Opinto-oikeudet

Patsas. Photo: Mika Federley

Opintojen suorittaminen edellyttää opinto-oikeutta kyseisiin opintoihin. Suurimmalla osalla opiskelijoista on valinnan kautta saatu tutkinnonsuoritusoikeus humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon ja/tai filosofian maisterin tutkintoon. Tutkinnot on suunniteltu siten, että ne on mahdollista suorittaa viidessä vuodessa, mikä on myös lain määrittelemä tavoiteaika tutkinnoille.

Jos olet kiinnostunut tutkinnon suorittamisesta, tutustu Hae humanistiksi -sivuun, jossa on esitelty tiedekunnan oppiainevalikoima. Koulutusohjelmien kuvausten yhteydessä on kerrottu tarkemmin erilaista tavoista hakea tutkinnonsuoritusoikeutta.

Tiedekunnassa voi opiskella myös erillisten opintojen oikeudella, JOO-opinto-oikeudella tai vaihto-opiskelijana. Erillisten opintojen oikeus on tarkoitettu jo valmistuneille henkilöille, jotka haluavat suorittaa vain tiettyjä opintoja. JOO-opintoja voivat tehdä toisen yliopiston opiskelijat, jotka haluavat suorittaa jonkin kokonaisuuden tiedekunnassa. JOO-opinnoista on kerrottu kattavasti JOOPAS.fi -sivustolla, jonka kautta oikeutta myös haetaan. Vaihto-opiskelijaksi puolestaan voivat hakeutua ulkomaisessa yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Jos olet kiinnostunut tiedekunnan tarjoamista opinnoista, niin huomaa että monia aineita voi opiskella myös avoimessa yliopistossa.

Opettajan pätevyys -sivulle on koottu tietoa humanistisen tiedekunnan opetettavista aineista (millaisia opintoja pätevyyteen vaaditaan, miten opintoja voi suorittaa), lisäksi löydät ohjeet vastaavuustodistuksen hakemista varten.