Opinto-opas liitteenä maisterihaussa
Nämä oh­jeet kos­kevat si­nua, jos haet kou­lu­tuk­seen ja hakukohteesi liitteeksi vaaditaan opinto-opasta aikaisemmista opinnoistasi.

Opintosuoritusotteen lisäksi sinun on toimitettava opinto-opas, josta löytyy tarkemmat tiedot niistä opinnoista, joiden perusteella haet valitsemaasi maisteriohjelmaan.

 Opinto-oppaasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  • mihin kirjallisuuteen käydyt kurssit perustuvat,
  • minkä tasoisista kursseista on kysymys (perusopinnot, aineopinnot, syventävät opinnot;basic studies, intermediate studies, advanced studies])
  • Minkälaisia työskentelytapoja kurssilla on käytetty ja kuinka se on arvosteltu
  • Mikä on ollut kurssin tarkempi aihesisältö

Jos oma yliopistosi ei julkaise tämän kaltaista opinto-opasta, voit koostaa oppaan itse siinä laajuudessa ja sillä tarkkuudella kuin se on mahdollista. Jos koostat tai käännät opinto-oppaan itse, mainitse tämä liitteessä, jotta arvioijat saavat tiedon siitä, että kyseessä on hakijan itsensä koostama/kääntämä liite.

Opinto-opas tulee toimittaa joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Opinto-oppaan käännöksen ei tarvitse olla virallisen kääntäjän tekemä.

Toimita opinto-opas PDF-tiedostona.