Keitä olemme
Houkuttelemme ihmisiä oivaltamaan, miten tiede on osa elämää.

Helsingin yliopistomuseo on Helsingin yliopiston ylläpitämä tiedemuseo. Tallennamme ja esittelemme yliopiston historiaa ja kulttuuriperintöä sekä eri tieteenalojen opetusta ja tutkimusta. Kolmen vierailukohteemme elämyksellisyys syntyy tieteen ja taiteen ihmeellisyydestä.
Tarkoitus ja toiminta-ajatus

Helsingin yliopistomuseo vahvistaa tutkitun tiedon asemaa ja arvostusta yhteiskunnassa.

Teemme näkyväksi yliopiston yhteiskunnallista merkitystä ja taustoitamme yliopistolla tehtävää työtä.

Työskentelemme vahvistaaksemme luottamusta tieteeseen ja edistääksemme tieteen lukutaitoa. Vastaamme disinformaation haasteeseen näyttämällä, miten tutkittua tietoa rakennetaan. Toimimme tasa-arvoisen oppimisen ja monipuolisen sivistyksen puolesta, ja teemme yliopistoa tutuksi entistä useammalle. Osana Helsingin yliopiston organisaatiota vahvistamme yliopiston julkisuuskuvaa ja yliopistoyhteisön yhteenkuuluvuutta.

Tuomme yhteen tiedettä ja taidetta yllättävilläkin tavoilla erilaisten toimijoiden kanssa. Yhdessä teemme näkyväksi yliopiston aikaansaamia, yhteiskuntaa rakentavia ja vahvistavia asioita. Tuomme esille tieteen tekemisen inhimillisen puolen ja luomme yhteyksiä kävijöiden omaan kokemusmaailmaan. Ylläpidämme ja edistämme taidetta osana sivistystä. Elämyksellisyytemme syntyy tieteen ja taiteen ihmeellisyydestä.