Ajankohtaista yhteishaussa 2021: hakeminen kandiohjelmiin
Ke­vään 2021 toi­sen yh­teis­haun va­lin­ta­pe­rus­teet on jul­kais­tu Opin­to­po­lus­sa 26.10.2020. Valintaperusteissa kerrotaan todistusvalinnan kriteereistä ja valintakokeeseen valmistautumisesta. Varmista myös hyvissä ajoin, että pystyt osoittamaan kielitaidon vaaditulla tavalla.
Kak­si uut­ta va­lin­tayh­teis­työ­tä

Valintayhteistyöt useampien eri hakukohteiden ja yliopistojen välillä helpottaa hakemista, kun samalla valintakokeella voi hakea useampaan opiskelupaikkaan. Uusimpia yhteistyökumppaneita ovat psykologia ja logopedia, sekä biokemia ja molekyylibiotieteet.

Tutustu Helsingin yliopiston valintayhteistöihin

Muu­tok­sia kie­li­tai­don to­den­ta­mi­sen ta­poi­hin

Kielitaitovaatimukset ovat hakukohdekohtaisia, joten tarkista vaatimukset aina kunkin hakukohteen kohdalta erikseen. Keskeisimmät muutokset:

 • Suomi/ruotsi toisena kielenä -kokeen arvosanavaatimus laskee arvosanasta magna cum laude approbatur (M) arvosanaan approbatur (A).
 • Suomeksi/ruotsiksi suoritetulla ylioppilastutkinnolla, toisen asteen tutkinnolla, muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla tai perusopetuksella voi osoittaa kielitaidon riippumatta siitä, mikä kieli päättötodistuksessa on äidinkielenä.

Yleisellä kielitutkinnolla (YKI-tutkinto) kielitaidon todentavien on muistettava ilmoittautua kielikokeeseen hyvissä ajoin jo syksyllä.

Val­mis­tau­dum­me ke­vään 2021 va­lin­toi­hin ko­ro­na­ti­lan­tees­sa

Seuraamme jatkuvasti pandemiatilanteen kehittymistä, sekä Suomen valtion, HUS:n ja THL:n suosituksia ja määräyksiä. Meille on ensiarvoisen tärkeää toteuttaa valinnat turvallisesti. Suunnittelemme valintakokeiden mahdollisia toteutustapoja valtakunnallisessa yhteistyössä yliopistojen kesken.

Valintakokeiden tarkempi toteutustapa valitaan vallitseva pandemiatilanne huomioiden. Valintakokeiden tarkemmasta toteutustavasta ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään 16.3.2021. Tarkemmalla toteutustavalla tarkoitetaan esimerkiksi valintakokeiden järjestämistapaa ja -paikkaa.

Pää­haun tär­keät päi­vä­mää­rät
 • Valintakokeiden tarkempi toteutustapa julkaistaan viimeistään 16.3.
 • Hakuaika on 17.-31.3. ja se päättyy klo 15.00
 • Liitteiden toimittamisen määräaika on 7.4. ennen klo 15.00
 • 18.5. mennessä valmistuvat suomalaiset ylioppilastutkinnot huomioidaan todistusvalinnassa
 • Todistusvalinnan tulokset julkaistaan 31.5. mennessä
 • Valintakokeet pidetään 24.5.–4.6.
 • 18.6. mennessä valmistuvat ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot huomioidaan kevään valinnoissa
 • Lopulliset valinnan tulokset julkaistaan 9.7. mennessä
 • Opiskelupaikka otettava vastaan viimeistään 16.7. ennen klo 15.00
 • Ehdollisesti hyväksyttyjen on täytettävä ehto viimeistään 16.7. ennen klo 15.00

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta verkkosivuiltamme.