Valintakokeiden ennakkomateriaalit
Tällä sivulla julkaistaan suomenkielisten kokeiden ennakkomateriaalit. Ennakkomateriaali julkaistaan pääsääntöisesti noin kuukautta ennen valintakoetta. Kaikissa kokeissa ei ole ennakkoon luettavaa materiaalia, joten niitä kokeita ei tällä sivulla ole lueteltu. Ruotsinkielisten kokeiden ennakkomateriaalit löydät ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.
Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeet voivat perustua ennakkoon julkaistavaan ja luettavaan materiaaliin (eli ennakkomateriaaliin), valintakokeessa jaettavaan materiaaliin, lukion oppimäärään tietyissä aineissa tai näiden yhdistelmään. Ennakkomateriaali ja kokeessa jaettava materiaali voi olla myös englanninkielistä. Huomaathan, että ennakkomateriaali ei saa olla esillä valintakokeessa. Opintopolussa kerrotaan kunkin hakukohteen valintakokeen osalta, millä tavoin juuri kyseiseen valintakokeeseen tulee valmistautua.

Ennakkomateriaalin hankkiminen

Ennakkoon luettava valintakoemateriaali voidaan julkaista verkossa tai se voi jo olla verkossa vapaasti (ilmaiseksi) luettavana. Vaihtoehtoisesti materiaali voi olla myytävänä kirjakaupoissa ja verkkokaupoissa, jolloin materiaali on maksullinen. Voit myös etsiä materiaalia kirjastoista, mutta varauduthan, että kirjoja on rajoitetusti saatavilla.

Aiempien vuosien ennakkomateriaalit

Vanhojen valintakokeiden yhteydessä on joissain tapauksissa julkaistu lista kyseisen valintakokeen ennakkomateriaalista. Tiedot kokeen ennakkomateriaalista voi listauksen sijaan löytyä myös kokeen tehtävänannoista.

Humanistinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.

Huom! Filosofian ruotsinkielisen hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 28.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.

Huom! Nordiska språk (svenska som modersmål) hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 28.4.2023.

Lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan 26.4.2023 psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön verkkosivuilla.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 28.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 28.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 28.4.2023.

Oikeustieteellinen tiedekunta

Suomenkielisten hakukohteiden valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan 25.4.2023 oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Oikeusnotaarin koulutusohjelman ruotsinkieliset hakukohteet eivät ole mukana valtakunnallisessa yhteisvalinnassa, joten ruotsinkielisessä valintakokeessa on käytössä eri ennakkomateriaali. Ruotsinkielisen kokeen ennakkomateriaali julkaistaan ruotsinkielisellä ennakkomateriaalit-sivulla.

Teologinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 28.4.2023.

Valtiotieteellinen tiedekunta

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.

Ennakkomateriaali julkaistaan 2.5.2023 sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Huom! Soc&komin (Svenska social- och kommunalhögskolan) sosiaalityön hakukohde (Socialt arbete, kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (avläggs på svenska), politices kandidat) EI ole mukana valtakunnallisessa sosiaalityön yhteisvalinnassa. Soc&komin ruotsinkielisen sosiaalityön hakukohteen valintakokeessa on eri ennakkomateriaali. Löydät tiedot ennakkomateriaalista ruotsinkieliseltä ennakkomateriaalisivulta.

Ennakkomateriaali julkaistaan tässä 21.4.2023.