Arviointi kasvatustieteellisessä tiedekunnassa
Tietoa hakemusten pisteyttämisestä Helsingin yliopiston kasvatustieteiden maisteriohjelmassa. Tutustu hakukohteesi pisteytykseen alla.

Hakemusten arviointi

Kasvatustieteiden maisteriohjelmassa valinta perustuu opintosuunnasta riippuen useimmiten joko VAKAVA-kokeesta saatuihin pisteisiin tai haetun aineen aineopintojen kokonaisarvosanaan. Lisäksi kaikissa opintosuunnissa vaaditaan, että haetun oppiaineen perus- ja aineopintojen kokonaisarvosanat ovat vähintään 3. Jos olet suorittanut opintokokonaisuutesi arvosanalla 2 tai vastaava, et voi tulla hyväksytyksi koulutukseen.

 

Voit hakea seuraaviin opintosuuntiin:

 • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik (opetus ruotsiksi)
 • Erityispedagogiikka
 • Klasslärare (opetus ruotsiksi)
 • Kotitalousopettaja
 • Käsityönopettaja
 • Luokanopettaja (opetus suomeksi)
 • Varhaiskasvatus
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)
Valinta VAKAVA-koepisteiden perusteella

Seuraavissa hakukohteissa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen VAKAVA-kokeen pisteiden perusteella:

 • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik (opetus ruotsiksi)
 • Erityispedagogiikka
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi)

 

Tasapistetilanteessa erityispedagogiikan sekä yleisen ja aikuiskasvatustieteen suomen- ja ruotsinkielisissä opintosuunnissa valitaan kaikki hyväksymisrajalla olevat opiskelijat, joilla on sama VAKAVA-kokeen pistemäärä.

Erityispedagogiikan opintosuunnassa vaaditaan lisäksi hyväksytysti suoritettu soveltuvuuskoe. Vaikka hakija valittaisiin suorittamaan soveltuvuuskoe useassa yhteistä soveltuvuuskoetta käyttävässä hakukohteessa, hakija suorittaa soveltuvuuskokeen vain kerran.

 

Valinta aineopintojen perusteella

Seuraavissa hakukohteissa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen aineopintojen kokonaisarvosanan perusteella:

 • Klasslärare (opetus ruotsiksi)
 • Kotitalousopettaja
 • Käsityönopettaja
 • Luokanopettaja (opetus suomeksi)

 

Tasapistetilanteessa luokanopettajan suomen- tai ruotsinkielisessä opintosuunnassa hakijoiden sijoitus määräytyy seuraavasti:

 1. ensisijaisesti kandidaatin tutkielman arvosanan perusteella
 2. toissijaisesti peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen TAI varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavien opintojen arvosanan perusteella, riippuen hakijan suorittamasta kandidaatin tutkinnosta
 3. pääaineen perusopintojen kokonaisuusarvosanan perusteella
 4. viimeiseksi tutkintoon kuulumattomien, 1.8.2014 tai sen jälkeen suoritettujen yliopistollisten opintokokonaisuuksien perusteella.

Tämän jälkeen valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Hakemuksen pisteyttäminen varhaiskasvatuksen opintosuunnassa

Jos haet varhaiskasvatuksen opintosuuntaan, valinnassa vaikuttavat kasvatustieteen aineopintojen kokonaisarvosana, kasvatustieteiden kandidaatin tutkielman arvosana sekä VAKAVA-valintakoe. Lisäksi muussa kuin opettajankoulutuksessa vähintään alemman tutkinnon suorittaneilta vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuvuuskoe.

Kasvatustieteen aineopintojen kokonaisarvosanasta annetaan pisteitä seuraavasti:

 • Arvosana 5: 10 pistettä
 • Arvosana 4: 7 pistettä
 • Arvosana 3 tai hyväksytty: 5 pistettä

 

Valinnassa annetaan pisteitä kandidaatin tutkielman arvosanasta, jos tutkielma on tehty kasvatustieteistä.
Kandidaatin tutkielmasta annetaan pisteitä seuraavasti:

 • Arvosana 5: 10 pistettä
 • Arvosana 4: 7 pistettä
 • Arvosana 3 tai hyväksytty: 5 pistettä

 

Hyväksyttävät valitaan opinnoista saatujen pisteiden ja VAKAVA-kokeen pistemäärästä saadun yhteispistemäärän perusteella. Tasapistetilanteessa hakijoiden sijoitus ratkaistaan ensisijaisesti kandidaatin tutkielman arvosanasta saatujen pisteiden perusteella ja toissijaisesti VAKAVA-kokeen pistemäärän perusteella.