Palkalliset tohtorikoulutettavan tehtävät
Haku yliopiston rahoittamiin tohtorikoulutettavien tehtäviin on auki tällä sivustolla.
Muita tapoja rahoittaa väitöskirjatutkimus ovat ohjaajan maksama palkka tai yksityisen säätiön apuraha, jota tohtorikoulutettava itse hakee. Tohtorikoulutettavat voivat myös rahoittaa opintonsa itse tai jatkaa tutkintoaan työn ohella.
Hakijan ohjeet

Helsingin yliopisto osoittaa vuosittain tohtoriohjelmille rahoitusta palkallisia tohtorikoulutettavan työsuhteita (palkkapaikkoja) varten. Tohtorikoulutettavan tehtävät ovat kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettuja työsuhteita. Tavoitteena on, että työsuhteessa oleva tohtorikoulutettava saa tutkinnon valmiiksi neljässä vuodessa. 

Osa tohtorikoulutettavan tehtävistä on varattu erityisesti kestävän kehityksen tavoitteita edistäviin monitieteisiin hankkeisiin kaikilla tieteenaloilla.

Vuonna 2021 haku on käynnissä 23.8-7.9 klo 23.59. Hae tehtävää sähköisellä hakulomakkeella (kts. osio ”Hakulomake”)

Tehtäviä voivat hakea sekä Helsingin yliopiston nykyiset tohtoriopiskelijat että tohtoriopintoja suunnittelevat uudet hakijat.

Tutustu huolellisesti hakuohjeisiin.  Jos suunnittelet hakevasi myös tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta, muista tutustua huolellisesti myös opinto-oikeuden hakua koskeviin ohjeisiin.

Tohtorikoulutettavan tehtävät on tarkoitettu täysipäiväiseen väitöskirjatutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintojen suorittamiseen. Tavoitteena on tohtorintutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa. Työsuhteen täsmällinen kesto, sekä alkamis- ja päättymispäivät määritellään työsopimuksessa. 

Tarkemmat selvitykset työsuhteeseen kuuluvista asioista, kuten palkkauksesta, löydät hakuilmoituksesta.

Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista tohtorikoulutettavan työsuhdetta, jos olet nykyinen Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava tai vasta tohtoriopintoja suunnitteleva hakija. 

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistossa, voit hakea palkkapaikkaa, jos et ole vielä ollut yhteensä neljä vuotta palkallisella tohtorikoulutettavan paikalla. 

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Tutustu tällöin huolellisesti myös opinto-oikeuden hakemisen ohjeisiin.

Tohtorikoulutettavan palkallista työsuhdetta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake sekä toimittamalla vaadittavat liitteet. 

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin yliopistolla ja haet palkallista tehtävää omasta tohtoriohjelmastasi: 

 • tutustu hakuohjeisiin, ja 
 • täytä sähköinen hakulomake. 

Jos sinulla ei ole vielä tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa, voit hakea sitä syyskuun haussa tai seuraavassa mahdollisessa kyseisen tohtoriohjelman opinto-oikeuden haussa, kuitenkin viimeistään keväällä. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään. Helsingin yliopiston sääntöjen mukaan tohtorikoulutettavan työsuhteeseen palkatun henkilön tulee saada tohtorintutkinnon suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa.

Jos sinulla on jo tohtorin tutkinnon suoritusoikeus Helsingin ylipistosta voit hakea tutkimuksesi profiiliin sopivasta muusta kuin omasta tohtoriohjelmasta. Huomaathan kuitenkin, että mikäli tulet valituksi palkalliseen tehtävään, tohtoriohjelman vaihtoa on haettava. Jos kyseeseen tulee uuteen tiedekuntaan siirtyminen tai tavoitetutkinnon vaihtaminen, sinun on haettava kokonaan uutta opinto-oikeutta viimeistään keväällä. Huomaathan kuitenkin, että hakeminen myöhemmässä haussa voi vaikuttaa työsuhteen mahdolliseen aloituspäivään.

Huomaa myös, että jos haet palkallista tehtävää ja/tai opinto-oikeutta useasta tohtoriohjelmasta, sinun tulee täyttää hakulomake erikseen jokaista tohtoriohjelmaa varten. 

