Käytännön ohjeita poikkeustilanteeseen humanistisessa tiedekunnassa
Helsingin yliopistolla on poikkeustilanne koronavirustilanteen takia.

Sivua päivitetty viimeksi 21.9.2021

Alla on humanistisen tiedekunnan tarkennuksia ohjeistukseen. 

 • Tarkentavia ohjeita humanistisen tiedekunnan opiskelijoille 
 • Säännöllinen, kokopäiväinen työskentely yliopiston tiloissa sijaitsevissa työhuoneissa on edelleen luvanvaraista ainakin 30.9.2020 asti. Lupa haetaan tiedekunnan tilannekeskukselta e-lomakkeella
 • Opetus- ja tutkimushenkilökunnan etätyöskentely ulkomailta käsin:  Helsingin yliopistolla tehdään ulkomaantyöskentelystä aina erillinen sopimus. Tee selvitys ulkomaan työskentelystä SAP-HR -järjestelmään
 • Huomioittehan, että koronatilanteen vuoksi ihmiskontakteja vaativia tutkimuksia (haastattelut, seuranta, tarkkailu ja vastaavat) ei tule pääsääntöisesti tehdä. Riski tartuntojen leviämiselle on liian suuri, ja jatkaminen on vastoin yliopiston vastuullisen toiminnan periaatteita. Tämän tyyppiset tutkimukset tulee keskeyttää, jos niitä on vielä käynnissä, eikä uusia tule aloittaa ennen kuin tilanne kokoontumisrajoitusten osalta on purettu.

Muutoksia lähiopetukseen

Päivitetty 21.9.2021

Syksyn opetukseen liittyviä ohjeita on päivitetty yliopiston koronasivuille.

Ensimmäisen periodin opetus ja tentit toteutetaan suunnitellusti 13.9.–31.10.2021. Kun rajoituksia poistetaan kansallisesti, lähiopetusta lisätään mahdollisuuksien mukaan toisella periodilla (1.11.–31.12.2021).

Jos haluat siirtyä kokonaan tai osittain lähiopetukseen toisessa periodissa, lähetä varauspyyntö metsatalo-timetable@helsinki.fi -osoitteeseen 26.9. mennessä.

Huomaathan kuitenkin nämä asiat:

 • Suunnitellut opetusajat pidetään voimassa ja suurten opiskelijamäärien luennot järjestetään suunnitellusti etäopetuksena.
 • Opetusaikoja ei muuteta. Tilojen saatavuus voi vaikuttaa siihen, miten opetusta on mahdollista siirtää lähiopetukseen.
 • Jos siirrät opetusta lähiopetukseen, huomioithan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden lukujärjestykset. Opetusta on nyt suunniteltu mm. etä-/lähiopetuspäivä-periaatteella.
 • Jos opetus muutetaan etäopetuksesta lähiopetukseksi, tulee opiskelijoille tarjota vaihtoehtoinen suoritustapa 2. periodin kursseilla.
 • Muutokset voidaan suunnitella sillä oletuksella, että salien paikkamäärät ovat normaalitilanteen mukaiset. Seuraa tällä sivulla tiedotusta maskisuosituksesta. Jos kansalliset rajoitukset pysyvät voimassa lokakuun jälkeen, opetus toteutetaan aiemmin suunnitellun mukaan.
 • Etäopetuksen muuttaminen lähiopetukseksi voi vaikuttaa opiskelijoiden jo tekemiin suunnitelmiin (esim. asumisjärjestelyt) merkittävästi.
 • Kevään opetus suunnitellaan normaalitilanteen mukaisesti ja julkaistaan marraskuussa. 

