Arviointi maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa
Tietoa hakemusten pisteyttämisestä Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmissa. Tutustu oman ohjelmasi pisteytykseen alla.
Hakemuksen pisteyttäminen

Seuraa näitä ohjeita, jos haet elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmaan.

Voit saada enintään 30 pistettä. Jokaisesta arviointikohdasta tulee saada vähintään 6 pistettä, jotta sinut voidaan huomioida valinnassa. Jos et saa vaadittuja vähimmäispisteitä arvioitavana olevasta osa-alueesta, hakemustasi ei käsitellä seuraavana vuorossa olevan osa-alueen osalta.

Va­lin­nas­sa vai­kut­ta­vat osa-alueet ar­vioi­daan seu­raa­vas­sa jär­jes­tyk­ses­sä:
 1. aikaisempien opintojen soveltuvuus
 2. opintomenestys aikaisemmissa opinnoissa
 3. motivaatiokirje

Aikaisempien opintojesi sisällön ja laajuuden perusteella arvioidaan, kuinka riittävät tiedot ja valmiudet sinulla on opiskella maisteriohjelmassa, johon haet. Aikaisempien opintojesi soveltuvuus pisteytetään kokonaislukuina asteikolla 6-10 pistettä.

Maisteriohjelmat ovat luoneet kuvaukset aiempien opintojen soveltuvuuden arvioinnissa käytettävistä pistemääristä. Aikaisempien opintojesi soveltuvuutta arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • soveltuvat erinomaisesti: 10 pistettä
 • soveltuvat hyvin, hakuperustetutkinnon lisäksi suoritettuna muita alalle soveltuvia korkeakouluopintoja: 9 pistettä
 • soveltuvat hyvin: 8 pistettä
 • soveltuvat riittävällä tasolla, hakuperustetutkinnon lisäksi suoritettuna muita alalle soveltuvia korkeakouluopintoja: 7 pistettä
 • soveltuvat riittävällä tasolla: 6 pistettä
 • eivät sovellu: 0 pistettä

Jos saat aikaisempien opintojesi soveltuvuudesta 0 pistettä, opintomenestystäsi ja motivaatiokirjettäsi ei arvioida.

Opintomenestyksesi pisteytetään kokonaislukuina asteikolla 6-10 pistettä. Jos arvosanan asteikko ei ole viisiportainen, arvosana muunnetaan viisiportaiselle asteikolle ennen arvosanan pisteyttämistä.

Opintomenestystäsi arvioidaan seuraavalla asteikolla:

 • opintojen arvosana 4,75 tai parempi: 10 pistettä
 • opintojen arvosana 4,25 – alle 4,75: 9 pistettä
 • opintojen arvosana 3,75 – alle 4,25: 8 pistettä
 • opintojen arvosana 3,25 – alle 3,75: 7 pistettä
 • opintojen arvosana 2,75 – alle 3,25: 6 pistettä
 • opintojen arvosana alle 2,75: 0 pistettä

Jos saat opintomenestyksestäsi 0 pistettä, motivaatiokirjettäsi ei arvioida.

Motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet, arvioidaan motivaatiokirjeen avulla.

Motivaatiokirje tulee kirjoittaa hakulomakkeelle.

Hakulomakkeella sinun on vastattava alla oleviin kysymyksiin. Motivaatiokirje pisteytetään antamiesi vastausten perusteella. Voit saada motivaatiokirjeestä yhteensä 0 – 10 pistettä.

Motivaatiokirjeessä vastaat seuraaviin kysymyksiin:

 • miksi haluat opiskella kyseisessä maisteriohjelmassa?
 • miten aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua kyseisessä maisteriohjelmassa?
 • miten hakukohteena olevan maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aikaisempia opintojasi?
 • miten hakukohteena olevan maisteriohjelman opinnot tukevat ammatillisia ja akateemisia tavoitteitasi ja suuntautumistasi?

Jokaisen kysymyksen vastaus saa olla enintään 1500 merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuna). Voit saada 0 - 2,5 pistettä jokaisen kysymyksen vastauksesta.

Hakemustasi arvioitaessa otetaan huomioon kirjoittamasi motivaatiokirjeen kieliasu. Motivaatiokirjeen tulee olla sujuvasti kirjoitettu ja sisällöllisesti koherentti, jotta sinut voidaan hyväksyä.

Voit kirjoittaa motivaatiokirjeen suomeksi tai ruotsiksi.

Jos kaksi tai useampi hakija saa saman pistemäärän, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen perusteella, toissijaisesti opintomenestyksen perusteella ja kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella.