Laskimet valintakokeissa
Osassa valintakokeita on sallittua käyttää laskinta. Alta löydät tiedon siitä, missä valintakokeissa laskimen käyttö on sallittua. Mukana on myös kuvaus kussakin valintakokeessa sallitusta laskimesta sekä tieto siitä, tuleeko sinulla olla oma laskin mukanasi.
Omaa laskinta saat käyttää seuraavissa valintakokeissa
 • Lääketieteellisten alojen valintakoe (lääketiede, hammaslääketiede ja eläinlääketiede): oma nelilaskin. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla.
 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe: oma nelilaskin. Tarkemmat ohjeet hyväksyttävistä laskimista julkaistaan hakijoille viimeistään huhtikuun 2022 lopussa.

Muistathan tyhjentää laskimesi muistin ennen valintakoetta. Sinun pitää pystyä näyttämään valintakoevalvojalle, miten muisti on tyhjennetty.

Näissä kokeissa yliopisto EI jaa laskimia tai varalaskimia. Saat ottaa mukaan vastaavan varalaskimen ja varaparistot.

Seuraavissa kokeissa saat käyttöösi yliopiston jakaman laskimen
 • Farmasia: digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin
 • Fysikaaliset tieteet: funktiolaskin
 • Kemia: funktiolaskin
 • Matemaattiset tieteet: funktiolaskin
 • Psykologia ja logopedia: Laskimen toiminnot julkaistaan ennakkomateriaalien yhteydessä valintakoeyhteistyön sivuilla.

Näissä kokeissa, et saa käyttää omaa laskinta.

Digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin

Digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskimessa on seuraavat toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin M(in) ja arvon lukeminen muistista M(out).

Nelilaskin

Nelilaskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja) sekä neliöjuuri- ja prosenttilaskuja, mutta ei muita laskutoimituksia.

Tieto laskimen käytöstä seuraavissa kokeissa julkaistaan 29.4.
 • Elintarviketieteet
 • Geotieteet
 • Maataloustieteet
 • Metsätieteet
 • Ympäristö- ja elintarviketalous

Tieto laskimen käytöstä julkaistaan 29.4.2022 mennessä.