Kielitaidon osoittaminen
Voit päästä Helsingin yliopiston opiskelijaksi vain, jos osoitat, että täytät kielitaitoasi koskevat vaatimukset.

Nämä ohjeet koskevat sinua, jos haet koulutuksiin, jotka alkavat syksyllä 2022.

Vaatimukset riippuvat siitä, mihin hakukohteeseen haet. Kielitaidon voi osoittaa vain niissä kielissä, jotka kunkin hakukohteen kohdalla on mainittu.

Alla olevalla hakutoiminnolla voit etsiä itseäsi koskevan kielitaidon osoittamisen ohjeen. Voit etsiä ohjetta haun nimellä, koulutusohjelman nimellä ja kielellä, jonka osaamisen haluat osoittaa:

Yhteishaun kandiohjelmat

Katso tästä suomen kielen (tapa B) tai tästä ruotsin kielen (tapa C) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Elintarviketieteiden kandiohjelma
 • Farmaseutin koulutusohjelma
 • Filosofian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
 • Geotieteiden kandiohjelma
 • Kemian kandiohjelma
 • Kielten kandiohjelma: englanti
 • Kielten kandiohjelma: espanja
 • Kielten kandiohjelma: italia
 • Kielten kandiohjelma: maailman kielet ja kielitieteet
 • Kielten kandiohjelma: ranska
 • Kielten kandiohjelma: saksa
 • Kielten kandiohjelma: venäjä vieraana kielenä
 • Kielten kandiohjelma: venäjä äidinkielenä
 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)
 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: suomen kieli ja suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit sekä kotimainen kirjallisuus
 • Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma
 • Maataloustieteiden kandiohjelma
 • Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
 • Metsätieteiden kandiohjelma
 • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
 • Politiikan ja viestinnän kandiohjelma
 • Proviisorin koulutusohjelma
 • Sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalipsykologia, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka
 • Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma
 • Taloustieteen kandiohjelma
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma
 • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
 • Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

 

Katso tästä suomen kielen (tapa D) tai tästä ruotsin kielen (tapa E) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden kandiohjelma
 • Kotitalousopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma
 • Käsityönopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma

 

Katso tästä suomen kielen (tapa B) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Historian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma

 

Katso tästä suomen kielen (tapa D) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteen kandidaatti, monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

 

Katso tästä ruotsin kielen (tapa E) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Klasslärare (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), flerformsutbildning för personer verksamma inom småbarnspedagogik, pedagogie kandidat

 

Katso tästä suomen kielen (tapa N) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille)
 • Lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki), suomenkielinen koulutus
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa), suomenkielinen koulutus

 

Katso tästä suomen kielen (tapa N) tai tästä ruotsin kielen (tapa C) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Maantieteen kandiohjelma
 • Ympäristötieteiden kandiohjelma

 

Katso tästä ruotsin kielen (tapa C) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik
 • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska)
 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål)
 • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), svenskspråkig utbildning

 

Katso tästä suomen kielen (tapa N) tai tästä ruotsin kielen (tapa O) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Eläinlääketieteen kandiohjelma
 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)
 • Logopedian kandiohjelma
 • Psykologian kandiohjelma
 • Sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalityö

 

Katso tästä ruotsin kielen (tapa O) taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

 

Katso tästä ruotsin kielen (tapa H) tai tästä norjan tai tanskan kielen taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), ansökningsmålet samhällsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), ansökningsmålet socialt arbete
   

Katso tästä suomen kielen (tapa SKK) taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille)
Englan­nin­kie­li­nen kandi­ohjelma

Katso tästä englannin kielen taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Bachelor’s Programme in Science
Suo­men- ja ruot­sin­kie­li­set mais­te­rioh­jel­mat

Huom! Jos haet kansainvälisen maisterihaun hakukohteeseen hakuaikana 1.12.2021 – 5.1.2022, löydät kielitaidon osoittamisen kohdasta Kansainväliset maisteriohjelmat.

 

Katso tästä suomen kielen (tapa B) tai tästä ruotsin kielen (tapa C) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma
 • Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma
 • Filosofian maisteriohjelma
  • tässä hakukohteessa ruotsinkieliseen opintosuuntaan hakevan tulee osoittaa ruotsin kielen taito
 • Historian maisteriohjelma
  • tässä hakukohteessa suomenkieliseen opintosuuntaan hakevan tulee osoittaa suomen kielen taito, ruotsinkieliseen opintosuuntaan hakevan tulee sen sijaan osoittaa ruotsin kielen taito
 • Kielten maisteriohjelma
 • Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma
 • Kulttuuriperinnön maisteriohjelma
 • Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma
  • Tässä hakukohteessa hakijan tulee osoittaa taitavansa sitä kieltä, jolla hän haluaa suorittaa tutkintonsa
 • Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma
 • Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
 • Proviisorin koulutusohjelma, Pf-koulutus
 • Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma
 • Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
 • Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
 • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma
 • Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma
 • Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma

 

Katso tästä suomen kielen (tapa D) tai tästä ruotsin kielen (tapa E) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden maisteriohjelma
 • Kotitalousopettaja, kasvatustieteiden maisteriohjelma
 • Käsityönopettaja, kasvatustieteiden maisteriohjelma
 • Varhaiskasvatus, kasvatustieteiden maisteriohjelma
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma

 

Katso tästä suomen kielen (tapa J) tai tästä ruotsin kielen (tapa K) taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

 

Katso tästä suomen kielen (tapa B) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden maisteriohjelma

 

