Helsingin kaupungin ja yliopiston yhteinen sisääntulosivu siirtyy historiaan

Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteisvoimin ylläpitämä helsinki.fi-sisääntulosivu siirtyi nettihistoriaan. Jatkossa helsinki.fi-osoite ohjaa suoraan yliopiston etusivulle. Yliopisto saa etusivunsa näkyviin päädomainissa (helsinki.fi) aladomainin (helsinki.fi/yliopisto) sijasta. Muutos parantaa yliopiston sisältöjen löytämistä. Uusi osoite otetaan käyttöön yliopiston vuosijuhlan aikoihin.

Yliopistolle ajoitus on ihanteellinen: monet ovat kommentoineet kaupungin antaneen yliopistolle toisen 375-vuotislahjan metroaseman lisäksi.

Kaupungin nettisivut toimivat hel.fi-osoitteessa. Kaupunki on saanut ICANN-järjestöltä haltuunsa .helsinki-päätunnuksen ja valmistelee sen mahdollista käyttöönottoa lähivuosina.

Yhteistyö tiivistyy

Osoitteiden eriyttäminen ei merkitse yhteistyön loppua vaan päinvastoin sen tiivistymistä. Jatkossa kävijöitä luotsataan aiheittain luontevasti kaupungin ja yliopiston sivustolta toiselle, ja myös sisältöjä on tarkoitus tuottaa ja julkaista yhdessä. Yhteistyön tiivistäminen vahvistaa yliopistokaupunki Helsingin digitaalista näkyvyyttä etenkin kansainvälisesti.

Esimerkiksi sisällöllisiä yhteistyökohteita ovat Helsinki opiskelu- ja työskentelykaupunkina, rekrytointi, asuminen ja eläminen Helsingissä sekä viestintä- ja markkinointisisällöt. Jo nyt löytyy yhteisiä konsepteja, esimerkiksi Think Company.

Helsinki.fi:n ja yliopiston pitkä suhde

Päätös siitä, että Helsingin yliopisto perustaa www-palvelunsa helsinki.fi-osoitteeseen tapahtui vuonna 1987.

1980-luvun lopulla ajateltiin, että internet on ainoastaan tutkimuslaitosten ja yliopistojen asia – kaupallistuminen ja muut käyttömahdollisuudet selkenivät vasta myöhemmin. Pidettiin myös todennäköisenä, että Suomeen syntyisi .edu -standardi korkeakouluille. Näin ei sittemmin tapahtunut.

Tänä päivänä 27-vuotinen digihistoria kytkee yliopiston vankasti helsinki.fi-osoitteeseen. Helsinki.fi:stä on tullut osa tutkijoiden ja yliopistolaisten identiteettiä. Etenkin ulkomaiset yhteistyökumppanit löytävät yliopistolaiset helsinki.fi -osoitteella.

Helsingin yliopiston internet-sivuston historiaa:
http://www.cs.helsinki.fi/u/kutvonen/yliopisto-internet.html

Lisätietoja

Digitaalisen viestinnän päällikkö Susanna Rautio, puh. 050 407 8300, s-posti susanna.rautio@helsinki.fi

Verkkoviestintäpäällikkö Paula Lahti, puh. 09 310 25019, s-posti paula.k.lahti@hel.fi