Vaihto-opinnot

Humanistinen tiedekunta toivottaa tervetulleiksi lähes 200 vaihto- ja vierailijaopiskelijaa vuosittain. Suurin osa vaihto-opiskelijoista tulee Erasmus- tai Nordplus-ohjelman kautta ulkomailta, toisista eurooppalaisista yliopistoista. Lisäksi opiskelijat ympäri maailmaa saapuvat yliopiston kahdenvälisillä sopimuksilla. Voit lukea muutamien aiempien vuosien vaihto-opiskelijoidemme kokemuksista englanniksi.

Jos olet jonkun ulkomaisen yliopiston tutkinto-opiskelija, löydät tietoa Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta opiskelijavaihtokohteena englanniksi.

Jos olet Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tutkinto-opiskelija: Opintojen aikana voi kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossa. Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa osa tutkintoon kuuluvista opinnoista suoritetaan ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin. Sopiva aika opiskelijavaihdolle on usein kandidaatintutkinnon loppupuolella. Vaihtoon voi lähteä joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin yliopiston vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti vaihtopaikan hankkinut voi hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voi suorittaa myös maisterintutkintoon kuuluvan työharjoittelun.

Kansainvälistyä voi myös Helsingin yliopistossa. Opiskelijat esimerkiksi toimivat tuutoreina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja joukko opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, joiden tausta on kansainvälinen ja jotka siten tuovat opintoihin ja opiskeluun kansainvälistä näkökulmaa. Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija voi löytää lisätietoa kansainvälisyydestä opinnoissa Opiskelijan ohjeissa (uusi opiskelija, 1.8.2017 tai myöhemmin aloittanut) tai Flammasta (vanha opiskelija, 1.8.2016 tai aiemmin aloittanut).