Liitteiden toimittaminen

Jos asiakirjojen on saavuttava hakijapalveluihin määräajan kuluessa, niin huomioi, että asiakirjan saapuminen hakijapalveluihin määräajan kuluessa on aina omalla vastuullasi. Näin on myös siinä tapauksessa, ettet tuo asiakirjoja itse. Asiakirjoja ei oteta vastaan henkilökohtaisesti, eivätkä hakuneuvojat voi arvioida yksittäisten asiakirjojen kelpaavuutta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.
Voit toimittaa asiakirjoja Hakijapalveluihin seuraavilla tavoilla:

Jos haluat lähettää hakijapalveluihin asiakirjoja postitse, merkitse vastaanottajan osoitteeksi:

Hakijapalvelut
PL 24
00014 HELSINGIN YLIOPISTO

Älä lähetä hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja postitse mihinkään muuhun osoitteeseen kuin yllä mainittuun osoitteeseen. Jos lähetät hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja postitse johonkin muuhun kuin yllä mainittuun osoitteeseen, asiakirjojen katsotaan saapuneen hakijapalveluihin vasta kun asiakirjojen virheellinen vastaanottaja toimittaa asiakirjat hakijapalveluihin.

Jos haluat lähettää hakijapalveluihin asiakirjoja kuriiripalvelulla (UPS, DHL, FedEx yms.), merkitse vastaanottajan osoitteeksi:

Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
Unioninkatu 40
00170  HELSINKI

Älä lähetä hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja kuriiripalvelulla mihinkään muuhun osoitteeseen kuin yllä mainittuun osoitteeseen. Jos lähetät hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja kuriiripalvelulla johonkin muuhun kuin yllä mainittuun osoitteeseen, asiakirjojen katsotaan saapuneen hakijapalveluihin vasta kun asiakirjojen virheellinen vastaanottaja toimittaa asiakirjat hakijapalveluihin.

Mikäli haluat tuoda hakijapalveluihin asiakirjoja itse, toimi seuraavasti:

Voit jättää liitteesi postilaatikkoon, joka sijaitsee osoitteessa Unioninkatu 40 C, Unioninkadun ja Yrjö-Koskisen kadun kulmassa. Postilaatikolle on pääsy kaikkina aikoina, mutta huomaathan, että liitteet on jätettävä postilaatikkoon ennen klo 15.00, jotta ne katsotaan saman päivän aikana saapuneiksi. Jos toimitat liitteet klo 15.00 jälkeen, liitteiden katsotaan saapuneen seuraavana arkipäivänä.

 

Älä jätä hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja vahtimestarille äläkä mihinkään muuhun postilaatikkoon kuin yllä mainittuun postilaatikkoon. Jos jätät hakijapalveluihin tarkoitettuja asiakirjoja vahtimestarille tai johonkin muuhun kuin yllä mainittuun postilaatikkoon, asiakirjojen katsotaan saapuneen hakijapalveluihin vasta kun asiakirjojen virheellinen vastaanottaja toimittaa asiakirjat hakijapalveluihin.

Hakuvaiheessa liitteet toimitetaan ensisijaisesti Opintopolun kautta.

Hakuvaiheessa toimitettavat liitteet

Hakuvaiheessa toimitettavien liitteiden tulee olla kopioita pyydetyistä dokumenteista. Kopioiden ei tarvitse olla virallisesti oikeaksi todistettuja, sillä opintoihin hyväksyttyjen tulee toimittaa virallisesti oikeaksi todistetut liitteet tai alkuperäiset asiakirjat opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Liitteet toimitetaan ensisijaisesti liittämällä liite Opintopolun hakemukselle.

Voit tallentaa liitteet hakemuksen jättämisen yhteydessä tai kirjautua myöhemmin Opintopolkuun ja tallentaa liitteet jälkeenpäin, määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida haussa.

 • Skannaa vaaditut liitteet tai ota niistä hyvänlaatuiset kuvat. Varmista, että kuvista saa kunnolla selvää.
 • Lataa liitteesi hakulomakkeelle PDF-, JPG- tai PNG-muodossa.

Liitteet voi toimittaa myös postitse tai tuomalla liitteen itse postilaatikkoon. Merkitse kuoreen hakukohteen nimi, esim. "Pedagogiset opinnot".

Kun toimitat opiskelijavalintoihin liittyviä asiakirjoja hakemuksesi liitteiksi, tarkista, että toimitat kaikki vaaditut liitteet sekä tarvittaessa liitteiden käännökset. Tiedot vaadituista liitteistä löydät Opintopolusta hakukohdekohtaisista hakuohjeista.

Lisää tietoa liitteistä

Lue tarkasti Opintopolun ohjeet vaadittavista liitteistä ja niiden toimittamisesta. Alta löydät lisää tietoa liitteistä. Tiedot vaadituista liitteistä löydät Opintopolusta hakukohdekohtaisista hakuohjeista.

Kopiota eikä virallisesti todistettua kopiota tutkintotodistuksesta ei tarvitse toimittaa, mikäli olet suorittanut tutkinnon

 • Helsingin yliopistossa tai
 • suomalaisessa korkeakoulussa vuonna 1995 tai sen jälkeen.

Huomaathan kuitenkin, että kopio tutkintotodistuksesta tulee toimittaa, mikäli siinä on maininta jostakin muusta mahdollisesti vaaditusta opintokokonaisuudesta (esim. opettajan pedagogisten opintojen opintokokonaisuudesta) tai opetettavan aineen vastaavuudesta.

