Yliopistopedagogiikan aineopinnot
Helsingin yliopisto tarjoaa 35 opintopisteen yliopistopedagogiikan aineopinnot henkilöstökoulutuksena. Tämä opintokokonaisuus on lähtökohtaisesti suunnattu Helsingin yliopiston ja sen yhteistyöyliopistojen henkilökunnalle, jotka ovat jo suorittaneet 25 op laajuiset yliopistopedagogiikan perusopinnot. Hakuaika syksyllä 2023 alkaviin opintoihin on 16.2.2023-10.3.2023. Tärkeää! Haastattelupäivät ovat 10.5.2023 ruotsin kielellä ja 11.5.2023 suomen kielellä, päivää ei voi muuttaa.

Lukuvuodelle 2023 - 2024 koulutukseen hyväksytään yhteensä 20 uutta opiskelijaa.

Yliopistopedagogiikan aineopinnot järjestetään pääasiassa suomeksi, mutta osallistujalla on oikeus käyttää opintosuorituksissa molempia kotimaisia kieliä. Valintahaastattelut järjestetään sekä suomen että ruotsin kielellä.

Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa kahden lukuvuoden aikana. Opinnot edellyttävät läsnäoloa, ja poissaolon korvaaminen sovitaan opintojaksokohtaisesti.