Datatiede ja tietojenkäsittelytiede jälleen suosikkeja kansainvälisessä maisterihaussa

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansainväliset maisteriohjelmat kasvattavat yhä suosiotaan. Kovimmat nousijat löytyivät fysiikasta ja kemiasta.

Datatieteen maisteriohjelma oli jälleen koko Helsingin yliopiston suosituin hakukohde 15. tammikuuta päättyneessä kansainvälisten maisteriohjelmien haussa. Datatieteen Master's Programme in Data Science -maisteriohjelmaan tuli 573 hakemusta. Tietojenkäsittelytieteen kansainvälinen maisteriohjelma Master's Programme in Computer Science oli yliopiston kolmanneksi suosituin 490 hakemuksella. Datatieteen ohjelmassa on 30 aloituspaikkaa ja tietojenkäsittelytieteen ohjelmassa 45.

Edellisvuoteen verrattuna datatieteen ohjelman hakijamäärä kasvoi yli 60 prosenttia. Tietojenkäsittelytieteen ohjelman hakijamäärä kasvoi jopa 83 prosenttia. 

– Sekä datatiede että tietojenkäsittelytiede ovat modernin yhteiskunnan toiminnan keskiössä. Olemme osastolla erittäin tyytyväisiä alojen suosioon ja näkyvyyteen. Globaalit verkkokurssit mahdollistavat koulutukseemme tutustumisen milloin tahansa. Koulutusohjelmia tukevat myös aktiivinen ja kasvava tutkijayhteisö sekä uudet tutkimusavaukset, sanoo tietojenkäsittelytieteen osaston johtaja Sasu Tarkoma.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kovimmat kasvuluvut näytti kuitenkin alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma, jonka hakijamäärä nousi edellisvuodesta 113 prosenttia. Tiedekunnan toiseksi suurin hakijamäärän kasvu oli kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelmassa, 98 prosenttia.

– Selitys alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden hakijamäärän kasvulle on todennäköisesti se, että maisteriohjelman laadukkaan ja tutkimuskeskeisen opetuksen ja hyvän opiskelija–opettaja-vuorovaikutuksen maine on levinnyt ja sitä kautta herättänyt kansainvälisten hakijoiden kiinnostuksen, arvioivat maisteriohjelman nykyinen johtaja, yliopistonlehtori Anca Tureanu ja edellinen johtaja, professori Kenneth Österberg.

Hakijamäärä kasvoi yliopistossa ja tiedekunnassa

Koko Helsingin yliopiston kansainväliseen maisterihakuun tuli yhteensä 7 401 hakemusta, mikä on 58 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Hakemusten määrä on kasvanut neljä vuotta peräkkäin ja on nyt lähes viisinkertainen vuoteen 2017 verrattuna. 

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansainvälisiin maisteriohjelmiin tuli yhteensä 2100 hakemusta. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 64 prosenttia. Datatieteen ja tietojenkäsittelytieteen jälkeen eniten hakijoita aloituspaikkaa kohti oli geologian ja geofysiikan ohjelmassa, matematiikan ja tilastotieteen ohjelmassa sekä kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun ohjelmassa

– Tiedekunnan koulutusohjelmien ja opettajien pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta. Opetuksen korkea laatu sekä maisteriohjelmien yhteys eturivin tutkimukseen houkuttelee hyviä hakijoita kansainvälisesti, kertoo opetuksen varadekaani, professori Hannu Toivonen.

Datatieteen ohjelmaan hakemuksia tuli yhteensä 86 maasta. Hakijoiden yleisimmät asuinmaat olivat Suomi (124 hakemusta), Pakistan (58), Intia (56), Iran (39) ja Kiina (38). Hakijoista naisia oli reilut 28 prosenttia. Naisten osuus on pysynyt viime vuodet kutakuinkin samalla tasolla. Tietojenkäsittelytieteen ohjelmaan tuli hakemuksia 81 maasta. Kärkimaat olivat samat kuin datatieteen ohjelmassa. 

Yliopiston tekemien uraseurantakyselyiden mukaan tietojenkäsittelytieteen opinnoista valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat hyvät. Yli 90 prosenttia edelliseen kyselyyn vastanneista oli työuransa kannalta tyytyväisiä opintoihinsa. Yhtä suuri osa suosittelisi koulutustaan myös muille.