Valintayhteistyöt
Osa Helsingin yliopiston hakukohteista on mukana yliopistojen välisissä valintayhteistöissä. Valintayhteistyö tarkoittaa, että voit hakea samalla valintakokeella tai valinnassa käytettävällä kurssilla useampaan opiskelupaikkaan eri yliopistoissa. Valintakoe- tai kurssisuorituksesi otetaan huomioon niissä valintayhteistyön hakukohteissa, joihin olet hakenut.
Valintaperusteet

Joissain valintayhteistöissä eri hakukohteiden valintaperusteet ovat täysin samat, kun taas joissain valintayhteistöissä valintaperusteissa on eroja hakukohteiden välillä. Tarkista kunkin hakukohteen valintaperusteet Opintopolusta.

Helsingin yliopisto on mukana seuraavissa valintayhteistöissä

Voit hakea samalla valintakokeella alla lueteltuihin hakukohteisiin.

Hel­sin­gin yliopisto

 • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Ou­lun yliopisto

 • Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Tam­pe­reen yliopisto

 • Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Tu­run yliopisto

 • Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Biologian valintayhteistyön verkkosivut

Voit hakea samalla valintakokeella alla lueteltuihin hakukohteisiin.

Hel­sin­gin yliopisto

 • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille), luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska), kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Ympäristötieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Jy­väs­ky­län yliopisto

 • Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Ou­lun yliopisto

 • Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Tu­run yliopisto

 • Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v +2 v)

Farmasian valintakoeyhteistyö

Voit hakea samalla valintakokeella alla lueteltuihin hakukohteisiin.

Hel­sin­gin yliopisto

 • Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)
 • Proviisorin koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)
 • Proviisorin koulutusohjelma, proviisori (2 v)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Farmaseutin koulutusohjelma, Kuopio, farmaseutti (3 v)
 • Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio, farmaseutti ja proviisori (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio, proviisori (2 v)

Åbo Aka­de­mi

 • Farmasian koulutusohjelma, farmaseutti (3 vuotta)
 • Farmasian koulutusohjelma, farmaseutti ja proviisori (3v + 2v)
 • Farmasian maisteriohjelma, proviisori (2 vuotta)

Löydät yliopistokohtaisen hakukohdeluettelon kasvatusalan valintayhteistyön verkkosivuilta.

Logopedian ja psykologian valintakoeyhteistyön verkkosivut

Voit hakea samalla valintakokeella alla lueteltuihin hakukohteisiin.

Hel­sin­gin yliopisto

 • Psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri tai filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)
 • Logopedian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Maisterihaku, psykologian maisteriohjelma, psykologian maisteri (2,5 v)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Psykologia, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Logopedia, (hakukohteen tarkempi nimi päivitetään myöhemmin)

Jy­väs­ky­län yliopisto

 • Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)

Tam­pe­reen yliopisto

 • Psykologian koulutus, psykologian kandidaatti ja maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Logopedian koulutus, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Tu­run yliopisto

 • Psykologia, psykologian kandidaatti ja psykologian maisteri (3 v + 2,5 v)
 • Logopedia, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Ou­lun yliopisto

 • Psykologian koulutusohjelma (hakukohteen tarkempi nimi päivitetään myöhemmin)
 • Logopedia, Logopedian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivut

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä yhteisvalinta siten, että lääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa ja hammaslääketieteen hakukohteet ovat yhteisvalinnassa. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea vain joko lääketieteen hakukohteisiin tai hammaslääketieteen hakukohteisiin. Hakurajaus ei koske eläinlääketieteen hakukohdetta eli hakija voi hakea samaan aikaan eläinlääketieteeseen ja lääketieteeseen tai eläinlääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen.

Sama valintakoe on käytössä alla luetelluissa hakukohteissa.

Hel­sin­gin yliopisto

 • Lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska), medicine licentiat (6 år)
 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
 • Eläinlääketieteen kandiohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Lääketiede, Kuopio, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Hammaslääketiede, Kuopio, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

Ou­lun yliopisto

 • Lääketiede, Lääketieteen tutkinto-ohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6v)
 • Hammaslääketiede, Hammaslääketieteen tutkinto-ohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5v)

Tam­pe­reen yliopisto

 • Lääketieteen lisensiaatin koulutus, Lääketieteen lisensiaatti (6 v)

Tu­run yliopisto

 • Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)

Sama valintakoe on käytössä alla luetelluissa hakukohteissa.

Hel­sin­gin yliopisto

 • Maantieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Ou­lun yliopisto

 • Maantiede, Maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Tu­run yliopisto

 • Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Voit hakea samalla valintakokeella alla lueteltuihin hakukohteisiin.

Hel­sin­gin yliopisto

 • Metsätieteiden kandiohjelma, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivut

Voit hakea samalla valintakokeella alla lueteltuihin hakukohteisiin.

Hel­sin­gin yliopisto

 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Helsingissä suomeksi), oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Vaasassa suomeksi), oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Oikeustiede, Joensuu, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

La­pin yliopisto

 • Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi

Tu­run yliopisto

 • Oikeustiede, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivut

Voit hakea samalla valintakokeella alla lueteltuihin hakukohteisiin.

Hel­sin­gin yliopisto

 • Sosiaalityö, sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), Valtiotieteellinen tiedekunta

Huom! Soc&komin (Svenska social- och kommunalhögskolan) sosiaalityön hakukohde (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) EI ole mukana valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa.

Itä-Suo­men yliopisto

 • Sosiaalityö, Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Jy­väs­ky­län yliopisto

 • Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

La­pin yliopisto

 • Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v), Rovaniemi

Tam­pe­reen yliopisto

 • Sosiaalityön koulutus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tu­run yliopisto

 • Sosiaalityö, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Voit hakea kurssivalinnassa samalla kurssilla alla lueteltuihin hakukohteisiin. Kurssin suorittamisen lisäksi valintaprosessiin kuuluu kussakin yliopistossa erikseen suoritettava näyttökoe tai valintahaastattelu, joihin kutsutaan erikseen.

Hel­sin­gin yliopisto

 • Sosiaalipsykologia, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka, sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Tam­pe­reen yliopisto

 • Yhteiskuntatutkimuksen koulutus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Turun yliopisto

 • Sosiaalitieteet, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Tietojenkäsittelytieteen valintakoeyhteistyön verkkosivut

Voit hakea samalla valintakokeella alla lueteltuihin hakukohteisiin.

Hel­sin­gin yliopisto

 • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Itä-Suo­men yliopisto

 • Tietojenkäsittelytiede, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Tietojenkäsittelytiede, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Jy­väs­ky­län yliopisto

 • Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Ou­lun yliopisto

 • Tietojenkäsittelytiede, Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Tam­pe­reen yliopisto

 • Tietojenkäsittelytieteiden koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Tu­run yliopisto

 • Tietojenkäsittelytieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Åbo Aka­de­mi

 • Informaatioteknologian koulutusohjelma, Tietojenkäsittelytiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3+2 vuotta)