Hae tutkinnonsuoritusoikeutta
Suunnitteletko hakevasi aivot ja mieli -tohtoriohjelmaan? Hienoa! Valitsemme uusia tohtoriopiskelijoita kaksi kertaa vuodessa, joten merkitse hakupäivämäärät muistiin, valmistaudu ajoissa ja lue valintakriteerit ennen hakemuksen jättämistä.
Hakuajat

Ohjelmaan valitaan uusia tohtoriopiskelijoita kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä.

Seuraava hakuaika alkaa 1.9.2021 klo 9 ja päättyy 15.9.2021 klo 15 Suomen aikaa.

 • Syyskuun hakukierroksen tulokset julkaistaan 26.11.2021 mennessä.
 • Tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 10.12.2021.
 • Myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus astuu voimaan 1.1.2022.

Kevään 2022 hakuaika on 17.-31.1.2022.

 •  Tammikuun hakukierroksen tulokset julkaistaan 18.3.2022 mennessä.
 •  Tarjottu opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 1.4.2022.
 •  Myönnetty tutkinnonsuoritusoikeus astuu voimaan 1.5.2022.

Tohtorintutkinnon suoritusoikeuden voi saada ainoastaan hakumenettelyn kautta. Ohjelmaan ei voi hakea ennalta määrättyjen hakuaikojen ulkopuolella.

Kuka voi hakea?

Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimusten lisäksi tohtoriohjelma on asettanut seuraavat kelpoisuusvaatimukset:

Aiempi tutkinto

Aiemmin suoritetun tutkinnon tulee liittyä suunniteltuun tutkimusaiheeseen ja haun kohteena olevaan tieteenalaan. Tutkinnon katsotaan liittyvän aiheeseen ja alaan, kun siihen sisältyy riittävästi opintoja oppiaineessa, jonka voidaan katsoa muodostavan sopivan pohjan väitöskirjan suunnitellun aiheen mukaisille jatko-opinnoille.

Aivot ja mieli -tohtoriohjelmaan hakevan henkilön edellytetään suorittaneen jonkin seuraavista:

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 • soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettu soveltuva koulutus, joka antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin kyseisessä maassa.

Lisäksi oikeus suorittaa tieteellinen jatkotutkinto voidaan myöntää hakijalle, jolle on myönnetty oikeus suorittaa lisensiaatin tutkinto lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen alalla Helsingin yliopistossa tai muussa suomalaisessa yliopistossa tai EU-/ETA-maassa sijaitsevassa yliopistossa.

Tutkinnonsuoritusoikeus voidaan myöntää myös hakijalle, jolle Valvira on myöntänyt oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, ja hakijalle, jolle Ruokavirasto on myöntänyt oikeuden toimia laillistettuna eläinlääkärinä ja jonka ulkomailla suorittama soveltuva koulutus vastaa kyseisessä maassa ylempää yliopistotutkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Ohjausjärjestelyt

Hakemuksen täytyy täyttää ohjausjärjestelyille asetetut vähimmäisvaatimukset (katso valintakriteerit). Hakemuksen on sisällettävä tiedot seuraavista asioista:

 • ohjaajat (1–3)
 • vastuuhenkilö

Hakemuksen liitteenä on oltava allekirjoitettu puolto/sitoumus (PDF), jossa kuvataan suunnitellut ohjausjärjestelyt.

Eettiset luvat

Vahvista hakemuksessasi, että olet hankkinut kaikki tarvittavat eettiset luvat tai hakenut niitä. Näitä ovat eettisen toimikunnan lupa ja/tai kansallisen eläinkoelautakunnan lupa, jos tutkimusjärjestelyt edellyttävät sitä. Lupa-asiakirjoja ei tarvitse liittää hakemukseen.

Ainoastaan muodolliset kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakemukset etenevät tohtoriohjelman akateemiseen arviointiin.

Aivot ja mieli -tohtoriohjelmaan valitut opiskelijat voivat suorittaa seuraavat tutkinnot:

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

 • filosofian tohtori

Lääketieteellinen tiedekunta

 • lääketieteen tohtori
 • psykologian tohtori
 • hammaslääketieteen tohtori
 • filosofian tohtori

Farmasian tiedekunta

 • farmasian tohtori
 • filosofian tohtori

Eläinlääketieteellinen tiedekunta

 • eläinlääketieteen tohtori 
 • filosofian tohtori

Humanistinen tiedekunta

 • filosofian tohtori

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 • filosofian tohtori

Huomaa, että ohjausjärjestelyjen on sovelluttava valitsemaasi tavoitetutkintoon ja kotitiedekuntaan. Eläinlääketieteellisellä tiedekunnalla ja lääketieteellisellä tiedekunnalla on tutkintoja koskevat erilliset ohjeet.

