Tutkimustulosten avoimuus

Yliopistossa tuotetut tieteelliset julkaisut tarjotaan avoimesti saataville, sillä julkisin varoin tuotettu tutkimustieto kuuluu tiedeyhteisön ja yhteiskunnan käyttöön. Tutkimustulokset julkaistaan aina ensisijaisesti korkeatasoisissa tieteellisissä julkaisukanavissa.

Helsingin yliopiston tutkimusdatapolitiikan mukaisesti julkaistuihin tutkimustuloksiin liitetty tutkimusdata on lähtökohtaisesti yhteiskäyttöistä ja avointa. Aineiston löydettävyydestä ja viitattavuudesta on huolehdittava ja metadatassa on mainittava tutkimusdatan omistaja ja mahdolliset oikeudelliset rajoitukset tutkimusaineistojen käytölle. Henkilötietojen ja muiden arkaluontoisten aineistojen käsittely ja säilyttäminen on otettava huomioon aineistonhallintasuunnitelmassa.

Helsingin yliopistossa tuotetut tieteelliset julkaisut kuten tutkimusjulkaisut ja –aineistot sekä ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisensiaatin tutkinnon opinnäytteet ja väitöskirjat julkaistaan avoimesti. Kaikki yliopistossa tuotetut tieteelliset julkaisut rinnakkaistallennetaan yliopiston avoimeen digitaaliseen julkaisuarkisto HELDAan. Rinnakkaistallennusvelvoite koskee myös julkaisuja, jotka on julkaistu avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti toimivassa julkaisukanavassa.

Yliopisto on vahvasti mukana takaamassa kaikille yhtäläisen pääsyn tutkittuun ja avoimeen tietoon. Yliopisto toteuttaa avoimuutta aina suunnitelmallisesti, strategisesti ja vastuullisesti. Aineistojen avaamisessa huomioidaan aina eettiset ja oikeudelliset näkökohdat.

Toimintaa linjaavat:

  1. Yliopiston datapolitiikka
  2. Avoimen julkaisemisen periaatteet

Yhä useammat rahoittajat, kuten esimerkiksi Suomen Akatemia ja eurooppalaiset tutkimusrahoittajat, edellyttävät rahoittamiensa hankkeiden julkaisuilta avoimuutta. Esimerkiksi rahoitushakemuksen läpimeno saattaa edellyttää tutkimustulosten avointa julkaisemista. Avoimien julkaisukanavien käyttö on myös useimmiten tuotava esiin jo julkaisusuunnitelmassa. Osa rahoittajista edellyttää, että julkaisut rinnakkaistallennetaan oman organisaation avoimeen arkistoon.

Eri tutkimusrahoittajien kannan avoimeen rinnakkaistallentamiseen voi tarkistaa Sherpa/Juliet -palvelusta.