Avoin julkaiseminen

Kirjasto tukee ja neuvoo tutkijoita kaikissa avointa julkaisemista (open access, OA) koskevissa kysymyksissä. Kysymykset voivat koskea esimerkiksi rinnakkaistallennusta, kirjoittajamaksuja, julkaisupaikan valintaa tai CC-lisenssejä. Kirjasto järjestää myös avoimeen julkaisemiseen liittyvää koulutusta ja tietoiskuja. Avoimen julkaisemisen yleisneuvonta osoitteessa: openaccess@helsinki.fi

Kirjasto neuvottelee Helsingin yliopiston tutkijoille alennuksia avoimen julkaisemisen kirjoittajamaksuihin (article processing charges, APC). Kirjasto on myös mukana FinELib-konsortiossa, jonka sopimuksiin kustantajien kanssa sisältyy kirjoittajamaksualennuksia.

Kirjasto vastaa Helsingin yliopiston julkaisuarkistosta, Heldasta, jonne rinnakkaistallennetaan yliopiston tutkimusjulkaisuja. Tutkijat tallentavat julkaisut Tuhat-tutkimustietojärjestelmän kautta. Kirjasto tukee ja opastaa tutkijoita rinnakkaistallennuksessa eri tavoin ja tarvittaessa tallentaa julkaisut tutkijan puolesta. Rinnakkaistallennetut julkaisut ovat Heldan kautta helposti hakukoneiden, kuten Google Scholarin löydettävissä.

Helsinki University Press (HUP) on Helsingin yliopiston omistama avoin tiedekustantamo, jonka toiminnasta vastaavat Gaudeamus-kustantamo ja Helsingin yliopiston kirjasto. HUP julkaisee tieteellisiä vertaisarvioituja monografioita, toimitettuja teoksia ja lehtiä kaikilta tieteenaloilta.

Editori on avointen lehtien toimittamiseen ja julkaisemiseen tarkoitettu palvelu Helsingin yliopiston opiskelijoille, henkilökunnalle ja heidän sidosryhmilleen. Palvelua voidaan käyttää myös hyvien tieteellisten julkaisukäytäntöjen opetukseen ja harjoitteluun. Kirjasto ylläpitää palvelua sekä tarjoaa Editorin käyttöön liittyvää neuvontaa ja koulutusta.

Kirjaston ylläpitämä Helda-julkaisuarkisto on Helsingin yliopiston digitaalinen arkisto ja julkaisualusta. Se tarjoaa mahdollisuuden avoimeen julkaisemiseen ja aineistojen pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Heldasta löytyy mm. tutkimusartikkeleita, yksiköiden julkaisusarjoja, tiedekuntien oppimateriaaleja ja opinnäytteitä. Heldassa on mahdollista julkaista myös avoimia monografioita, esimerkiksi kurssikirjoja. Helda Open Books -virtuaalikokoelmassa julkaistaan kiinnostavia, tieteellisesti ajankohtaisia, opetukseen ja tutkimukseen liittyviä teoksia ja myös eri tieteenalojen klassikoita.

Kirjaston E-thesis-palvelu tarjoaa tukea ja opastusta digitaalisten opinnäytteiden tallennukseen ja vastaa niiden säilytyksestä. Helsingin yliopiston opinnäytteet, väitöskirjat ja monet pro gradu -tutkielmista ovat vapaasti luettavissa Helda-julkaisuarkistossa.

Tiedot Helsingin yliopiston tutkijoiden tutkimusjulkaisuista ja tutkimusaktiivisuudesta kootaan tutkimusportaaliin. Portaalista löytyvät myös tiedot yliopiston tutkijoista. Tutkijat itse ylläpitävät omat tietonsa Tuhat-tutkimustietojärjestelmässä.

Think Open -blogi välittää tietoa ajankohtaisista avoimeen tieteeseen ja digitaalisiin tutkimuspalveluihin liittyvistä asioista. Kirjasto osallistuu blogin toteutukseen yhdessä yliopiston muiden toimijoiden kanssa. OpenAIRE rakentaa tieteen avointa saatavuutta edistävää palvelukokonaisuutta Euroopassa. Helsingin yliopiston kirjasto on OpenAIRE-yhteistyön kansallinen koordinoija ja tarjoaa tietoa palveluista.

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus tarjoaa useita tutkimusta tukevia palveluita, kuten tallennus- ja tiedonjakopalveluja sekä räätälöityjä IT-ratkaisuja. Tieteen tietotekniikan keskus CSC on valtion ja korkeakoulujen omistama kansallinen osaamiskeskus, joka tuottaa korkeatasoisia palveluita tutkimukselle. Avoimen tieteen kansallisen koordinaation verkkosivuille on koottu ajantasaisin tieto käynnissä olevista avoimen tieteen hankkeista.