Hakulomakkeella kysytään tutkimus- ja opintosuunnitelmaasi, väitöskirjatyötäsi tukevaa osaamista, maisterin tutkielman otsikkoa ja tiivistelmää sekä tietoja ohjausjärjestelyistä (osa ohjelmista).

Sähköinen hakulomake on auki hakuaikana.

Tutkimussuunnitelma on hakemuksesi tärkein osa ja se syötetään hakulomakkeen ennalta määrättyihin vastauskenttiin. Hakulomakkeella tutkimussuunnitelma on jaettu alla listattuihin osiin. Valmistele tutkimussuunnitelma alusta asti noudattelemaan hakulomakkeen jaottelua ja kunkin osion enimmäislaajuutta.  Tarkemmat tiedot löytyvät alta, ja hakulomake on avoinna noin kaksi viikkoa ennen hakua.

Tutkimussuunnitelmaa koskevat kentät hakulomakkeella (suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):  

 • Väitöskirjan aihe (alustava otsikko)  
 • Tieteenala (valikko)  
 • Tieteenalan tarkenne tai lisätietoja (vapaa tekstikenttä)   
 • Tutkimussuunnitelman tiivistelmä lyhyesti (2000)  
 • Tutkimussuunnitelma sisältää matemaattisia erikoismerkkejä tai kemiallisia kaavoja  
 • Motivaatio väitöskirjatyön tekemiseen (2000)  
 • Tutkimushankkeen lähtökohdat (2000)  
 • Tieteelliset tavoitteet ja tutkimustulosten vaikuttavuus (2000)  
 • Tutkimusmenetelmät sekä käytettävä aineisto ja sen merkitys tutkimushankkeessa (3500)  
 • Alustava suunnitelma liittyen aineiston hankintaan, käyttöön ja säilyttämiseen (1500)  
 • Eettiset kysymykset (1000) 
 •  Tehdäänkö tutkimuksessa eläinkokeita
 • Pyydän, että hakemukseni otetaan huomioon myös kestävän kehityksen tavoitteita edistävään tutkimukseen varattuja paikkoja arvioitaessa
 • Tutkimussuunnitelman pääasiallinen kirjallisuus (2500)   
 • Väitöskirjan muoto (artikkeliväitöskirja vai monografia)  
 • Artikkelien julkaisusuunnitelma ja –aikataulu tai monografiaväitöskirjan alustava jäsennys (1000)  
 • Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden alkupäivä
 • Tutkimustyön alustava aikataulu (2000)  
 • Suunniteltu rahoitus, mukaan lukien tähän mennessä saatu ja haettu merkittävä rahoitus (1000)  
 • Tutkielmasta valmiina arviolta (0-100%)
 • Arvioitu väittelyvuosi  

Ohjausjärjestelyt: ohjaaja(t) ja seurantaryhmä (tarkista tohtoriohjelmakohtaiset ohjeet alta).

Väitöskirjatyötä tukeva osaaminen ja opintosuunnitelma (CV)(suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):  

 • Aiemmin hankittu tutkimusosaaminen (1500) 
 • Mahdolliset julkaisut ja konferenssiesitelmät (1500)  
 • Mahdollinen kansainvälinen kokemus ja muu väitöskirjatutkimuksen kannalta relevantti työkokemus (1500)   
 • Mahdolliset urakatkokset (1500) 

Opintosuunnitelma(suluissa kenttään mahtuva enimmäismerkkimäärä välilyönteineen):  

 • Alustava opintosuunnitelma: Tieteenalaopinnot 30 op (1500)  
 • Alustava opintosuunnitelma: Yleiset valmiustaidot 10 op (1500)  
 • Tähän mennessä mahdollisesti suoritetut tohtoriopinnot (opintopisteet) 
 • Pro gradun tai vastaavan ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman otsikko ja tiivistelmä (750)  

Hakemukset arvioidaan tutkimussuunnitelman laadun sekä ohjausjärjestelyjen tai saatavilla olevan ohjauksen perusteella. Lisäksi arvioidaan edellisen tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman ja sitä tukevan opintosuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelman tulee aiheeltaan sopia tohtoriohjelman profiiliin.  

