Helsingin yliopiston seurantajärjestelmät

Helsingin yliopistolla on käytössä omia opintojen seurantajärjestelmiä, joiden avulla tuetaan opintojen etenemistä ja opiskelijoiden valmistumista. Perustutkinto-opiskelijoita koskee niin sanottu Etappi-järjestelmä ja tohtorikoulutettavia tohtorikoulutettavien rekisteriseuranta. Lisätietoja seurannoista antavat tiedekunnat.

Etappi-järjestelmä

Helsingin yliopistolla on perustutkinto-opiskelijoille käytössä niin sanottu Etappi-järjestelmä, jolla pyritään tukemaan opiskelua ja vauhdittamaan tutkintojen valmistumista. Etapin virallinen termi on tutkintojen valmistumisen seuranta- ja tukijärjestelmä.

Etapissa on kaksi tarkistuspistettä, jossa seurataan opintojen etenemistä opintopistekertymän perusteella. Opintopisterajat määritellään tiedekunnissa ja etenemistavoitteet voivat tästä johtuen vaihdella tiedekunnittain.

Etappi-järjestelmä kytkeytyy kiinteästi myös henkilökohtaisiin opintosuunnitelmiin eli niin sanottuihin HOPSeihin. Opintojen etenemistä tuetaan sekä opintosuunnitelman että ohjauksen keinoin.

Etappiseurantaa ei toteuteta Helsingin yliopistolla vuosina 2016 ja 2017.

Tohtorikoulutettavien rekisteriseuranta

Helsingin yliopistossa on käytössä tohtorikoulutettavien rekisteriseuranta. Rekisteriseurannan avulla tohtoriopintojen edistymistä on mahdollista seurata, ja niille tohtorikoulutettaville, jonka opinnot uhkaavat viivästyä, voidaan tarjota tukea ja ohjausta.

Seuranta koskettaa niitä Helsingin yliopistossa kirjoilla olevia tohtorikoulutettavia, joiden opinto-oikeuden myöntämisestä on kulunut kuusi vuotta tai enemmän ja joiden tutkinto on vielä kesken. Opintojen edistymistä seurataan aina vuosittain keväisin.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Tohtorikoulutettavan, jonka tutkinto ei valmistu ennen lukuvuoden päättymistä (31.7.), on laadittava henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintosuunnitelman tehtävänä on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan omien opintojensa etenemistä.

Rekisteriseuranta ei vaikuta opinto-oikeuteen, mutta opiskelija saa läsnäoloilmoittautumisen eston. Poissaoloilmoittautuminen kuitenkin sallitaan. Läsnäoloilmoittautumisen esto poistetaan, kun opiskelija esittää tekemänsä opintosuunnitelman, jonka tiedekunta hyväksyy. Tämän jälkeen opiskelija voi ilmoittautua läsnäolevaksi ja jatkaa normaalisti opintojaan.

Paluu Tietoa tutkinnosta -sivulle >>

Paluu Opintojen jatkaminen ja ilmoittautuminen -sivulle >>