Arviointi kasvatustieteellisessä tiedekunnassa
Tietoa hakemusten pisteyttämisestä Helsingin yliopiston kasvatustieteiden maisteriohjelmassa.
Hakemusten arviointi

Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa valinta perustuu opintosuunnasta riippuen useimmiten joko VAKAVA-kokeesta saatuihin pisteisiin tai haetun aineen aineopintojen kokonaisarvosanaan. Lisäksi kaikissa opintosuunnissa vaaditaan, että haetun oppiaineen perus- ja aineopintojen kokonaisarvosanat ovat vähintään 3. Jos olet suorittanut opintokokonaisuutesi arvosanalla 2 tai vastaava, et voi tulla hyväksytyksi koulutukseen.

Valinta VAKAVA-koepisteiden perusteella

Seuraavissa hakukohteissa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen VAKAVA-kokeen pisteiden perusteella:

•    Allmän pedagogik och vuxenpedagogik
•    Erityispedagogiikka
•    Yleinen ja aikuiskasvatustiede

Erityispedagogiikassa vaaditaan lisäksi hyväksytysti suoritettu soveltuvuuskoe.

 

Valinta aineopintojen perusteella

Seuraavissa hakukohteissa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aineopintojen kokonaisarvosanan perusteella:
•    Klasslärare
•    Kotitalousopettaja
•    Käsityönopettaja
•    Luokanopettaja

Hakemuksen pisteyttäminen varhaiskasvatuksen opintosuunnassa

Jos haet varhaiskasvatuksen opintosuuntaan, valinnassa vaikuttavat kandidaatin tutkielman arvosana sekä VAKAVA-valintakoe.

Valinnassa annetaan pisteitä kandidaatin tutkielman arvosanasta, jos tutkielma on tehty kasvatustieteistä. Hakemus pisteytetään seuraavasti:

  • Arvosana 5: 20 pistettä
  • Arvosana 4: 12 pistettä
  • Arvosana 3 tai hyväksytty: 4 pistettä