Profiili & toiminta
Haluatko tietää, mitä teemme? Tällä sivulla kerromme tarkemmin tutkimusprofiilistamme ja tohtoriohjelmaan kuuluvista tieteenaloista. Sivulta löydät myös tietoa opinnoista sekä muusta toiminnasta ja verkostoista, joista tohtoriohjelmamme jäsenenä pääset osalliseksi.
Keskeiset tutkimusalueet

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelman (SEDUCE) tavoitteena on tarjota opiskelijoille asiantuntemusta, jota vaaditaan koulutuksen, koulun, opetuksen ja oppimisen alojen tutkimustyössä. Ohjelma on luonteeltaan monitieteinen ja keskittyy useisiin kasvatustieteellisiin tutkimusaloihin, kuten koulutukseen aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen ja työntutkimukseen, kotitaloustieteeseen, käsityötieteeseen, erityisopetukseen, monikulttuuriseen koulutukseen ja aineopetukseen.

Tohtorikoulutettaviemme tutkimushankkeet jakautuvat kahteen tutkimusalueeseen:

Koulutus, kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri kattaa koulutusjärjestelmän poliittisen, historiallisen ja yhteiskunnallisen muotoutumisen, päätöksenteon, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon sekä kulttuurienväliset näkökulmat opettajankoulutuksessa ja koulutus- ja työympäristöissä.

Pedagogiikka, oppiminen ja vuorovaikutus koulussa keskittyy opetussuunnitelmaa, ainedidaktiikkaa ja oppimisvaikeuksia käsittelevään tutkimukseen. Muita tutkimusaiheita ovat koulun ja opettajien kehitys, digitaaliset oppimisympäristöt sekä yhteistyö ja vuorovaikutus oppimisessa ja koulutuskäytännöissä niin virallisissa kuin epävirallisissa yhteyksissä koko ihmisen eliniän ajan.

Molemmat tutkimusalueet keskittyvät kasvatuksen ja koulutuksen ajankohtaisiin aiheisiin, kuten opetuksen, oppimisen, oppilaitosten ja koulutusjärjestelmien kestävyyteen.

Tutkimusyhteisöt

Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma toimii kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, jossa tutkimusta tehdään tutkimusyksiköissä, -keskuksissa, -hankkeissa ja -ryhmissä sekä muissa tutkimusorganisaatioissa. Tiedekunnan kahdeksan tutkimusyhteisöä muodostavat katto-organisaation kaikelle tutkimustoiminnalle.

Opintojaksot ja opiskelu

Tohtorintutkinto muodostuu väitöskirjasta ja muista opinnoista, joita tulee suorittaa 40 opintopisteen verran. Opinnot jaetaan tutkimustyötä tukeviin tieteenalakohtaisiin opintoihin ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviin opintoihin.

Useimmat opinnot on mahdollista suorittaa joustavasti, perinteisistä suoritustavoista poiketen, esimerkiksi konferenssiesitysten, esseiden, tieteellisten ja tiedettä popularisoivien artikkelien tai tekstien toimittamisen muodossa. Kiinnostuitko? Lisätietoa on opiskelijan ohjeissa, joihin on kerätty nykyisiä tohtorikoulutettavia koskevaa tietoa opintojen ja tutkimuksen suunnittelusta

Tohtoriohjelmassamme järjestetään säännöllisesti tieteenalakohtaisia tutkimusseminaareja, joissa voit esitellä työtäsi, saada palautetta ja kannustaa muita tohtorikoulutettavia.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tutkijakoulu tarjoaa tutkimusetiikan kursseja ja yleisiä valmiustaitoja kehittäviä kursseja ympäri lukuvuoden.