Lähiopetuslinjaukset voimassa myös syksyllä

Päivitetty 24.8.2021

 • Keväällä tehdyistä etäopetuslinjauksista pidetään kiinni eikä keväällä tehtyihin tilavarauksiin ei olla tehty muutoksia. Suurin osa opetuksesta on etäopetusta. Tarvittaessa ota yhteyttä metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Tilat luentojen suoratoistamiseen: ota yhteyttä osoitteeseen metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Jos haluat avata lähiopetuksesi seurattavaksi myös verkossa, tarkista tilan soveltuvuus. Ks. hybridi- ja etäopetukseen soveltuvat tilat tai ota yhteyttä metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Opiskelija näkee onko kurssilla lähi- tai etäopetusta kurssisivulta ja Sisussa: Jos opetuskerran yhteyteen ei ole merkitty opetustilaa, opetus on etänä. Voit myös tarkentaa kurssisivulle, onko kurssi etä-, lähi- vai hybridiopetusta.
 • Kevään kurssien aikataulut julkaistaan marraskuussa. Alustava opetusohjelma on julkaistu Opiskelijan ohjeissa, mutta sitä ei enää päivitetä.

Kevään lähiopetuslinjauksia jatketaan 31.7.2021 asti

Päivitetty 4.5.2021

Ks. kohta Lähiopetus ja -tentit, kevät 2021 tällä sivulla. 

Lähiopetus ja -tentit, syksy 2021

Päivitetty 5.3.2021

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan myös syksyllä 2021. Humanistinen tiedekunta tarkentaa yliopiston yleistä ohjetta syksyn opetuksen järjestämisestä seuraavalla tavalla:

Tiedekunnan syksyn opetus järjestetään pääsääntöisesti etäopetuksena. Lupaa lähiopetukseen haetaan samaan tapaan kuin kevätlukukaudella. Lähiopetuslupaa haetaan korkeintaan 50 opiskelijan opetusryhmille.

Koska sopivia tiloja ei välttämättä riitä kaikille haetuille opetuskerroille, haetulle lähiopetukselle varataan tiloja seuraavaa prioriteettijärjestystä noudattaen:

 1. Hops: 1–3 tapaamista / ryhmä- tai yksilötapaamiset lähitapaamisina mahdollisia
 2. Opetuksessa tarvittavat välineet (varusteet, ohjelmistot, erityistilat jne.): varataan niille opetuskerroille, jolloin tarvetta on (1–100 % lähiopetusta)
 3. Kansainvälisten maisteriohjelmien opetus: enintään 3 kurssia lähiopetuksena syyslukukauden aikana
 4. Kotimaiskielisten kandi- ja maisteriohjelmien ensimmäisen vuoden (tai siihen rinnastettava) opetus: enintään 2 kurssia syyslukukauden aikana
 5. Tentit / loppukuulustelut
 6. Seminaarit / proseminaarit / tutkijaseminaarit / praktikumit: 1–3 tapaamista
 7. Aineopinnot: enintään 1 kurssi kokonaan tai kaksi 50 % lähiopetuksena per aineopintokokonaisuus
 8. Muut perustelut: 1–3 tapaamista

Lähiopetuksessa priorisoidaan pienryhmäopetusta. Massaluennot (yli 50 opiskelijaa) järjestetään etäopetuksena. Priorisoinneissa pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan kaikille opiskelijoille mahdollisuuksia lähiopetukseen ja toivotaan, että tämä huomioidaan myös opintosuuntien ja koulutusohjelmien suunnittelussa.

