Instituutti

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti perustettiin virallisesti tammikuussa 2018.

HELSUSin perustaminen on vastaus pyyntöön ottaa yliopisto- ja tutkimusinstituuttitasolla suurempi vastuu uusien väylien löytämiseksi kohti kestäviä yhteiskuntia. Instituutti kokoaa yhteen Helsingin yliopiston ydinosaamisen ja tekee yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun yliopistojen ja tutkimusinstituuttien kanssa. Se kutsuu myös muut kuin akateemiset toimijat antamaan panoksensa yhteiskunnallisiin kestävyysmurroksiin.

Maailmanlaajuisten suurten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden katoamisen, köyhyyden ja kaupungistumisen, monimutkaisuus ja kiireellisyys on laajasti tunnustettu. Tämän vuoksi on pakollista siirtyä kaikilla elämän osa-alueilla, tekniikassa, arvoissa, käyttäytymisessä ja hallintotavoissa kestäviin käytäntöihin. Yliopistoilla ja tutkimusinstituuteilla on velvollisuus toimia näiden monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi ei vain YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta, vaan myös Eurooppa-neuvoston ja monien Euroopan- ja maailmanlaajuisten ohjelmien, esimerkiksi Global Sustainable Development Report 2015, kautta.

HELSUS Johtaja on Helsingin yliopiston rehtorin nimeämä professori. 1.9.2018 alkaen HELSUS johtajana toimii professori Anne Toppinen. Johtaja vastaa instituutin kehittämisestä ja vahvistaa kestävyystieteen tutkimusta ja koulutusta yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

HELSUS Johtoryhmä vahvistaa kestävyystieteen tutkimusta, opetusta ja tieteen vuorovaikusta sekä Helsingin yliopiston sisällä että kansallisesti ja kansainvälisesti. Johtoryhmä tukee HELSUS johtajaa instituutin kehittämisessä sekä suunnittelee ja päättää instituutin toiminnan ja rahoituksen suurista linjoista.

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Jäsen: Professori Atte Korhola
Varajäsen: Professori Sirkku Juhola

Humanistinen tiedekunta

Jäsen: Professori Pirjo Virtanen
Varajäsen: Professori Matti Miestamo

Kasvatustieteellinen tiedekunta

Jäsen: Professori Sirpa Tani
Varajäsen: Professori Anna Uitto 

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Jäsen: Professori Juha Helenius
Varajäsen: Ruralia Instituutin johtaja Sami Kurki

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Jäsen: Professori Tuuli Toivonen
​​​​​​​Varajäsen: Akatemia professori Timo Vesala

Oikeustieteellinen tiedekunta

Jäsen: Professori Kai Kokko
​​​​​​​Varajäsen: Apulaisprofessori Niko Soininen

Valtiotieteellinen tiedekunta

Jäsen: Professori Anja Nygren (tutkimusvapaalla)
​​​​​​​Varajäsenet: Professori Uskali Mäki, Professori Janne Hukkinen

HELSUS Neuvottelukunnalla on sekä kansainvälisiä tieteellisiä jäseniä että kansallisia jäseniä yliopiston ulkopuolelta. Neuvottelukunta virtaviivaistaa ja suunnittelee HELSUSin toimintaa yhdessä ohjausryhmän kanssa.

Tieteellinen neuvottelukunta - Suomen osasto

 • Jenni Airaksinen, Kuntaliitto
 • Raisa Mäkipää, Luonnonvarakeskus (Luke)
 • Minna Halme, Aalto sustainability hub
 • Eeva Hellström, Sitra
 • Tanja Suni, Ympäristöministeriö
 • Helena Kahiluoto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Helena Laukko, Suomen YK-liitto
 • Annika Lindblom (var. Sami Pirkkala), Valtioneuvoston kanslia
 • Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Juha S. Niemelä, Maa- ja metsätalousministeriö
 • Leena Pentikäinen, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Mikael Långström, Ulkoministeriö
 • Liisa Rohweder, WWF
 • Anni Sinnemäki, Helsingin kaupunki

Tieteellinen neuvottelukunta - Ulkomainen osasto

 • Prof. Emily Boyd, Lundin yliopisto
 • Prof. Daniel Lang, Luneburgin yliopisto
 • Prof. Carl Folke, Stockholm Resilience Centre  
 • Prof. Louise Fortmann, Berkeley

HELSUS tutkimuskoordinaattorit vastaavat tutkimuksen kokonaisvaltaisesta koordinoinnista HELSUSissa, uusien aloitteiden kehittämisestä ja uusien tutkimushankkeiden käynnistämisestä. Koulutuskoordinaattori on vastuussa ympäristö- ja kestävyysaiheisen opetuksen edistämisestä, koordinoimisesta ja toteuttamisesta sekä tutkinto-opiskelijoille että yliopiston henkilökunnalle ja itsenäisille opiskelijoille. Koordinaattorit osallistuvat myös kestävyysaiheisen tutkimuksen tekemiseen ja edistävät yliopistossa toteutettavaa kestävää kehitystä. He työskentelevät yhteistyössä HELSUS johtajan sekä koordinaattorin ja harjoittelijan kanssa.

Kaisa Korhonen-Kurki (40 % työaika)
Tutkimuskoordinaattori
Sähköposti: kaisa.korhonen@helsinki.fi
Puh. +358 294 157 905

Paula Schönach
Tutkimuskoordinaattori
Sähköposti: paula.schonach@helsinki.fi
Puh. +358 294 157 827

Janna Pietikäinen
Koulutuskoordinaattori
Sähköposti: janna.pietikainen@helsinki.fi
Puh. +385 294 158 125

HELSUS Memberit ovat Helsingin yliopiston tutkijoita, joiden tutkimusprofiili sopii HELSUSin tutkimustavoitteisiin. Instituutin jäsenet saavat kaksi affiliaatiota (esimerkiksi Oikeustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti), he ovat osa uutta ja vetovoimaista monitieteistä tutkijayhteisöä. Lisäksi jäsenet voivat hakea rahoitusta (vain HELSUS tiedekunnat) ja heille tarjoutuu mahdollisuus verkostoitua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tutustu HELSUS Membereihin englanninkielisillä sivuillamme.

HELSUS professorit ovat

Sanna Ala-Mantila        
Jussi Eronen        
Leena Järvi        
Michiru Nagatsu        
Franklin Obeng-Odoom        
Christopher Raymond        
Laura Ruotsalainen        
Niko Soininen        
Reetta Toivanen        
Hanna Tuomisto        
Annukka Vainio

Lue lisää englanninkieliseltä esittelysivulta.