Laskimet valintakokeissa
Osassa valintakokeita on sallittua käyttää laskinta. Alta löydät tiedon siitä, missä valintakokeissa laskimen käyttö on sallittua. Mukana on myös kuvaus kussakin valintakokeessa sallitusta laskimesta sekä tieto siitä, tuleeko sinulla olla oma laskin mukanasi.
Omaa laskinta saat käyttää seuraavissa valintakokeissa

Tiedot kokeista, joissa saat käyttää omaa laskinta, päivitetään vuoden loppuun mennessä.

Muistathan tyhjentää laskimesi muistin ennen valintakoetta. Sinun pitää pystyä näyttämään valintakoevalvojalle, miten muisti on tyhjennetty.

Näissä kokeissa yliopisto EI jaa laskimia tai varalaskimia. Saat ottaa mukaan vastaavan varalaskimen ja varaparistot.

Seuraavissa kokeissa saat käyttää yliopiston jakamaa tai koejärjestelmän laskinta

Tiedot kokeista, joissa saat käyttää yliopiston jakamaa tai koejärjestelmän laskinta, päivitetään vuoden loppuun mennessä.

Digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin

Digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskimessa on seuraavat toiminnot:

  • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
  • sulkeet
  • toinen potenssi ja neliöjuuri
  • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
  • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
  • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
  • vakiot π ja e
  • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
  • lausekkeen arvon asettaminen muistiin M(in) ja arvon lukeminen muistista M(out).

Nelilaskin

Nelilaskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja) sekä neliöjuuri- ja prosenttilaskuja, mutta ei muita laskutoimituksia.