Lähiopetuksen tarpeen arviointi ja hakemuksen jättäminen

 • Kunkin opintojakson vastuuopettaja arvioi onko opintojakso tai jokin sen osa välttämätöntä järjestää lähiopetuksena. Opintosuunnissa/koulutusohjelmissa keskustellaan tarvittaessa priorisoinneista.
 • Vastuuopettaja ilmoittaa opintojakson lähiopetuksen tarpeesta perusteluineen sähköisellä lomakkeella 21.03.2021 mennessä.
 • Mikäli kaikkea haettua lähiopetusta ei voida esimerkiksi sopivien tilojen puutteen takia toteuttaa, koulutusohjelmien johtajat priorisoivat jätetyt hakemukset.
 • Luentojen suoratoistaminen: jos haluat avata lähiopetuksesi seurattavaksi myös verkossa, kerro siitä hakulomakkeella. Varaamme tällöin opetukselle striimaukseen sopivan tilan. Jos haluat, että opetus on seurattavissa ainoastaan verkon kautta, mutta tarvitset itsellesi opetustilan striimauksen järjestämiseen, ilmoita myös tästä.
 • Opetusohjelma aikataulutetaan tavalliseen tapaan automaattisijoittelussa Optimessa. Jos tehtyihin varauksiin on myöhemmin tarvetta tehdä muutoksia, ota aina yhteyttä osoitteeseen: metsatalo-timetable@helsinki.fi.
 • Huomaathan, että etäopetussuositus koskee kaikkea tiedekunnan opetusta, riippumatta siitä missä opetus järjestetään. Lähiopetusta ei siis saa järjestää myöskään yliopiston tilojen ulkopuolella.  Lähiopetuksessa tulee aina noudattaa viranomaisten ja yliopiston antamia ohjeita. Kaikessa opetuksessa tulee säilyttää turvavälit ja käyttää kasvomaskeja. Mikäli pandemiatilanne muuttuu, myös ohjeisiin saattaa tulla muutoksia. Ajantasaiset koronavirustilannetta koskevat yleiset linjaukset löydät yliopiston verkkosivuilta.
 • Mahdollisia jäljitystilanteita varten kurssille ilmoittautuneiden listan tulee olla ajan tasalla.
 • Läsnäolopakko ei ole voimassa missään lähiopetuksessa. Opiskelijaa ei voi siis vaatia osallistumaan lähiopetukseen. Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.

 

Lähiopetus ja -tentit, kevät 2021

Päivitetty 5.3.2021

Kevätlukukauden opetus on 28.3. asti kokonaan etänä, lukuun ottamatta tiedekuntatenttejä sekä joitain erityistilaa vaativia kursseja. 

Neljännen periodin lähiopetusvarauksia 28.3. jälkeen ei vielä peruta, mutta tilannetta seurataan. Uusia varauksia ei tehdä ennen kuin tiedetään paremmin miten tilanne kehittyy.

Huomaathan, että myös vain opettajalle tehtävät tilavaraukset luentojen suoratoistamista varten tehdään metsatalo-timetable@helsinki.fi -osoitteen kautta. Tiedotamme vahtimestareita varauksista. Yliopiston rakennukset on suljettu 28.3. asti.

Tiedekuntatentit järjestetään salitenttinä erityisjärjestelyin. Tenttipalvelut tiedottavat ilmoittautuneille tarkemmin järjestelyistä. Muistathan myös vaihtoehtoiset järjestelyt tiedekuntatenteille. Paikan päälle toivotaan mahdollisimman pieni määrä opiskelijoita.

Humanistisen tie­de­kun­nan tar­ken­ta­vat oh­jeet kevään 2021 ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­seen

Päivitetty 30.11.2020

Koronavirustilanteesta johtuen Helsingin yliopiston johto on päättänyt, että etäopetusta suositellaan myös keväällä 2021. Humanistisessa tiedekunnassa opetus on keväällä 2021 pääsääntöisesti etäopetusta.

Lähiopetuslupaa hakeneille kursseille varattiin opettajan hakemuksen perusteella opetustilat. Ajantasaiset opetustiedot päivitetään WebOodiin marraskuun lopussa.

Ilmoittautuminen kolmannen periodin kursseille alkaa 1.12. Opiskelijoita ohjeistetaan tarkistamaan toteutus kurssisivuilta. On siis tärkeää, että opettajat päivittävät kurssisivuille tiedot etä- ja lähiopetuksesta.

Kaikki opetustiloja koskevat varaukset tehdään keskitetysti. Älä siis lähetä muutospyyntöjä oman ohjelmasi koulutussuunnittelijalle, äläkä tee tilavarauksia itsenäisesti Optime Portalin kautta. Jos tehtyihin varauksiin on myöhemmin tarvetta tehdä muutoksia, ota aina yhteyttä osoitteeseen: metsatalo-timetable@helsinki.fi.