Tohtoriohjelman johtoryhmä tekee esityksen työsuhteisiin valittavista tohtorikoulutettavista. Päätöksen työsuhteeseen valittavista henkilöistä tekee yksikön johtaja.

Jos sinulle myönnetään tohtorikoulutettavan työsuhde, tulee sinun saada kyseisestä tohtoriohjelmasta tohtorin tutkinnon suoritusoikeus kuuden kuukauden koeajan puitteissa.

Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksistä henkilökohtaisesti.  Tehtävään valittujen henkilöiden nimet julkaistaan tohtoriohjelmien verkkosivuilla.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi näistä ohjeista, tutustu vielä usein kysyttyjen kysymysten osioon. Yleisissä hakuun liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä hakuneuvontaan: phd-positions@helsinki.fi

Huomaathan, että tohtorintutkinnon suoritusoikeutta koskevat käsitellään eri aikataulussa tohtoriohjelmien vastuutiedekunnissa. Vastuutiedekunta tekee tohtorintutkinnon suoritusoikeuksia koskevat päätökset ja ilmoittaa niistä hakijoille erikseen.

Tohtoriohjelmakohtaiset ohjeet - KLTO

Kliininen tohtoriohjelma ottaa vastaan hakemuksia kliinisen lääketieteen alalla työskenteleviltä kliinikoilta, jotka ovat kiinnostuneet kliinisen yliopistotutkijan ja translationaalisen tutkijan urasta.

Kliininen tohtoriohjelma tarjoaa 1–4 vuoden pituisia päätoimisia tutkimustehtäviä, joihin haetaan yhdeksi tai useammaksi kokonaiseksi vuodeksi kerralla. Tehtävien vähimmäiskesto on 12 kuukautta (*paitsi opiskelijat, jotka suorittavat erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta samaan aikaan), aloitus vuoden 2022 aikana. Työsopimuksen kesto perustuu siihen, missä vaiheessa hakijan väitöskirja on.

*Poikkeus

Erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta suorittavat tohtorikoulutettavat voivat hakea puolikasta Helsingin yliopiston rahoittamaa tehtävää (6 kuukautta/vuosi). Näiden hakijoiden edellytetään sitoutuvan kalenterivuoden aikana kuudeksi kuukaudeksi päätoimisesti (100 %) tohtorikoulutukseen ja saman kalenterivuoden loppuajaksi kliiniseen erikoistumiskoulutukseen.

Hakijoiden tulee suorittaa lääketieteen lisensiaatin tutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto (esim. maisterintutkinto) ohjelmaan sopivalla alalla vuoden (2021) loppuun mennessä. Lisäksi heidän tulee saada oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopiston lääketieteelliseltä tiedekunnalta viimeistään vuoden 2022 tammikuussa järjestettävällä hakukierroksella. Englannin kielen taito on välttämätön.

Voit hakea tohtoriohjelmasta palkallista tehtävää, jos

 • sinulle on myönnetty oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa, tai
 • sinulla on luonnontieteellisen alan maisterintutkinto (FM), lääketieteen lisensiaatin tutkinto (LL) tai vastaava tutkinto ja jos haet tohtorintutkinnon suoritusoikeutta yhtä aikaa palkallista tehtävää hakiessasi samalla lomakkeella, tai
 • et ole vielä valmistunut. Väitöskirjahankkeeseen sopivalla alalla suoritetun akateemisen loppututkinnon (FM, LL tai vastaava) on oltava valmis ja myönnetty hakijalle vuoden (2021) loppuun mennessä. Huomaa, että opinto-oikeutta tulee hakea tohtoriohjelman vuoden 2022 tammikuun haussa ja että oikeus suorittaa tohtorintutkinto Helsingin yliopistossa on saatava työsuhteen kuuden kuukauden koeajan loppuun mennessä.

Huomaa, että Aava-hakulomakkeelle on ladattava kopio tutkintotodistuksesta (FM, LL tai vastaava). Jos et ole vielä saanut tutkintotodistusta, voit liittää mukaan virallisen opintosuoritusotteen tähänastisista opinnoistasi.

Hae paikkaa AAVA-lomakkeella (linkki lomakkeelle auki hakuaikana). Haku avautuu 23.8.2021 ja sulkeutuu 7.9.2021 klo 23:59 Suomen aikaa.

