Oppilaaksioton perusteet

Helsingin yliopiston

VIIKIN NORMAALIKOULUN OPPILAAKSIOTON PERUSTEET

 

Esiopetus

 1. Viikin normaalikoulun esiopetuksen oppilaat otetaan ensisijaisesti Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoalueelta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin esiopetuspaikkoja, käytetään arvontaa. Yhdysluokkaopetuksena järjestettävään esiopetukseen otetaan enintään 16 esiopetusoppilasta.

1.-6. luokat

1.    Lähikouluperiaate.

Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoalueen oppilailla on ensisijainen oikeus oman lähialueen
kouluun.

 1. Mikäli koulussa on oppilaspaikkoja ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen,  voidaan oppilaiksi ottaa
  Helsingissä asuvia oppilaita seuraavien perusteiden mukaisesti:
  1. Opetusharjoittelun kehittämisen ja monipuolisuuden varmistaminen sopivin ainevalinnoin.
   Peruste on OPM:n harjoittelukouluille antama tehtävä: ”Harjoittelukoulujen tavoitteena on opettajankoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston
   kanssa. Harjoittelukoulut huolehtivat opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta ja kehittävät monipuolista opetusharjoittelua.”
  2. Tarvittaessa käytetään arvontaa.

Viikin normaalikoulu ei korvaa oppilainen koulumatkakuluja.

Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoon ei sovelleta Helsingin kaupungin opetusviraston
ilmoittamia ensisijainen ja toissijaisen oppilaaksioton perusteita.

7. – 9. luokat

 1. Viikin normaalikoulun kuudesluokkalaiset.
  Oppilaiden, joiden lähikoulu ei ole Viikin normaalikoulu, edellytetään hakevan
  ensisijaisesti Viikin normaalikouluun.
 2. Lähikouluperiaate: omalta oppilaaksiottoalueelta hakevat oppilaat.

 

Mikäli koulussa on tilaa em. perusteilla tehdyn oppilaaksioton jälkeen, voidaan oppilaiksi ottaa
Helsingissä asuvia oppilaita seuraavien (3. ja 4.) perusteiden mukaisesti:

 1. Opetusharjoittelun jatkuvan kehittämisen ja monipuolisuuden
  varmistaminen sopivin ainevalinnoin.
  Peruste on OPM:n harjoittelukouluille antama tehtävä: ”Harjoittelukoulujen tavoitteena on
  opettajakoulutusta palvelevan toiminnan korkea taso ja läheinen vuorovaikutus yliopiston
  kanssa. Harjoittelukoulut huolehtivat opetussuunnitelmatyön ja opetuksen laadusta ja kehittävät
  monipuolista opetusharjoittelua.”
 2. Tarvittaessa käytetään arvontaa.

Viikin normaalikoulu ei korvaa oppilaiden koulumatkakuluja.
 

Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoon ei sovelleta Helsingin kaupungin opetusviraston ilmoittamia ensisijaisen ja toissijaisen oppilaaksioton perusteita.

Viikin normaalikoulun oppilaaksiottoalue