Aineistoyhdyshenkilöt

Helsingin yliopiston kaikkien tieteenalojen aineistoilla on kirjastossa nimetty yhteyshenkilö, johon opettajat ja tutkijat voivat olla yhteydessä kirjoja, lehtiä ja tietokantoja koskevissa asioissa.

Kirjastopalveluja koskevissa asioissa voi olla yhteydessä tieteenalayhdyshenkilöihin.

JL
Juha
Laulainen
kirjastosihteeri
Helsingin yliopiston kirjasto

Arkeologia, folkloristiikka, historia, kansatiede, merihistoria, museologia, Arabian kieli ja islamin tutkimus, iranistiikka, turkologia, mongolistiikka, kaukasologia, Etelä-Aasian tutkimus, Afrikan tutkimus, assyriologia, egyptologia, Euroopan tutkimus, Pohjoismaiden tutkimus

JT
Jaakko
Tuohiniemi
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet, Muut

Elokuva- ja televisiotutkimus, estetiikka, musiikkitiede, semiotiikka, taidehistoria, teatteritiede

Sukupuolentutkimus, yleinen kirjallisuustiede, Saksan kieli, kotimainen kirjallisuus, pohjoismaiset kielet ja kirjallisuus, romanikieli ja -kulttuuri, suomalais-ugrilaiset kielet, Suomen kieli ja kulttuuri

EH
Eeva
Henriksson
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Kiinan tutkimus, Kaakkois-Aasian tutkimus

PK
Pekka
Karhula
kirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto

Japanin tutkimus

Korean tutkimus

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (Aleksanteri-instituutti), balttilaiset kielet ja kulttuurit, slaavilaiset kielet ja kulttuurit, Venäjän kieli ja kirjallisuus 

Klassillinen arkeologia, Kreikan kieli ja kirjallisuus, Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, Latinalaisen Amerikan tutkimus, nykykreikka, romaaniset kielet

Pohjois-Amerikan tutkimus, Englannin kieli, fonetiikka, kieliteknologia, käännöstieteet, yleinen kielitiede

Uskontotiede

AP
Anne
Pannula
kirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto

Kognitiotiede

Filosofia

ML
Matti
Lamminen
kirjastosihteeri
Helsingin yliopiston kirjasto

Kehitysmaatutkimus, politiikan tutkimus, poliittinen historia, sosiaalitiede, taloustiede, talous- ja sosiaalihistoria, tilastotiede, viestintä, yleinen valtio-oppi