Katso tästä suomen kielen (tapa D) taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Luokanopettaja (suomenkielinen), kasvatustieteiden maisteriohjelma

 

Katso tästä ruotsin kielen (tapa C) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), magisterprogrammet i pedagogik
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska)

 

Katso tästä ruotsin kielen (tapa E) taidon todennustavat, kun haet seuraavaan koulutukseen:

 • Klasslärare (undervisning på svenska), magisterprogrammet i pedagogik

 

Katso tästä suomen kielen (tapa N) tai tästä ruotsin kielen (tapa O) taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Logopedian maisteriohjelma
 • Psykologian maisteriohjelma
Kansainväliset mais­te­rioh­jel­mat

Katso tästä suomen kielen, tästä ruotsin kielen tai tästä englannin kielen taidon todennustavat, kun haet vieras- ja monikielisiin maisteriohjelmiin hakuaikana 1.12.2021 – 5.1.2022.

Avoi­men väy­lä

Katso tästä suomen kielen (tapa B) tai tästä ruotsin kielen (tapa C) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Filosofian kandiohjelma, avoimen väylä
  • Tässä hakukohteessa hakijan tulee osoittaa taitavansa opintosuunnan opetuskieltä.
 • Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, avoimen väylä
 • Geotieteiden kandiohjelma, avoimen väylä
 • Historian kandiohjelma, avoimen väylä
  • Tässä hakukohteessa hakijan tulee osoittaa taitavansa opintosuunnan opetuskieltä.
 • Kemian kandiohjelma, avoimen väylä
 • Kielten kandiohjelma, avoimen väylä
 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, avoimen väylä
 • Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, avoimen väylä
 • Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, avoimen väylä
 • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, avoimen väylä
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki/Vaasa), avoimen väylä
 • Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, avoimen väylä
 • Sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalipsykologia, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka, avoimen väylä
 • Sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalityö, avoimen väylä
 • Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, avoimen väylä
 • Taloustieteen kandiohjelma, avoimen väylä
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, avoimen väylä
 • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, avoimen väylä
 • Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, avoimen väylä
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, avoimen väylä
 • Ympäristötieteiden kandiohjelma, avoimen väylä

 

Katso tästä suomen kielen (tapa D) tai tästä ruotsin kielen (tapa E) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden kandiohjelma, avoimen väylä
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, avoimen väylä

 

Katso tästä suomen kielen (tapa N) ja tästä ruotsin kielen (tapa C) taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Maantieteen kandiohjelma, avoimen väylä

 

Katso tästä ruotsin kielen (tapa H) tai tästä norjan ja tanskan kielen taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), avoimen väylä

 

Katso tästä suomen kielen (tapa B) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille) avoimen väylä
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, avoimen väylä

 

Katso tästä ruotsin kielen (tapa C) taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska), avoimen väylä
Siir­to­ha­ku

Katso tästä suomen kielen (tapa B) tai tästä ruotsin kielen (tapa C) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Elintarviketieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Filosofian kandiohjelma, siirtohaku
  • Tässä hakukohteessa hakijan tulee osoittaa taitavansa opintosuunnan opetuskieltä.
 • Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Historian kandiohjelma, siirtohaku
  • Tässä hakukohteessa hakijan tulee osoittaa taitavansa opintosuunnan opetuskieltä 
 • Kemian kandiohjelma, siirtohaku
 • Kielten kandiohjelma, siirtohaku
 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, siirtohaku
 • Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, siirtohaku
 • Maataloustieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Metsätieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Politiikan ja viestinnän kandiohjelma, siirtohaku
 • Sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalipsykologia, sosiologia ja yhteiskuntapolitiikka, siirtohaku
 • Sosiaalitieteiden kandiohjelma: sosiaalityö, siirtohaku
 • Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, siirtohaku
 • Taloustieteen kandiohjelma, siirtohaku
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelma, siirtohaku
 • Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma, siirtohaku
 • Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma, siirtohaku
 • Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, siirtohaku
 • Ympäristötieteiden kandiohjelma, siirtohaku

 

Katso tästä suomen kielen (tapa D) tai tästä ruotsin kielen (tapa E) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Erityispedagogiikka, kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Kotitalousopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Käsityönopettaja, kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, siirtohaku

 

Katso tästä suomen kielen (tapa N) tai tästä ruotsin kielen (tapa O) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma, siirtohaku
 • Lääketieteen koulutusohjelma, siirtohaku

Huomioithan, että lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa kielitaidon todentamistapa riippuu siitä, minkä kieliselle linjalle haet. Jos siirtoa hakevan opiskelijan osoittama vaihtopari opiskelee lääketieteen koulutusohjelman ruotsinkielisellä opintolinjalla, tulee myös vaihtoa hakevan opiskelijan hakea opiskelijaksi ruotsinkieliselle opintolinjalle. Tällöin sinun tulee osoittaa ruotsin kielen taitosi ruotsinkielisen opintolinjan hakijoilta vaaditulla tavalla. Jos haet siirtoa suomenkieliselle opintolinjalle, tulee sinun osoittaa kielitaitosi suomenkielisen opintolinjan hakijoilta vaaditulla tavalla.

 

Katso tästä ruotsin kielen (tapa H) tai tästä norjan ja tanskan kielen taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), ansökan om överflyttning

 

Katso tästä suomen kielen (tapa D) taidon todennustavat, kun haet johonkin seuraavista hakukohteista:

 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku

 

Katso tästä ruotsin kielen (tapa E) taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, siirtohaku

 

Katso tästä suomen kielen (tapa B) taidon todennustavat, kun haet seuraavaan hakukohteeseen:

 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku