Hae tutkinnonsuoritusoikeutta
Suunnitteletko hakevasi luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelmaan? Hienoa! Valitsemme uusia tohtoriopiskelijoita kolmesti vuodessa, joten merkitse hakupäivämäärät muistiin, valmistaudu ajoissa ja lue valintakriteerit ennen hakemuksen jättämistä.
Hakuajat

Ohjelmaan valitaan uusia tohtoriopiskelijoita kolme kertaa vuodessa: kahdesti keväällä ja kerran syksyllä.

Seuraava hakuaika alkaa 1.9.2021 klo 9 ja päättyy 15.9.2021 klo 15 Suomen aikaa.

 • Syyskuun hakukierroksen tulokset julkaistaan 26.11.2021 mennessä.
 • Tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 10.12.2021.
 • Myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus astuu voimaan 1.1.2022.

Kevään 2022 hakuajat ovat:

17.-31.1.2022

 • Tammikuun hakukierroksen tulokset julkaistaan 18.3.2022 mennessä.
 • Tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 1.4.2022.
 • Myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus astuu voimaan 1.5.2022.

5.-19.4.2022

 • Huhtikuun hakukierroksen tulokset julkaistaan 9.6.2022 mennessä.
 • Tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 23.6.2022.
 • Myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus astuu voimaan 1.8.2022.

 

Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden voi saada ainoastaan hakumenettelyn kautta. Ohjelmaan ei voi hakea ennalta määrättyjen hakuaikojen ulkopuolella.

Kuka voi hakea?

Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten lisäksi tohtoriohjelma on asettanut seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

Aiempi tutkinto

Aiemmin suoritetun tutkinnon tulee liittyä suunniteltuun tutkimusaiheeseen ja haun kohteena olevaan tieteenalaan. Tutkinnon katsotaan liittyvän aiheeseen ja alaan, kun siihen sisältyy riittävästi opintoja oppiaineessa, jonka voidaan katsoa muodostavan sopivan pohjan väitöskirjan suunnitellun aiheen mukaisille jatko-opinnoille.

Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelmaan hakevan henkilön edellytetään suorittaneen jonkin seuraavista:

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettu soveltuva koulutus, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin kyseisessä maassa.
Ohjausjärjestelyt

Hakemuksen täytyy täyttää ohjausjärjestelyille asetetut vähimmäisvaatimukset (katso valintakriteerit). Hakemuksessa on oltava tiedot seuraavista asioista:

 • ohjaajat (1–3)
 • vastuuhenkilö
 • seurantaryhmän jäsenet.

Hakemuksen liitteenä on oltava allekirjoitettu puolto/sitoumus (pdf; englanninkielinen ), jossa kuvataan suunnitellut ohjausjärjestelyt.

Eettiset luvat

Vahvista hakemuksessasi, että olet hankkinut kaikki tarvittavat eettiset luvat tai hakenut niitä. Näitä ovat eettisen toimikunnan lupa ja/tai kansallisen eläinkoelautakunnan lupa, jos tutkimusjärjestelyt edellyttävät sitä. Lupa-asiakirjoja ei tarvitse liittää hakemukseen. 

Ainoastaan muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset etenevät tohtoriohjelman akateemiseen arviointiin.

Luonnonvaraisten eliöiden tutkimuksen tohtoriohjelmassa voit suorittaa jonkin seuraavista tavoitetutkinnoista:

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

 • filosofian tohtori

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 • filosofian tohtori
 • maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Tarkista, minkä tutkinnon voit suorittaa valitsemassasi tiedekunnassa aiemman koulutuksesi perusteella. Maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla on tiettyjä tutkintoja koskevat erilliset ohjeet.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta voi myöntää maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden seuraavat ehdot täyttäville hakijoille:

 • hakijat, jotka ovat suorittaneet maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa
 • hakijat, joiden aiempi tutkinto tarjoaa vastuuhenkilön arvion mukaan riittävän alakohtaisen pohjan ja sisältää vähintään 100 opintopistettä alakohtaisia opintoja. 
Tohtoriohjelman valintakriteerit

Ohjausjärjestelyt ja tutkimusympäristön laatu ovat tärkeitä valintakriteereitä. Tohtoriohjelma edellyttää, että hakijalla on ohjaaja/ohjaajia hakemuksen jättöhetkellä. Hakija vastaa ohjaajan löytämisestä ja tutkimus- ja opintosuunnitelman tekemisestä ohjaajan kanssa. Ohjaajan etsimisessä kannattaa hyödyntää Helsingin yliopiston tutkimusportaalia.

