Laskimet valintakokeissa
Osassa valintakokeita on sallittua käyttää laskinta. Alta löydät tiedon siitä, missä valintakokeissa laskimen käyttö on sallittua. Mukana on myös kuvaus kussakin valintakokeessa sallitusta laskimesta sekä tieto siitä, tuleeko sinulla olla oma laskin mukanasi.

Sivun ohjeet koskevat kevään 2021 valintakokeita. Kevään 2022 valintakokeiden ohjeet päivitetään sivulle viimeistään 1.11.2021.
Omaa laskinta saat käyttää seuraavissa valintakokeissa

Muistathan tyhjentää laskimesi muistin ennen valintakoetta. Sinun pitää pystyä näyttämään valintakoevalvojalle, miten muisti on tyhjennetty.

Näissä kokeissa yliopisto EI jaa laskimia tai varalaskimia. Saat ottaa mukaan vastaavan varalaskimen ja varaparistot.

Seuraavissa kokeissa saat käyttöösi yliopiston jakaman laskimen
 • Farmasia: digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin
 • Fysikaaliset tieteet: funktiolaskin
 • Geotieteet: digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin
 • Kemia: funktiolaskin
 • Matemaattiset tieteet: funktiolaskin
 • Psykologia ja logopedia: nelilaskin

Näissä kokeissa, et saa käyttää omaa laskinta.

Digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskin

Digitaalisen valintakoejärjestelmän funktiolaskimessa on seuraavat toiminnot:

 • yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku
 • sulkeet
 • toinen potenssi ja neliöjuuri
 • kymmenpotenssi ja yleinen potenssi
 • trigonometriset funktiot (kulmien arvot asteina)
 • luonnollinen logaritmi (ln) ja kymmenkantainen logaritmi (log)
 • vakiot π ja e
 • edellisen laskutoimituksen tulos ANS-muuttujassa
 • lausekkeen arvon asettaminen muistiin M(in) ja arvon lukeminen muistista M(out).

Nelilaskin

Nelilaskimella voi suorittaa peruslaskutoimituksia (yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja) sekä neliöjuuri- ja prosenttilaskuja, mutta ei muita laskutoimituksia.

Tieto laskimen käytöstä seuraavissa kokeissa julkaistaan 30.4.
 • Elintarviketieteet
 • Maataloustieteet
 • Ympäristö- ja elintarviketalous

Saat laskimen käyttöösi yliopistolta, jos valintakokeessa sallitaan laskimen käyttö. Et siis saa käyttää omaa laskinta. Tieto laskimen käytöstä julkaistaan valintakokeiden ennakkomateriaalit –sivulla 30.4.2021.