Vastuuohjaajan on täytettävä ohjaajan suostumus* (the Confirmation of Supervision) (johon kuuluu ohjaajan ansioluettelo ja julkaisuluettelo) Aava-järjestelmässä viimeistään 10.9.2021 kello 12:00 Suomen aikaa. Aava-järjestelmä lähettää automaattisen ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen, joka on hakemuksessa ilmoitettu vastuuohjaajan osoitteeksi.

Huomaa, että ennen palkallisen tohtorikoulutuspaikan hakemista hakijoiden on löydettävä sopiva tutkimusryhmä ja ohjaaja. Hakijoiden edellytetään ottavaan mahdollisiin ohjaajiin yhteyttä itse ja sopivan väitöskirjatyön yksityiskohdista ennen palkallisen tohtorikoulutuspaikan hakemista.

Erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen hyväksyttyjen tohtorikoulutettavien on sisällytettävä hakemukseensa sitoumus, jossa kuvataan, miten tohtorikoulutusjakso yhdistetään kliiniseen työhön. Kerää tarvittavat tiedot ja allekirjoitukset, skannaa sitoumus ja liitä se PDF-tiedostona Aava-hakemukseen viimeistään 7.9.2021 kello 23.59 Suomen aikaa.

Sitoumus (vaaditaan ainoastaan erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutusta suorittavilta hakijoilta, jotka hakevat 6-kuukauden paikkoja):

Letter_of_Commitment (pdf)

Huomaa, että hakija voi hakea Helsingin yliopiston rahoittamia tohtorikoulutettavien paikkoja enintään kahdesta Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun tohtoriohjelmasta (tutkijakoulun johtoryhmän päätös 23.3.2015). Jos hakija on lähettänyt enemmän kuin kaksi hakemusta, kaksi viimeksi lähetettyä hakemusta käsitellään.

Jos olet hakenut palkkapaikkaa Terveyden tutkimuksen tutkijakoulun kahdesta ohjelmasta:  

 • Jos tulet valituksi ensimmäisenä olevaan hakutoiveeseesi, toinen hakutoiveesi peruuntuu automaattisesti eikä hakemustasi enää arvioida toisessa hakutoiveessasi 
 • Jos tulet valituksi molempiin hakutoiveisiisi, toinen hakutoiveesi peruuntuu automaattisesti 
 • Jos tulet valituksi toiseen hakutoiveeseesi, mutta olet jäänyt varasijalle ensimmäiseen hakutoiveeseen, et voi jäädä odottamaan ensimmäisen hakutoiveesi paikkojen vapautumista 

Saman vuoden aikana Helsingin yliopiston rahoittamiin tohtorikoulutettavien tehtäviin voidaan nimittää enintään yksi tohtorikoulutettava kutakin ohjaajaa kohden.

Määräaikaan mennessä vastaanotetut ja hakuehdot täyttävät hakemukset arvioi ja pisteyttää ulkoinen arviointipaneeli. Paneelin jäsenet ovat kliinisen tutkimuksen asiantuntijoita, jotka tulevat Helsingin yliopiston ulkopuolelta. Hakijoiden arviointi perustuu seuraaviin kriteereihin:

 • Tutkimussuunnitelman tieteellinen laatu ja kunnianhimoisuus
 • Väitöskirjahankkeen merkitys kliinisen tutkimuksen kannalta 
 • Innovatiivinen ja edistyksellinen metodologia
 • Hakijan tieteellinen tuotanto
 • Väitöskirjahankkeen toteuttamiskelpoisuus ja tutkimusympäristö (mukaan luettuna käytettävissä olevat resurssit ja ohjaajan ansioluettelo)

Valintapäätöksen odotetaan valmistuvan vuoden 2021 marraskuun loppuun mennessä. Kaikki hakijat saavat tiedon valinnoista sähköpostitse.

 

Lisätietoja saat osoitteesta: phd-positions@helsinki.fi

Other fund­ing op­tions

Other ways of funding a PhD project is a salary paid by the supervisor or a personal grant from a private foundation applied by the doctoral candidate him/herself. Doctoral candidates may also fund their studies themselves or pursue their degree in tandem with work. Further information on the different funding options is available here.

Sinua voisivat kiinnostaa myös