Koska sopivia tiloja ei välttämättä riitä kaikille haetuille opetuskerroille, tiedekunnan tilannekeskus on päättänyt, että haetulle lähiopetukselle varataan tiloja seuraavaa prioriteettijärjestystä noudattaen:

 1. Hops: 1–3 tapaamista / ryhmä- tai yksilötapaamiset lähitapaamisina mahdollisia
 2. Opetuksessa tarvittavat välineet (varusteet, ohjelmistot, erityistilat jne.): varataan niille opetuskerroille, jolloin tarvetta on (1–100 % lähiopetusta)
 3. Kansainvälisten maisteriohjelmien opetus: enintään 3 kurssia lähiopetuksena kevätlukukauden aikana
 4. Kotimaiskielisten ohjelmien ensimmäisen vuoden (tai siihen rinnastettava) opetus: enintään 2 kurssia kevätlukukauden aikana
 5. Tentit / loppukuulustelut
 6. Seminaarit / proseminaarit / tutkijaseminaarit / praktikumit: 1–3 tapaamista
 7. Aineopinnot: enintään 1 kurssi kokonaan tai kaksi 50 % lähiopetuksena per aineopintokokonaisuus
 8. Muut perustelut: 1–3 tapaamista

 

 • Huomaathan, että etäopetussuositus koskee kaikkea tiedekunnan opetusta, riippumatta siitä missä opetus järjestetään. Lähiopetusta ei siis saa järjestää myöskään yliopiston tilojen ulkopuolella.
 • Lähiopetuksessa tulee aina noudattaa viranomaisten ja yliopiston antamia ohjeita. Kaikessa opetuksessa tulee säilyttää turvavälit ja käyttää kasvomaskeja. Mikäli pandemiatilanne muuttuu, myös ohjeisiin saattaa tulla muutoksia. Ajantasaiset koronavirustilannetta koskevat yleiset linjaukset löydät tältä sivulta sekä yliopiston verkkosivuilta: Koronavirustilanne Helsingin yliopistossa.
 • Mahdollisia jäljitystilanteita varten kurssille ilmoittautuneiden listan tulee olla ajan tasalla.
 • Läsnäolopakko ei ole voimassa missään lähiopetuksessa. Opiskelijaa ei voi siis vaatia osallistumaan lähiopetukseen. Jos opetus järjestetään lähiopetuksena, opettajalla ei ole velvollisuutta järjestää rinnakkaista etäopetusta. Näissä tapauksissa opiskelija itseopiskelee opettajan ohjeiden mukaan, jos itseopiskelu on mahdollista järjestää. Opiskelijan tulee tehdä ilmoitus opettajalle siitä, että hän kuuluu riskiryhmään eikä voi osallistua lähiopetukseen.

Ohjeita ja vinkkejä etäopetukseen

 • Muistutus: opettaja päivittää oman kurssinsa toteutustapaan liittyvät muutostiedot kurssisivuille. Jos kurssisivun käyttäminen ei ole tuttua, katso ohje Opetustyön ohjeissa.
 • Etäopetukseen liittyvät tekniset välineet, kuten mikrofonit ja kuulokkeet: jos sellaisille on tarvetta, suositellaan hankkimaan täysin välttämättömät ja kohtuuhintaiset lisätarvikkeet itsenäisesti, sillä tällä hetkellä toimittaminen Metsätaloon on hidasta ja toimitusajat epävarmoja. Korkeamman laatutason nauhoituksia varten voi varata Unitube-tilan. Lisätietoa Opetustyön ohjeet -sivuilta.
 • Pedalehtoreilla on suunnitteilla myös ohjeistusta mahdollisen syksyn hybridiopetuksen suunnittelun tueksi, jotta osa opiskelijoista voisi suorittaa saman kurssin lähiopetuksessa ja osa etänä, mikäli tilanne niin vaatii.  
 • Tenttien korvaavia suoritustapoja miettiessä voi saada apua pedalehtoreilta sekä HYPEn ja opetustyön ohjeista. Monessa tapauksessa tentin korvaa kirjallinen oppimistehtävä tai ajastettu Moodle-tentti (ks. tarkemmat ohjeet  hyvän etätentin tekemiseksi). Tenttien korvaavista suoritustavoista opettajan on hyvä ilmoittaa kurssisivuilla. Sinne on myös hyvä lisätä opiskelijoille tarkempia ohjeita, kuten esimerkiksi Moodle-tentin opiskelijan ohjeet. Teknisissä ongelmissa kannattaa kääntyä  opetusteknologia@helsinki.fi puoleen.