 • Sinulla on oltava yhdestä kolmeen ohjaajaa, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkinnon.
 • Tohtoriohjelma edellyttää, että sinulla on vähintään yksi ohjaaja, kun jätät hakemuksesi, mutta suosittelee vahvasti, että ohjaajia on kaksi.
 • Vähintään yhdellä ohjaajalla on oltava myös dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.
 • Lisätietoja mahdollisista ohjaajista on sivulla yhteystiedot ja ohjaus (englanniksi).

Vastuuhenkilösi on työskenneltävä tiedekunnassa, johon haet. Vastuuhenkilö tuntee tohtorikoulutusta ja tohtorintutkintoja koskevat Helsingin yliopiston ohjeet. Ensimmäinen ohjaaja voi toimia myös vastuuhenkilönä, jos hän täyttää edellä mainitut kriteerit.

Anna vaaditut tiedot vastuuhenkilöstäsi hakulomakkeella ja puoltolausunnossa, vaikka pääohjaajasi nimettäisiin vastuuhenkilöksi. 

Vastuuhenkilö:

 • varmistaa ohjausjärjestelyiden jatkuvuuden
 • auttaa sinua tutustumaan tohtorikoulutusta ja väitöskirjan tarkistusta koskeviin sääntöihin
 • tekee tiedekunnalle virallisen ehdotuksen esitarkistajista ja vastaväittäjästä
 • hyväksyy tohtoritutkintoosi sisältyvät opinnot. 

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan vastuuhenkilöt

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit ja apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe).

Sinulla on oltava seurantaryhmä, kun haet tohtorintutkinnon suoritusoikeutta.

 • Seurantaryhmä koostuu vähintään kahdesta asiantuntijasta, jotka pystyvät arvioimaan väitöskirjan edistymistä.
 • Vähintään yhdellä heistä on oltava dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.

Seurantaryhmän jäsenet eivät saa olla hakijan tai hänen ohjaajansa (ohjaajiensa) sukulaisia, läheisiä työtovereita, ystäviä tai esihenkilöitä/alaisia, heillä ei saa olla ollut yhteisjulkaisuja tai yhteistä rahoitusta hakijan tai hänen ohjaajansa (ohjaajiensa) kanssa viiden viime vuoden aikana, he eivät saa olla ohjanneet hakijan ohjaajaa (ohjaajia) tai olleet hakijan ohjaajan (ohjaajien) ohjattavana kolmen viime vuoden aikana, eivätkä he saa olla parhaillaan osallisina hakijan väitöskirjaprosessissa.

Seurantaryhmää kootessa on myös otettava huomioon, että ryhmän jäseniä ei voi myöhemmin nimetä kyseisen väitöskirjan esitarkastajiksi tai vastaväittäjiksi. Lisätietoja seurantaryhmän tehtävistä löydät Opiskelijan ohjeista.

Tutkimussuunnitelmasi arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • aiheeseen liittyvien alojen riittävän tietämyksen osoittaminen ja hakijan mahdollisuudet kehittyä itsenäiseksi tutkijaksi
 • tutkimussuunnitelman tieteellinen merkitys ja kunnianhimoisuus, asiaankuuluvan metodologian käyttö
 • tutkimussuunnitelman temaattinen sopivuus tohtoriohjelman profiiliin
 • väitöskirjaprojektin realistinen rahoitussuunnitelma ja toteutettavuus suunnitellussa ajassa (nettoaika: neljä vuotta).

Motivaatiosi ja aiempi osaaminen (esim. ansioluettelo tai vastaava) ovat tärkeitä arviointikriteereitä.

Hakemukseesi tulee sisältyä opintosuunnitelma. Tutustu tohtoriohjelman tutkintovaatimuksiin WebOodin opinto-oppaassa:

Kuinka haen?

Oletko jo tutustunut valintakriteereihin? Hienoa! Lue seuraavaksi Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevat ohjeet, joissa kerrotaan, miten laadit ja jätät hakemuksen ja vaadittavat liitteet. Onnea matkaan!

Valintapäätökset

Tohtoriohjelman valintapäätökset perustuvat Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen yleisiin valintakriteereihin sekä ohjelmakohtaisiin täydentäviin kriteereihin, joista kerrotaan tällä sivulla.

Lopullisen valintapäätöksen tekee hakijan tavoitetutkinnon myöntävä tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän ehdotuksen perusteella.

Ennen ehdotuksen tekemistä tohtoriohjelma pyytää kyseiseltä oppiaineelta lausunnon. Oppiaineiden antamat suositukset eivät sido tiedekuntaa ja johtoryhmää näiden tehdessä valintapäätöksiä.

Lisätietoja valintapäätösten aikataulusta on Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevissa ohjeissa.