Arviointi farmasian tiedekunnassa
Opiskeljavalinta PF-koulutusohjelmaan perustuu farmaseutin tutkintoon sisältyvien pakollisten opintojen painotettuun keskiarvoon.

Voit hakea PF-koulutusohjelmaan vain, jos olet suorittanut tai tulet suorittamaan määräaikaan mennessä tutkintoasetuksen 246/1994 tai tutkintoasetuksen 794/2004 mukaisen farmaseutin tutkinnon Suomessa.


Painotettu keskiarvo

Opinnot, jotka huomioidaan painotettua keskiarvoa laskettaessa

Painotetun keskiarvon laskemisessa huomioidaan kaikki asteikolla 0-5 arvostellut farmaseutin tutkintoon kuuluvat pakolliset opintojaksot ja painokertoimena käytetään opintojakson laajuutta opintopisteinä. Jos opintojakso on tutkintorakenteessa jaettu osasuorituksiin, huomioidaan painotetun keskiarvon laskemisessa opintojakson kokonaisarvosana ja laajuus eikä erillisiä osasuoritusten arvosanoja.

Painotetussa keskiarvossa ei huomioida muualla suoritettujen opintojen perusteella hyväksiluettuja opintoja, eikä tutkintoon kuuluvia vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opintoja.

Valintamenettelyssä huomioidaan ainoastaan farmaseutin tutkintoon sisältyvät opinnot. Tutkinnon suorittamisen jälkeen suoritettuja opintoja ei huomioida.

Tasapistetilanteessa kaikki tasapisteillä olevat hakijat hyväksytään.

Painotetun keskiarvon laskeminen

  1. Kerrotaan kunkin opintojakson arvosana opintojakson opintopistemäärällä.
  2. Lasketaan saadut tulot yhteen.
  3. Jaetaan summa kaikkien opintojaksojen opintopistemäärän summalla