Hakuohjeet

Tälle sivulle on kerätty rahastojen apurahojen yleiset hakuohjeet. Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään Helsingin yliopiston rahastojen yhtenäisiä arviointikriteereitä. Hakuohjeiden lisäksi voit tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin.

Hakukelpoisuus ja apurahan käyttökausi

Rahastojen apurahoja myönnetään vain Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille (ainoana poikkeuksena Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto). Apurahoja ei voida maksaa Helsingin yliopistoon työsuhteessa oleville henkilöille. Hakemus on aina jätettävä henkilökohtaisesti. Apurahahakemusta ei voi jättää toisen henkilön puolesta.

Apuraha on käytettävissä kolmen vuoden ajan myöntöpäivämäärästä alkaen (kuitenkin sen kuukauden loppuun asti, jossa kolme vuotta tulee täyteen). Apurahakausi ei voi jatkua yli kolmen vuoden määräajan. Apuraha, jota ei ole käytetty kolmen vuoden kuluessa myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi.

Hakemuksen täyttäminen

Hakemukseen kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Jos hakijalla ei ole yliopiston käyttäjätunnuksia, hakemista varten saa kevyttunnukset, joilla voi täyttää hakemuksen. Apurahajärjestelmä on kolmikielinen. Kaikkia rahastojen apurahoja voi hakea joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Kaikkien hakemukseen lisättävien liitteiden tulee olla PDF-muodossa.

Lisensiaattityövaiheessa olevilta opiskelijoilta, jatko-opiskelijoilta ja tutkijoilta edellytetyt liitteet

  • tutkimussuunnitelma (max. 3 sivua)
  • CV ja julkaisuluettelo (samassa dokumentissa)

Perustutkinto-opiskelijoilta edellytetyt liitteet

  • opintosuoritusote (epävirallinen WebOodista tilattu versio)

Muita liitteitä ei odoteta, ellei niistä erikseen mainita hakuilmoituksessa.

Hakemuksella voi hakea apurahaa yhdestä hakukohteesta

Yhdellä hakemuksella voi hakea apurahaa vain yhdestä hakukohteesta. Hakija voi kuitenkin jättää useamman hakemuksen samassa haussa.

Hakemusta voi muokata hakuajan loppuun saakka

Hakemuksen voi tallentaa joko luonnoksena tai valmiina hakemuksena. Niin luonnoksia kuin valmiita hakemuksia voi palata tarkistamaan ja muokkaamaan järjestelmään hakuajan loppuun saakka. Luonnoksia ei oteta huomioon apurahoja jaettaessa. Kun hakemus on tallennettu valmiina hakemuksena, mahdollista suosittelijaa ei kuitenkaan voi enää vaihtaa, koska apurahajärjestelmä lähettää suosittelupyynnön automaattisesti hakemuksen jätöstä.

Hakujärjestelmä lähettää vahvistussähköpostin

Sähköinen hakujärjestelmä lähettää hakijan ilmoittamaan sähköpostiin vahvistuksen, kun hakemus on jätetty ensimmäistä kertaa luonnoksena ja valmiina hakemuksena. Sähköpostivahvistuksessa on linkki, josta hakija voi palata tarkistamaan ja muokkaamaan hakemustaan hakuajan loppuun saakka. Oman hakemuksensa voi myös tulostaa pdf-koosteeksi, johon on listattuna tallennetut liitteet.

Suosittelijan merkintä

Osaan hakukohteista voi merkitä 1-2 suosittelijan tiedot. Hakemukseen liittyvä lausunto (esim. ohjaajan lausunto) tulee jättää suosituksena. Suositus on vapaamuotoinen. Jos hakija sisällyttää hakemukseensa suosittelijan, suosittelija saa sähköpostitse ohjeet suosituksen jättämiselle. Suurimmassa osassa perustutkinto-opiskelijoiden apurahalomakkeista ei pyydetä suosituksia. Jos hakulomakkeessa ei ole erityistä kohtaa, johon suosittelijan yhteystiedot voisi syöttää, suosituksia ei tähän hakukohteeseen tarvita.

Suosittelijan on jätettävä suositus 7.2.2018 kello 15.00 mennessä.

Hakija on vastuussa suosittelijan tietojen oikeellisuudesta

Hakijan tulee tarkistaa suosittelijaltaan etukäteen henkilökohtaisesti, mitä sähköpostiosoitetta suosittelija mieluiten käyttää. Kun hakemus on jätetty valmiina hakemuksena, suosittelijaa tai suosittelijan tietoja ei voi enää vaihtaa, koska apurahajärjestelmä lähettää suosittelupyynnön automaattisesti hakemuksen jätöstä. Kun hakija on jättänyt hakemuksensa, suosittelija saa sähköpostitse ohjeet suosituksen jättämiselle. Suosituksen voi jättää vasta sen jälkeen kun hakemus on jätetty. Suosittelija näkee hakijasta seuraavat tiedot:

  • hakijan nimi
  • hakukohde
  • onko kyse normaalista opinto- tai tutkimusapurahasta vai matka-apurahasta.

Hakija voi halutessaan toimittaa muita tietoja hakemuksesta suosittelijalle. Hakija näkee hakujärjestelmästä onko suositus jätetty.

Takaisin Hae apurahaa -sivulle >>