Kaupallistamisprosessin vaiheet
Toimimme tukenasi kaupallistamisen kaikissa vaiheissa. Tutustu prosessin kulkuun askel askeleelta.

Onnistunut kaupallistaminen ja yrittäjyys ovat aivan oma osaamisalueensa, jolla tarvitaan monipuolista asiantuntemusta. On tärkeää, että kaupallistamiseen osallistuu ihmisiä, joista osa hallitsee tutkimuksen sisällön ja yksityiskohdat ja osa tarkastelee asioita liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Kaupallistamisprosessiin osallistuminen ei vaadi sinulta aiempaa kokemusta yrittäjyydestä tai liiketoiminnan kehittämisestä. Kokoamme osaavan asiantuntijatiimin projektisi tueksi sen toimialan ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Alla oleva video on englanniksi.

Heureka, uusi idea tai keksintö!

Yliopistossa tehty tutkimus synnyttää uuden idean tai keksinnön. Oivallus siitä, että tutkimuksesi voisi ratkaista jonkin konkreettisen tarpeen tai ongelman, voi syntyä kanssamme käydyissä keskusteluissa tai kohtaamisissa yritysten tai yrittäjien kanssa.

Yhteydenotto HISiin

Keksintö- ja ideailmoituksen tekeminen on ensimmäinen askel keksinnön tai idean kaupallistamisessa.

Vastaanotettuamme ilmoituksesi keksinnöstä, arvioimme sen kaupalliset mahdollisuudet. Samalla selvitämme, kuuluvatko sen oikeudet tapauksessasi tutkijalle vai yliopistolle. Yliopisto lähtee edistämään omistamiaan, kaupallisesti potentiaalisia keksintöjä.

Idean suojaaminen tai keksinnön patentointi

Mikäli kyseessä on suojattavissa oleva keksintö ja se todetaan kaupallisesti kiinnostavaksi, laadimme siitä patenttihakemuksen yhdessä patenttiasiamiehen kanssa. Osallistumisesi tähän vaiheeseen on erittäin tärkeää, jotta keksinnön tärkein olemus saadaan suojattua. Kun hakemus on jätetty, ovat keksinnön pohjana olevat tutkimustulokset yleensä vapaita julkaistaviksi. Ideoita ja osaamista ei voi patentoida, mutta ne voidaan usein suojata esimerkiksi tekijänoikeuksien perusteella.

Liiketoiminnan suunnittelu

Keksinnön arvoa voidaan kasvattaa jatkojalostamalla ja muokkaamalla sitä markkinoiden tarpeisiin. Tähän vaiheeseen voidaan hakea Business Finlandin Research to Business -rahoitusta. Autamme sinua myös potentiaalisten asiakkaiden löytämisessä ja sopimusten neuvottelussa. Mikäli ideasi on syntynyt keskustelun tai yritysyhteistyön pohjalta, ovat asiakkaasi tai kaupallistajasi kenties jo olemassa. Tällöin tehtävämme on jalostaa ideaasi tulevia markkinoita varten. Liiketoimintaa suunnitellessa olemme aktiivisesti mukana kaupallistamisen valmistelussa, ohjauksessa ja toteutuksessa.

Markkinoille

Kaupallistaminen konkretisoituu joko perustettavan yrityksen tai lisensoinnin kautta. Patentti tai muu suojaus ei ole itseisarvo vaan työkalu, joka auttaa määrittämään innovaation arvoa. Hankittu suoja toimii yritysyhteistyössä rahan vaihdon välineenä tarjoten kumppaniyritykselle konkreettisen vastineen sijoituksestaan. Idean tai osaamisen kaupallistamisessa pyrkimyksenä on vakuuttaa ostava yritys osaamisesta niin, että se haluaa hyötyä siitä myös jatkossa esimerkiksi tutkimusyhteistyön kautta.