Laskimet valintakokeissa
Osassa valintakokeita on sallittua käyttää laskinta. Alta löydät tiedon siitä, missä valintakokeissa laskimen käyttö on sallittua. Mukana on myös kuvaus kussakin valintakokeessa sallitusta laskimesta sekä tieto siitä, tuleeko sinulla olla oma laskin mukanasi.
Omaa laskinta saat käyttää seuraavissa valintakokeissa
 • Lääketieteellisten alojen valintakoe (lääketiede, hammaslääketiede ja eläinlääketiede): Valintakokeessa on käytettävissä digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin. Sinulla voi olla myös mukana oma laskin, mutta sallittu on vain nelilaskin. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen käyttäminen on kielletty. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla.
 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe: oma nelilaskin. Valintakokeessa hakijalla saa olla mukana vain yksinkertainen nelilaskin (peruslaskin), jolla voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja). Muita laskimia tai muita matemaattisia apuvälineitä kuten esimerkiksi taulukoita, laskinten käyttöohjeita tai ohjelmakortteja ei saa käyttää. Valintakokeessa ei jaeta varalaskimia. Sähköisen valintakoejärjestelmän laskin ei ole käytössä.

Muistathan tyhjentää laskimesi muistin ennen valintakoetta. Sinun pitää pystyä näyttämään valintakoevalvojalle, miten muisti on tyhjennetty.

Näissä kokeissa yliopisto EI jaa laskimia tai varalaskimia. Saat ottaa mukaan vastaavan varalaskimen ja varaparistot.

Seuraavissa kokeissa saat käyttää yliopiston jakamaa tai koejärjestelmän laskinta
 • Elintarviketieteet: digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin
 • Farmasia: digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin
 • Fysikaaliset tieteet: funktiolaskin
 • Geotiede: digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin
 • Kemia: funktiolaskin
 • Maantiede: digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin
 • Maataloustieteet: digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin
 • Matemaattiset tieteet: funktiolaskin
 • Psykologia ja logopedia: digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin

Yllä mainituissa kokeissa, et saa käyttää omaa laskinta.

 • Lääketieteellisten alojen valintakoe (lääketiede, hammaslääketiede ja eläinlääketiede): digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin. Sinulla voi olla myös mukana oma laskin, mutta sallittu on vain nelilaskin. Tietokoneen käyttöjärjestelmän laskin-sovelluksen käyttäminen on kielletty. Lisätietoa sekä esimerkkejä valintakokeessa sallituista nelilaskimista lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilla.

Digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin

Digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskimessa on seuraavat toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin M(in) ja arvon lukeminen muistista M(out).

Nelilaskin

Nelilaskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja) sekä neliöjuuri- ja prosenttilaskuja, mutta ei muita laskutoimituksia.