Arviointi Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
Tietoa hakemusten pisteyttämisestä Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmassa.
Ha­ke­muk­ses­ta pis­tey­tet­tä­vät osa-alu­eet

Sinun hakemuksesi pisteytetään seuraavilla osa-alueilla:

 • Hakuperusteopintojen soveltuvuus. Voit saada tältä osa-alueelta enimmillään 10 pistettä. Jotta voisit tulla valituksi, sinun on saatava vähintään 6 pistettä.
 • Opintomenestys hakuperusteopinnoissa. Voit saada tältä osa-alueelta enimmillään 12 pistettä. Jotta voisit tulla valituksi, sinun on saatava vähintään 8 pistettä.
 • Motivoituneisuus ja opintosuunnitelma. Voit saada tältä osa-alueelta enimmillään 6 pistettä. Jotta voisit tulla valituksi, sinun on saatava vähintään 3 pistettä.
 • Aineenopettajan valintakoe. Voit saada tältä osa-alueelta enimmillään 50 pistettä. Jotta voisit tulla valituksi, sinun on saatava vähintään 20 pistettä.

Hakijat asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

 1. Kaikista huomioitavista osa-alueista saadut pisteet yhteensä
 2. Hakuperusteopintojen soveltuvuudesta saadut pisteet
 3. Opintomenestyksestä saadut pisteet
 4. Motivoituneisuudesta ja opintosuunnitelmasta saadut pisteet
 5. Aineenopettajan valintakokeesta saadut pisteet

Kriteereitä sovelletaan yllä mainitussa järjestyksessä.

Jos et saa joltakin osa-alueelta saa vähintään pienintä hyväksyttävää pistemäärää, hakemustasi ei pisteytetä muilla osa-alueilla.

Aikaisempien opintojesi laajuuden ja sisällön perusteella arvioidaan, kuinka riittävät tiedot ja valmiudet sinulla on opiskella Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmassa. Valitsemasi opintosuunta otetaan huomioon arvioinnissa.

Hakuperusteopintojen soveltuvuus pisteytetään seuraavasti:

 • Jos opintosi soveltuvat erinomaisesti, saat 10 pistettä.
 • Jos opintosi soveltuvat kiitettävästi, saat 8-9 pistettä.
 • Jos opintosi soveltuvat hyvin, saat 6-7 pistettä
 • Jos opintosi soveltuvat kohtalaisesti, saat 4-5 pistettä
 • Jos opintosi soveltuvat heikosti, saat 1-3 pistettä
 • Jos opintosi eivät sovellu, saat 0 pistettä

Opintomenestyksesi hakuperusteopinnoissa pisteytetään opinnoista saadun arvosanan perusteella seuraavasti:

 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 4,75 tai parempi, saat 10 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 4,25 – alle 4,75, saat 9 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 3,75 – alle 4,25, saat 8 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 3,25 – alle 3,75, saat 7 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 2,83 – alle 3,25, saat 6 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 2,50 – alle 2,83, saat 5 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 2,17 – alle 2,50, saat 4 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 1,83 – alle 2,17, saat 3 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 1,50 – alle 1,83, saat 2 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 1,17 – alle 1,50, saat 1 pisteen.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on alle 1,17, saat 0 pistettä.

Jos arvosanan asteikko ei ole viisiportainen, arvosana muunnetaan viisiportaiselle asteikolle ennen arvosanan pisteyttämistä.

Lisäksi hakuperusteopintojesi laatua tarkastellaan kokonaisuutena ja huomioidaan myös, minkä tasoisessa yliopistossa hakuperusteopinnot on suoritettu. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti hakukohdekohtaisissa valintaperusteissa mainittuihin opintoihin ja huomioidaan myös tutkintosi kokonaisarvosana. Tarkastelun perusteella sinulle voidaan myöntää enintään 6 lisäpistettä. Osa-alueesta "Opintomenestys hakuperusteopinnoissa" voit kuitenkin saada yhteensä enintään 12 pistettä.

Sinun tulee kirjoittaa hakulomakkeelle motivaatiokirje. Motivaatiokirjeen perusteella arvioidaan motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelmassa.

Motivaatiokirjeessä sinun tulee kertoa miksi haet kyseiseen maisteriohjelmaan ja miten sinun aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua maisteriohjelmassa. Motivaatiokirjeen aiheet täsmentyvät hakulomakkeen kysymyksissä. Motivaatiokirjeeseen tulee laatia myös opintosuunnitelma. Motivaatiokirjeestä voit saada enintään 6 pistettä.

Motivaatiokirje saa olla hakulomakkeella ilmoitetun pituinen. Rajan yli menevää tekstin osaa ei huomioida.

Myös motivaatiokirjeen kieliasu otetaan huomioon. Motivaatiokirjeen tulee olla sujuvasti kirjoitettu ja sisällöllisesti koherentti. Sinun tulee kirjoittaa motivaatiokirje sillä kielellä, jolla aiot suorittaa tutkinnon.

Valintakokeeseen kutsutaan ne hakijat, jotka saavat riittävästi pisteitä pisteytysmallin osa-alueista opintomenestys hakuperusteopinnoissa ja hakuperusteopintojen soveltuvuus.

Aineenopettajan valintakoe on yksilöhaastattelu. Haastattelun apuna saatetaan käyttää materiaalia, joka jaetaan haastattelun alussa. Haastattelun kesto on 20-30 minuuttia. Haastattelun tavoitteena on saada käsitys hakijan soveltuvuudesta opettajan työhön. Haastattelussa arvioidaan hakijan koulutettavuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta.

Kaikkien haastattelijoiden täytyy puoltaa hakijan hyväksymistä, jotta hakija voi tulla valituksi aineenopettajan koulutukseen.

Valintakoevastausten pisteyttäminen

Koe pisteytetään asteikolla 0–150 pistettä. Kokeessa arvioitavat osa-alueet ovat:

 1. koulutettavuus
 2. motivoituneisuus sekä
 3. sitoutuneisuus.

Jokainen osa-alue arvioidaan asteikolla 0–50 pistettä. Voidaksesi tulla hyväksytyksi maisteriohjelmaan, sinun on saatava kokeesta vähintään 60 pistettä. Valintakokeesta saatava pistemäärä jaetaan luvulla 3. Näin ollen aineenopettajan valintakokeen perusteella voi saada valinnassa enintään 50 pistettä.