Arviointi maisterihaussa
Tältä alueelta löydät tietoa yhteishaussa hakukohteena olevien maisteriohjelmien arviointikriteereistä ja pisteytyksestä.

Kaikki hakemukset, jotka ovat toimitettu hakijapalveluihin ajallaan, ja sääntöjen mukaisesti, arvioidaan hakukohteena olevan koulutusohjelman toimesta. Arviointi tapahtuu ennalta määriteltyjen valintakriteereiden mukaisesti. Hakemuksen sekä hakijan aikaisemman koulutustaustan arviointia kutsutaan akateemiseksi arvioinniksi. Koulutusohjelmien valintakriteerit löytyvät Opintopolku.fi -sivustolta ja eri tiedekuntien ja koulutusohjelmien käyttämät pisteytysmenettelyt löytyvät tämän sivun alta.