Kokoelmat
Yliopistomuseon kokoelmiin tallennetaan aineistoa, jolla on yhteys yliopistohistoriaan, yleiseen tieteen historiaan, Helsingin yliopistossa tehtävään tutkimukseen, opetukseen, opiskeluun, opiskelijaelämään, yliopistossa toimineisiin henkilöihin tai yliopiston kiinteistöihin. Kokoelmamme karttuvat lahjoituksin, tallennuksin yliopiston kampuksilta ja museon aktiivisen nykyhetken tallennuksen tuloksena. Kokoelmissamme on esineitä, valokuvia, taidetta, kirjoja ja arkistomateriaalia yhteensä noin 129 000 kokoelmaobjektin verran.