Oppilaaksioton perusteet

Viikin normaalikoulun oppilaaksioton perusteet

1. -– 6. luokat 

1.
Lähikouluperiaate 
Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoalueen oppilailla on ensisijainen oikeus oman lähialueen kouluun. Mikäli koulussa on oppilaspaikkoja ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen, voidaan oppilaiksi ottaa Helsingissä asuvia oppilaita seuraavien perusteiden mukaisesti: 

2.
Opetusharjoittelun kehittämisen ja monipuolisuuden varmistaminen sopivin ainevalinnoin Peruste on OPM:n harjoittelukouluille antama tehtävä: Harjoittelukoulujen tehtävänä on monipuolistaa ja kehittää opetusharjoittelua läheisessä yhteistyössä muun yliopiston ja kenttäkoulujen kanssa. Harjoittelukoulut huolehtivat opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta. 

3.
Tarvittaessa käytetään arvontaa. 

Alaluokkien esiopetus-1.-2. luokille otetaan enintään 136 oppilasta. Luokka-asteelle 3-6 otetaan enintään 288 oppilasta, kullekin luokka-asteelle enintään 72 oppilasta.

Viikin normaalikoulu ei korvaa oppilaiden koulumatkakuluja. 

Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoon ei sovelleta Helsingin kaupungin opetusviraston ilmoittamia ensisijaisen ja toissijaisen oppilaaksioton perusteita. 

Lisätietoja antaa rehtori Kimmo Koskinen, puh. 050-3263394, 
kimmo.i.koskinen (ät) helsinki.fi.

7. -– 9. luokat 

1.
Viikin normaalikoulun kuudesluokkalaiset: Oppilaiden, joiden lähikoulu ei ole Viikin normaalikoulu, edellytetään hakevan ensisijaisesti Viikin normaalikouluun. 

2.
Lähikouluperiaate: omalta oppilaaksiottoalueelta hakevat oppilaat. Mikäli koulussa on tilaa em. perusteilla tehdyn oppilaaksioton jälkeen, voidaan oppilaiksi ottaa Helsingissä asuvia oppilaita seuraavien (3. ja 4.) perusteiden mukaisesti: 

3.
Opetusharjoittelun jatkuvan kehittämisen ja monipuolisuuden varmistaminen sopivin ainevalinnoin Peruste on OPM:n harjoittelukouluille antama tehtävä: Harjoittelukoulujen tehtävänä on monipuolistaa ja kehittää opetusharjoittelua läheisessä yhteistyössä muun yliopiston ja kenttäkoulujen kanssa. Harjoittelukoulut huolehtivat opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta. 

4.
Tarvittaessa käytetään arvontaa. Perusopetuksen 7. luokille otetaan enintään 96 oppilasta. Kesken lukuvuoden ei oteta uusia oppilaita. 

Viikin normaalikoulu ei korvaa oppilaiden koulumatkakuluja. 

Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoon ei sovelleta Helsingin kaupungin opetusviraston ilmoittamia ensisijaisen ja toissijaisen oppilaaksioton perusteita.

Lisätietoja antaa rehtori Marja Martikainen, puh. 050-448 4663, 
marja.k.martikainen (ät) helsinki.fi.

Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoalue