Johtokunnan kokoonpano

Puheenjohtaja

SL
Sari
Lindblom
rehtori
Yliopiston johto
Tieteenala Psykologia, Kasvatustieteet

varajäsen, yliopiston johdon edustus

Susanna
Niinistö-Sivuranta
kehitysjohtaja
Opetus- ja opiskelijapalvelut
Tieteenala Kasvatustieteet

 

Sihteeri

 

Valmistelija

Esittelijä

Kimmo
Tuominen
ylikirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto

 

Jäsenet

 Keskustakampuksen tiedekuntien johdon edustus

Jaakko Pakkasvirta, varadekaani (HENKILÖprofiilia EI LÖYDy scaldista)
varajäsen

PY
Petri K
Ylikoski
professori
Valtiotieteellinen tiedekunta
Tieteenala Sosiologia, Filosofia

varajäsen

 

Antti
Räsänen
dekaani
Teologinen tiedekunta
Tieteenala Teologia

varajäsen Kristiina Kumpu

(HENKILÖprofiilia EI LÖYDy scaldista)

Kumpulan kampuksen tiedekuntien johdon edustus

Hannu
Toivonen
professori
Tietojenkäsittelytieteen osasto
Tieteenala Tietojenkäsittely- ja informaatiotieteet, Muut humanistiset tieteet

varajäsen

Viikin kampuksen tiedekuntien johdon edustus

OS
Outi
Salminen
yliopistonlehtori
Farmakologian ja lääkehoidon osasto
Tieteenala Farmasia

varajäsen  

Lääketieteellisen tiedekunnan johdon edustus

Kari
Reijula
professori
Kansanterveystieteen osasto
Tieteenala Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

varajäsen

Sanna
Lehtonen
professori
Patologian osasto
Tieteenala Biolääketieteet

HYY:n opiskelijoiden edustus

Sara Järvinen
varajäsen Hannu Jaakkola

Jukka Glad
varajäsen Petteri Karapu,

Kirjaston henkilöstön edustus

JP
Jussi
Piipponen
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

varajäsen

Dolf
Assmann
kirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto
Tieteenala Historia ja arkeologia

 

MP
Maija
Paavolainen
informaatikko
Helsingin yliopiston kirjasto

varajäsen

Heidi
Wiikla
tietoasiantuntija
Helsingin yliopiston kirjasto

Yliopiston sidosryhmien ja yhteistyötahojen edustus

Anne Pitkäranta, tutkimusjohtaja, HUS-konserni
varajäsen Sirpa Thessler, ohjelmapäällikkö, LUKE

Tommi Harju, kirjastonjohtaja, Taideyliopisto
varajäsen Pia Södergård, överbibliotekarie, Åbo Akademi