Erilliset eritysopettajan opinnot
Erillisten erityisopettajan opinnot antavat ammatilliset valmiudet ja muodollisen kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opetus järjestetään suomeksi. Hakuvaiheessa tulee osoittaa riittävä suomen kielen taito.
Opintopolun sivut ja valintakokeeseen luettava ennakkomateriaali

Opintopolun tietoihin ja hakusivustolle pääset tästä.

Kokeeseen ennakkoon opiskeltava materiaali julkaistaan 9.1.2023.

 

Valintakokeen suorituspaikka

Kirjallinen valintakoe järjestetään 9.2.2023 kello 13.00 - 15 Porthania rakennuksen salissa I, Yliopistokatu 4, Helsinki.

 

Hakukelpoisuus

Voit hakea erillisiin erityisopettajan opintoihin, mikäli olet suorittanut vaaditun pohjatutkinnon sekä erityispedagogiikan perusopinnot (25 op). LEO:n ja ELO:n hakuryhmässä hakiessa tulee olla myös tietty määrä vaadittua työkokemusta.

Jos olet suorittanut suomenkielisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen tai olet suorittanut suomenkielisen korkeakoulututkinnon, sinun ei tarvitse osoittaa riittävää kielitaitoasi. Hakijapalvelut saavat tiedon kansallisista tietojärjestelmistä.

Huolehdithan ajoissa, että sinulla on todistus kootuista erityispedagogiikan perusopinnoista ja että työtodistuksesi ovat kunnossa.

Katso tarkemmat hakukelpoisuuden kriteerit Opintopolusta valintaperusteista, ne julkaistaan piakkoin.

Kuvaus erillisistä erityisopettajan opinnoista

Erillisten erityisopettajan opintojen (60 op) tavoitteena on antaa ammatilliset valmiudet ja muodollinen kelpoisuus erityisopetuksen tehtäviin, erityisesti perus- ja esiopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on kouluttaa vuorovaikutustaitoisia ja monipuolisia asiantuntijoita, jotka ymmärtävät erityispedagogiikan olemuksen laajassa kontekstissa. Opiskelun aikana kiinnitetään erityistä huomiota eettisiin seikkoihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen kasvuun sekä tuetaan ammatti-identiteetin kehittymistä. Yhden lukuvuoden aikana tiiviisti suoritettavien opintojen keskeisiä tavoitteita ovat teorian ja käytännön yhteensovittaminen, teoreettisen ajattelun kehittäminen opettajuuden tueksi ja verkostoituminen alan asiantuntijoiden kanssa. Opiskelun aikana opiskelija kehittyy tutkivaksi opettajaksi ja saa kuvan erityisopetuksen ja -kasvatuksen kentän laajuudesta sekä jatkuvan opiskelun tärkeydestä.

 

Opinnot ovat yliopistojen  tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004, § 19) mukaiset erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Valintaryhmät ja hyväksyttävien opiskelijoiden määrä 2023

Vuoden 2023 eri valintaryhmien kiintiöt ovat alla:

  • ELO: Erilliset erityisluokanopettajan opinnot, 2023 hyväksyttävien enimmäismäärä on 40 opiskelijaa
  • LEO: Erilliset erityisopettajan opinnot (laaja-alainen), 2023 hyväksyttävien enimmäismäärä on 20 opiskelijaa siten, että päteville äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan aineenopettajille varataan 5 paikkaa. Jos äidinkielen ja kirjallisuuden ja matematiikan aineenopettajille varatut paikat eivät täyty, ne voidaan täyttää muilla hakijaryhmän hakijoilla.
  • VEO: Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot, 2023 hyväksyttävien enimmäismäärä on 40 opiskelijaa.

Hakija voi pohjakoulutuksensa ja muiden kelpoisuuden tuottavien opintojen perusteella olla hakukelpoinen ja hakea useammassa kuin yhdessä erillisten erityisopettajan opintojen valintaryhmässä (ELO,L EO, VEO). Erillisten erityisopettajan opintojen opetussuunnitelma on rakenteellisesti sama valintaryhmästä tai suuntautumisesta riippumatta, mutta opintojen painotus ryhmäopetuksessa riippuu valintaryhmästä. Koulutuksen antama muodollinen pätevyys ei myöskään riipu siitä, missä valintaryhmässä hakija on tullut valituksi.

Seuraava haku

Seuraava suomenkielinen haku on 2.1.2023-16.1.2023. Erillinen ruotsinkielinen haku järjestettiin lokakuussa 2022. Sitä seuraavat haut suomen ja ruotsin kielellä ovat mitä todennököisimmin tammikuussa 2024.