Pedagogiset opinnot ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle
Mikäli olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon voit hakeutua erillisenä opiskelijana perus- ja lukio-opetuksen (yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto) tai aikuisopetuksen (vain yliopistotutkinto) tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin. Erilliset perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuvat opinnot ovat tarjolla myös englannin- ja ruotsinkielisinä. Voit hakea vain yhdessä valintaryhmässä.
Tiedotustilaisuus ja hakuinfo erillisille hakijoille 2023

Kasvastustieteellinen tiedekunta ja hakijapalvelut järjestävät pedagogisten opintojen erillisille hakijoille (joilla on jo suoritettu ylempi korkeakoulututkinto) tiedotustilaisuuden hakumenettelystä ja opinnoista.

torstaina 16.2.2023 kello 15.00 - 17 Zoomissa.

Ajankohta kannattaa laittaa jo omaan kalenteriin!

Invite Link

https://helsinki.zoom.us/j/66415873984

 

Tilaisuuden powerpoint esitykset:

1) Kasvatustieteellisen tiedekunnan osuus

2)  Hakijapalveluiden osuus

 

Aikuisopetukseen suuntautuvat opinnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua opettajan pedagogisiin opintoihin jossain seuraavista valintakiintiöistä. Hakuaikana tulee osoittaa riittävä suomen kielen taito. Opinnot järjestetään suomen kielellä.

Valintakiintiöt ja valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä hakuryhmittäin vuonna 2023.

Kieliaineet: 10

Tekniset, biotieteelliset, ympäristötieteelliset ja matemaattis-luonnontieteelliset aineet: 12

Kasvatustieteelliset ja katsomusaineet, psykologia: 8

Yhteiskunnalliset ja kaupalliset aineet; johtaminen ja henkilöstöhallinto 8

Kulttuuri- sekä taito- ja taideaineet: 5

Suomenkieliset perus- ja lukio-opetukseen suuntautuvat opinnot

Voit hakea tässä valintaryhmässä, mikäli olet suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon ja vähintään 60 op laajuiset opetettavan aineen opinnot jostain koulussa opetettavasta aineesta. Hakuaikana tulee osoittaa riittävä suomen kielen taito. Opinnot järjestetään suomen kielellä.

Muistathan toimittaa opetettavan aineen vastaavuustodistuksen!

Valittavien opiskelijoiden enimmäismäärä tiedekunnittain 2023

Englanti: 10

Espanja, italia, portugali, latina: yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa: 12

Historia: 5

Japani, kiina, viro: yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa: 5

Ranska: 4

Ruotsi (toisena kotimaisena kielenä): 10

Saksa: 4

Suomi toisena kielenä: 4

Venäjä: 3

Äidinkieli ja kirjallisuus: 4

Psykologia: 3

Biologia: 3

Fysiikka: 10

Kemia: 5

Maantiede: 3

Matematiikka: 15

Tietojenkäsittelytiede: 5 (huom. Koska tietojenkäsittelytiede ei ole nykyisen tuntijaon mukainen perusopetuksessa opetettava aine, tulee hakijalla olla riittävä aineenhallinta, eli vähintään 60 op:n perus- ja aineopinnot, myös jossakin nykyisessä perusopetuksessa opetettavassa aineessa.)

Ev. lut. uskonto: 5

Yhteiskuntaoppi: 3

Elämänkatsomustieto ja pienryhmäiset uskonnot: Yhteensä 14 (yhteiset määrät tutk. opisk. kanssa)

Filosofia: 5

Oikopolut