Todistusta vaadittujen opintojen tai opintokokonaisuuksien suorittamisesta ei tarvitse toimittaa, mikäli olet suorittanut kyseiset opinnot Helsingin yliopistolla ja niistä on merkintä (nimi, laajuus, suorituspäivämäärä ja arvosana) Helsingin yliopiston opiskelijarekisterijärjestelmässä (Sisu). Huomioithan, että vaadittujen opintokokonaisuuksien on oltava koottuna ja niistä on oltava kokonaisuusmerkintä.

Muissa tapauksissa sinun tulee toimittaa todistus vaadittujen opintojen tai opintokokonaisuuksien suorittamisesta. Huomaathan, että maininta opintokokonaisuuden suorittamisesta saattaa olla tutkintotodistuksessasi. Tässä tapauksessa sinun on toimitettava kopio tutkintotodistuksesta todistaaksesi, että ole suorittanut kyseiset opintokokonaisuudet, vaikka muuten sinulta ei vaadittaisikaan kopiota tutkintotodistuksestasi.

Työtodistus on toimitettava aina, mikäli sitä valintaperusteissa edellytetään.

Mikäli haet erillisiin perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin pedagogisiin opintoihin tai erillisiin monialaisiin opintoihin, sinun tulee toimittaa opetettavan aineen vastaavuustodistus. Vastaavuustodistus voi olla tiedekunnan tai yliopiston myöntämä erillinen dokumentti, tutkintotodistukseen kirjoitettu vastaavuuslauseke tai osa Opetushallituksen rinnastuspäätöstä.

 

Vastaavuustodistus- tai lauseke todentaa, että suorittamasi vähintään 60 op laajuiset opinnot vastaavat perus- ja lukio-opetuksessa opetettavan aineen sisältöjä. Hakijapalvelut ei määritä opintojen vastaavuuksia. Erillinen vastaavuustodistus on maksullinen (Helsingin yliopistossa 126 euroa). Opintojen jälkeen vastaavuustodistusta tarvitaan myös hakiessa opettajan virkaa.

 

Vastaavuustodistuksen myöntää tiedekunta tai yliopisto, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu ja joka antaa aineenopettajan koulutusta. Vastaavuustodistusta pyydetään kirjallisesti. Saat tarkemmat ohjeet vastaavuustodistuksen pyytämiseen tiedekunnaltasi. Huomaathan, että vastaavuustodistuksen saaminen voi kestää, joten suosittelemme sen pyytämistä jo varhaisessa vaiheessa, jotta ehdit toimittaa sen määräaikaan mennessä. Hakijapalvelut eivät myönnä lisäaikaa vastaavuustodistuksen toimittamiseen.

Vas­taa­vuus­to­dis­tus tai -​lausun­to ul­ko­mail­la suo­ri­tet­tu­jen opin­to­jen pe­rus­tel­la

Henkilön, joka hakee vastaavuustodistusta ulkomailla suoritettujen opintojen perusteella, on hyvä huomioida, että käsittelyaika on useita viikkoja (tyypillisesti noin kolmesta kuuteen viikkoa). Mikäli olet esim. hakemassa STEP-opintoihin, varaa riittävästi aikaa vastaavuustodistushakemuksen käsittelyyn. Voit hakea opetettavan aineen vastaavuutta Helsingin yliopiston tiedekunnalta tai Opetushallitukselta samaan aikaan kun haet tutkinnon rinnastamista.

 

Ulkomaisen tutkinnon perusteella vastaavuustodistusta hakevan tulee toimittaa kyseisen tiedekunnan opiskelijapalvelupisteeseen:

 • kopio tutkintotodistuksesta/todistuksista;
 • kopio opintosuoritusotteesta/muut mahdolliset suoritettujen kurssien listaukset;
 • kurssikuvaukset suoritetuista opinnoista (mitä tarkemmin, sen parempi) sekä
 • tarvittaessa edellä mainittujen käännökset.

Opettajan pedagogisiin opintoihin ja yliopistopedagogiikan aineopintoihin hakevien tulee liittää hakemukselleen taustatietolomake. Taustatietolomakkeella annettuja tietoja ei pisteytetä, vaan lomake toimii valintahaastattelun tukena. Lomakkeeseen liitettävä valokuva on pakollinen, jotta haastattelijat osaavat yhdistää paremmin henkilön ja dokumentit haastattelun jälkeen. Taustatietolomakkeena tulee käyttää allaolevaa valmista pohjaa. Esimerkiksi CV ei käy taustatietolomakkeena.

Täytä taustatietolomake sillä kielellä, jolla osallistut haastatteluun:

 • Perus- ja lukio-opetuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakevan on osallistuttava haastatteluun sillä kielellä, minkä kieliseen koulutukseen hakee.
 • Aikuiskoulutuksen tehtäviin suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin hakeva voi osallistua haastatteluun valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Kielivalinta on ilmoitettava hakulomakkeella, ja se on sitova.
 • Yliopistopedagogiikan aineopintoihin hakevan voi osallistua haastatteluun valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Kielivalinta on ilmoitettava hakulomakkeella, ja se on sitova.
 • Subject Teacher Education Programme (STEP) koulutukseen hakevien on osallistuttava haastatteluun englanniksi.

Lataa suomenkielinen taustatietolomake tästä.

Lataa ruotsinkielinen taustatietolomake tästä.

Lataa englanninkielinen taustatietolomake tästä.

Nimenmuuttumisen osoittaminen

Jos todistuksessasi on entinen nimesi eikä todistuksessa ole suomalaista henkilötunnusta, nimenmuutos tulee osoittaa jollain seuraavista:

 • ote väestötietojärjestelmästä (virkatodistus), josta käy ilmi entinen nimesi ja nykyinen nimesi
 • aluehallintoviraston (tai lääninhallituksen) päätös nimesi muuttamisesta
 • vastaava ulkomaisen viranomaisen asiakirja.

Otteen väestötietojärjestelmästä saat digi- ja väestötietovirastosta (maistraatista).