolentutkimus
Suomen kielen perus- ja aineopinnot kääntäjille
Ukraina-opintokokonaisuus
Venäjä-opintokokonaisuus