Tohtoriohjelman valintakriteerit

Ohjausjärjestelyt ja tutkimusympäristön laatu ovat tärkeitä valintakriteereitä. Tohtoriohjelma edellyttää, että hakijalla on ohjaaja/ohjaajia hakemuksen jättöhetkellä. Hakija vastaa ohjaajan löytämisestä ja tutkimus- ja opintosuunnitelman tekemisestä ohjaajan kanssa. Ohjaajan etsimisessä kannattaa hyödyntää Helsingin yliopiston tutkimusportaalia.

 • Sinulla on oltava yhdestä kolmeen ohjaajaa, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkinnon.
 • Vähintään yhdellä ohjaajalla on oltava myös dosentin arvo tai vastaavat tieteelliset ansiot.
 • Tohtoriohjelma suosittelee, että vähintään yksi ohjaaja tai seurantaryhmän jäsen on Helsingin yliopistosta.
 • Lisätietoja mahdollisista ohjaajista on sivulla Yhteystiedot ja ohjaus (englanniksi)

Vastuuhenkilösi on työskenneltävä tiedekunnassa, johon haet. Vastuuhenkilö tuntee tohtorikoulutusta ja tohtorintutkintoja koskevat Helsingin yliopiston ohjeet. Ensimmäinen ohjaaja voi toimia myös vastuuhenkilönä, jos hän täyttää edellä mainitut kriteerit.

Anna vaaditut tiedot vastuuhenkilöstäsi hakulomakkeella ja puoltolausunnossa, vaikka pääohjaajasi nimettäisiin vastuuhenkilöksi. 

Vastuuhenkilö

 • varmistaa ohjausjärjestelyiden jatkuvuuden
 • auttaa sinua tutustumaan tohtorikoulutusta ja väitöskirjan tarkistusta koskeviin sääntöihin
 • tekee tiedekunnalle virallisen ehdotuksen esitarkistajista ja vastaväittäjästä
 • hyväksyy tohtoritutkintoosi sisältyvät opinnot. 

Tiedekuntakohtaiset ohjeet:

Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan vastuuhenkilöt

Lääketieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit, apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe) ja dosentit.

Farmasian tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit ja apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe).

Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit ja apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe).

Humanistisessa tiedekunnassa vastuuhenkilöinä voivat toimia professorit, apulaisprofessorit (vakinaistamispolun toinen vaihe) ja dosentit.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan vastuuhenkilöt

Aivot ja mieli -tohtoriohjelmaan hakevilla ei tarvitse olla seurantaryhmää hakuvaiheessa, mutta ryhmä on muodostettava ja sen ensimmäinen kokous on järjestettävä 6 - 12 kuukauden kuluessa valintapäätöksestä. Yleiset ja ohjelmakohtaiset seurantaryhmäohjeet

Tutkimussuunnitelmasi arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • aiheeseen liittyvien alojen riittävän tietämyksen osoittaminen ja hakijan mahdollisuudet kehittyä itsenäiseksi tutkijaksi
 • tutkimussuunnitelman tieteellinen merkitys ja kunnianhimoisuus, asiaankuuluvan metodologian käyttö
 • tutkimussuunnitelman temaattinen sopivuus tohtoriohjelman profiiliin
 • väitöskirjaprojektin rahoitussuunnitelma ja toteutettavuus suunnitellussa ajassa (nettoaika: neljä vuotta).
  • Aivot ja mieli -tohtoriohjelmassa ensimmäisen vuoden rahoitus tulee olla vahvistettu hakuvaiheessa. Jos aiot rahoittaa opintosi itse, mainitse se hakemuksessa.

Motivaatiosi ja aiempi osaaminen (esim. ansioluettelo tai vastaava) ovat tärkeitä arviointikriteereitä.

Hakemukseesi tulee sisältyä opintosuunnitelma. Tutustu tohtoriohjelman tutkintovaatimuksiin Opiskelijan ohjeissa:

Kuinka haet?

Oletko jo tutustunut valintakriteereihin? Hienoa! Lue seuraavaksi Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevat ohjeet joissa kerrotaan, miten laadit ja jätät hakemuksen ja vaadittavat liitteet. Onnea matkaan!

Valintapäätökset

Tohtoriohjelman valintapäätökset perustuvat Helsingin yliopiston tohtorikoulutuksen yleisiin valintakriteereihin sekä ohjelmakohtaisiin täydentäviin kriteereihin, joista kerrotaan tällä sivulla.

Lopullisen valintapäätöksen tekee hakijan tavoitetutkinnon myöntävä tiedekunta tohtoriohjelman johtoryhmän ehdotuksen perusteella.

Lisätietoja valintapäätösten aikataulusta on Helsingin yliopiston tohtoriohjelmien hakijoita yleisesti koskevissa ohjeissa.