Korkeakouluharjoittelija Polku2030-hankkeeseen

HELSUS hakee nyt Helsingin yliopiston opiskelijaa harjoitteluun, joka liittyy syksyn 2018 aikana toteuttavaan hankkeeseen POLKU2030 − Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista. Harjoittelun yhteydessä on mahdollista kerätä aineisto pro gradu-työtä varten, ja saada opinnäytetyöhön liittyvää ohjausta. Harjoittelu sijoittuu Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituuttiin HELSUSiin, jolla on toimipisteet Helsingissä keskustakampuksella ja Viikissä.

Harjoittelija työskentelee Polku 2030-hankkeen yhden työpaketin parissa. Siinä arvioidaan Suomen kestävän kehityksen kokonaistilannetta ja muutoksen suuntaa VNKn kehittämien indikaattorien ja indikaattorikorien avulla. Hankkeessa kysytään: Mitä indikaattorit kertovat Suomen onnistumisesta kestävässä kehityksessä? Mitkä ovat ne osa-alueet, joista Suomi suoriutuu hyvin? Missä taas kehitys ei ole kestävää? Mitkä syyt vaikuttavat kehitykseen myönteisesti tai kielteisesti? Kuinka hyvin indikaattorit mittaavat kestävää kehitystä ja ottavat huomioon tavoitteiden välisiä yhteyksiä?

Työpaketissa analysoidaan systemaattisesti indikaattoreihin valitut mittarit ja rakennetaan kokonaiskuva eri osa-alueista sekä arvioidaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kehitykseen kunkin indikaattorin kohdalla. Materiaalina käytetään keväällä 2018 aloitetussa ja syksyllä jatkettavassa HELSUS Policy Dialogue -sarjassa tuotettua aineistoa. Tässä aineistossa HELSUSin asiantuntijat kommentoivat indikaattorien toimivuutta ja kehityksen suuntaviivoja. Kehitystrendien selvittämiseksi ja arvioimiseksi hyödynnetään julkista tilastoaineistoa. Työpaketin tuloksena syntyy paitsi arvio nykytilan kestävyydestä, myös sen mittaamisen haasteista ja tavoista kehittää mittaamista.

Harjoittelun menestyksekäs hoitaminen edellyttää kiinnostusta kestävään kehitykseen, opintojen loppuvaihetta, tietoteknisiä valmiuksia ja hyviä tiedonhakutaitoja, sekä hyvää suomen kielen taitoa ja sujuvaa kirjoittamista. Hakijalta ei edellytetä tilastotieteen opintoja.

Ajoitus:

Harjoittelun aloitus mahdollisimman pian, mieluiten syyskuun 2018 aikana. Harjoittelun kesto on 3 kk. Kokoaikainen (100 % työaika) tai sopimuksen mukaan osa-aikatyö (60-80 %), ilmoita hakemuksessa kiinnostuksesi tehdä kokoaikaista vai osa-aikaista työtä.

Palkkaus:

1500 e /kk (kokoaikatyö)

Hakemukset:

Pyydämme tehtävästä kiinnostuneita lähettämään lyhyen hakemuksen, johon sisältyy CV ja enintään 1 sivun motivaatiokirje. Lähetä hakemuksesi 29.8.2018 mennessä yhtenä pdf-tiedostona, tallennettuna nimellä: Polku2030-sukunimi, osoitteeseen helsus@helsinki.fi.

Mahdolliset haastattelut järjestetään perjantaina 31.8.2018 aamupäivällä.

Harjoittelijan tulee suorittaa tässä työssä harjoittelu-opintojakso omassa koulutusohjelmassaan/ pääaineessaan. Tehtävään valittava harjoittelija sopii oman koulutusohjelmansa/pääaineensa kanssa opintojakson suorittamisesta ja tekee harjoittelun vaatimat tehtävät oman koulutusohjelman/pääaineensa ohjeiden mukaan. HELSUSin työntekijä toimii harjoittelun ohjaajana.

Lisätietoa Kestävyystieteen instituutista löytyy osoitteesta: http://www.helsinki.fi/helsus

Lisätietoja antavat Kaisa Korhonen-Kurki (0400-624 289) ja Paula Schönach (050-3199 402) tai osoitteessa: helsus@helsinki.fi