Opettajien akatemian uudet jäsenet valittu 2022
Opettajien akatemiaan on valittu kymmenen uutta jäsentä.

Opettajien akatemiaan on valittu kymmenen uutta jäsentä. Kaikki valitut uudet jäsenet ovat oman alansa vahvoja asiantuntijoita ja intohimoisia opetuksen kehittäjiä. Heidän toiminnastaan välittyy opiskelijakeskeisyys, visionäärisyys, uuden luominen sekä syvällinen pedagoginen osaaminen ja ymmärrys. He ovat jakaneet omaa osaamistaan laajasti yliopiston sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti.  

Opettajan akatemiaan valittujen uusien jäsenten opetus- ja ohjauskäytännöt ovat innovatiivisia, linjakkaita ja pedagogisesti mielekkäitä. He myös ottavat opiskelijat aidosti mukaan opetus-, oppimis- ja arviointitilanteiden rakentamiseen sekä opetuksen kehittämiseen. Heillä kaikilla on vahvaa näyttöä innovatiivisten oppimateriaalien tuottamisesta sekä uusien digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. 

Uudet jäsenet ovat toteuttaneet yhteisöllisyyttä monipuolisesti ja ovat keskeisiä opetuksen kehittäjä omilla aloillaan. He ovat aktiivisia toimijoita koulutusohjelma- ja tiedekuntatasolla sekä lähes poikkeuksetta myös yliopistotasolla, useimmiten myös kansainvälisesti. Heidän toiminnallaan on ollut selvää vaikutusta yhteisölliseen opetuksen kehittämistyöhön. 

Opettajien akatemiaan on valittu seuraavat uudet jäsenet: 

  • Vanhempi yliopistonlehtori Maria Ahlholm, Kasvatustieteellinen tiedekunta 

  • Yliopistonlehtori Sebastian Godenhjelm, Svenska social- och kommunalhögskolan 

  • Yliopistonlehtori Iryna Herzon, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta 

  • Vanhempi yliopistonlehtori Seija Kairavuori, Kasvatustieteellinen tiedekunta 

  • Vanhempi yliopistonlehtori Arho Toikka, Valtiotieteellinen tiedekunta 

 

Lisätietoa Opettajien akatemiasta: