Helsingin yliopiston opetusfilosofia

Helsingin yliopiston opetusfilosofiaan on kiteytetty arvot ja lähtökohdat, joihin yliopisto yhteisönä sitoutuu. Helsingin yliopiston opetusfilosofia on osa opetusta ja opintoja koskevaa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös Helsingin yliopiston opetuksen ja opintojen eettiset periaatteet sekä Helsingin yliopistossa, muun muassa sen Opettajien akatemiassa ja opetustehtäviin hakevien opetusansioiden arvioinnissa käytettävät opetustaidon arvioimisen kriteerit. Kokonaisuus palvelee yliopiston strategista suunnittelua ja käytännön opetustyötä niiden arvoperustana.