Arviointi farmasian tiedekunnassa
KEVÄT 2022

Opiskeljavalinta PF-koulutusohjelmaan perustuu farmaseutin tutkintoon sisältyvien pakollisten opintojen painotettuun keskiarvoon.Painotettu keskiarvo

Opinnot, jotka huomioidaan painotettua keskiarvoa laskettaessa

Painotetun keskiarvon laskemisessa huomioidaan kaikki asteikolla 0-5 arvostellut farmaseutin tutkintoon kuuluvat pakolliset opintojaksot ja painokertoimena käytetään opintojakson laajuutta opintopisteinä. Jos opintojakso on tutkintorakenteessa jaettu osasuorituksiin, huomioidaan painotetun keskiarvon laskemisessa opintojakson kokonaisarvosana ja laajuus eikä erillisiä osasuoritusten arvosanoja.

Painotetussa keskiarvossa ei huomioida muualla suoritettujen opintojen perusteella hyväksiluettuja opintoja, eikä tutkintoon kuuluvia vieraan kielen ja toisen kotimaisen kielen opintoja.

Valintamenettelyssä huomioidaan ainoastaan farmaseutin tutkintoon sisältyvät opinnot. Tutkinnon suorittamisen jälkeen suoritettuja opintoja ei huomioida.

Tasapistetilanteessa kaikki tasapisteillä olevat hakijat hyväksytään.

Painotetun keskiarvon laskeminen

  1. Kerrotaan kunkin opintojakson arvosana opintojakson opintopistemäärällä.
  2. Lasketaan saadut tulot yhteen.
  3. Jaetaan summa kaikkien opintojaksojen opintopistemäärän summalla