Opinto-oikeuden voimassaolo

Kasvatustieteellisen tiedekunnan erillisten valintojen opinto-oikeuksien voimassaolo.
Opinto-oikeuksien voimassaolot

Erillisten erityisopettajan opintojen opinto-oikeus on maksuton ja määräaikainen. Rehtorin päätöksen 495/2017 mukaan dekaani myöntää opinto-oikeuden kahdeksi vuodeksi ja suoritusaikaa voidaan pidentää yhdellä vuodella, mikäli siihen esitetään painavia syitä. Myönnetty opinto-oikeus koskee vain erillisiä erityisopettajan opintoja. Opiskelijalla ei ole tällä erillisoikeudella oikeutta suorittaa muita opintoja Helsingin yliopistossa.

Erillisten erityisopettajan opintojen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä, joista 20 opintopistettä hyväksiluetaan hakuedellytyksenä olleen erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden perusteella.  Suoritettavaksi jää näin ollen 40 opintopistettä.

Erillinen opinto-oikeus

Erillinen opinto-oikeus on maksuton ja määräaikainen. Rehtorin päätöksen 495/2017 mukaan dekaani myöntää opinto-oikeuden kahdeksi vuodeksi ja suoritusaikaa voidaan pidentää yhdellä vuodella, mikäli siihen esitetään painavia syitä. Myönnetty opinto-oikeus koskee vain erillisiä monialaisia opintoja. Opiskelijalla ei ole tällä erillisoikeudella oikeutta suorittaa muita opintoja Helsingin yliopistossa.

Tutkinto-opiskelijoiden opinto-oikeus

Tutkinto-opiskelijoiden opinto-oikeus on voimassa yhtä kauan kuin sen perusteena oleva ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus.

Erillisten opintojen opinto-oikeus

Erillisten opintojen opinto-oikeus on määräaikainen. Rehtorin päätöksen 495/2017 mukaan dekaani myöntää opinto-oikeuden kahdeksi vuodeksi ja suoritusaikaa voidaan pidentää yhdellä vuodella, mikäli siihen esitetään painavia syitä. Myönnetty opinto-oikeus koskee vain erillisiä opettajan pedagogisia opintoja. Opiskelijalla ei ole tällä erillisoikeudella oikeutta suorittaa muita opintoja Helsingin yliopistossa. Muiden opinto-oikeuksien, esim. opetettavan aineen opintojen täydentäminen tai toisen opetettavan aineen opintojen suorittaminen, myöntämisestä vastaa asianomainen ainetiedekunta tai ainelaitos.

Tutkinto-opiskelijoiden opinto-oikeus

Tutkinto-opiskelijoiden opinto-oikeus on voimassa yhtä kauan kuin sen perusteena oleva ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus.

Tätä hakukohdetta ei ole tällä hetkellä tarjolla.

Opintojen opinto-oikeus on määräaikainen ja maksuton. Oikeus on voimassa kaksi vuotta, 1.11.2020-30.10.2022 . Myönnetty opinto-oikeus koskee vain erillisiä varhaiskasvatuksen opettajan opintoja (75 op). Opiskelijalla ei ole tällä erillisoikeudella oikeutta suorittaa muita opintoja Helsingin yliopistossa.