Arviointi Oikeustieteellisen tiedekunnan ohjelmissa

Tietoa hakemusten pisteyttämisestä seuraavissa oikeustieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmissa (talven 2020-2021 hakukierros):

Master's Programme in Global Governance Law, Master of International and Comparative Law (2 years)
Master's Programme in International Business Law, Master of International and Comparative Law (2 years)
Valintakriteerit (Global Governance Law)

Maisteriohjelman opiskelijat valitaan hakemusten kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että hakijan aiempaan tutkintoon kuuluvat ja/tai hakemuksen perusteena käytettävä opinnot ovat tasoltaan, sisällöltään ja laadultaan soveltuvia ja että ne muodostavat mahdollisimman vakaan pohjan opinnoille Global Governance Law -maisteriohjelmassa.

Opiskelijavalinta perustuu ensisijaisesti aiempien opintojen sisältöön, tutkinnon laatuun, opintomenestykseen ja hakijan kirjoittamaan motivaatio- eli perustelukirjeeseen. Valinnassa voidaan ottaa huomioon myös kansainvälinen kokemus ja työkokemus.

Valinta perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, joten viime kädessä valintakriteerit perustuvat hakijoiden määrään ja hakemusten laatuun. Toisin sanoen kaikki ennalta määrätyt vaatimukset täyttävät hakijat eivät välttämättä tule valituksi ohjelmaan.

Valintakriteerit (International Business Law)

Maisteriohjelman opiskelijat valitaan hakemusten kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella. Erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että hakijan aiempaan tutkintoon kuuluvat ja/tai hakemuksen perusteena käytettävä opinnot ovat tasoltaan, sisällöltään ja laadultaan soveltuvia ja että ne muodostavat mahdollisimman vakaan pohjan opinnoille International Business Law -maisteriohjelmassa.

Opiskelijavalinta perustuu ensisijaisesti aiempien opintojen sisältöön, tutkinnon laatuun, opintomenestykseen ja hakijan kirjoittamaan motivaatio- eli perustelukirjeeseen. Valinnassa voidaan ottaa huomioon myös kansainvälinen kokemus ja työkokemus.

Valinta perustuu kokonaisvaltaiseen arviointiin, joten viime kädessä valintakriteerit perustuvat hakijoiden määrään ja hakemusten laatuun. Toisin sanoen kaikki ennalta määrätyt vaatimukset täyttävät hakijat eivät välttämättä tule valituksi ohjelmaan.

Motivaatiokirje (molemmat ohjelmat)

Kaikkien hakijoiden on osoitettava kiinnostuksensa hakemaansa alaa kohtaan vastaamalla seuraaviin kysymyksiin. Kysymyksiin vastataan hakulomakkeella. Huomaa, että kunkin vastauksen merkkimäärä on rajattu.

a) Miksi haet tähän Helsingin yliopiston maisteriohjelmaan? (enintään 1 000 merkkiä välilyönnit mukaan luettuna)

b) Miten aiemmat opintosi auttavat sinua menestymään tämän maisteriohjelman opinnoissa? (enintään 500 merkkiä välilyönnit mukaan luettuna)

c) Miten tämän maisteriohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat aiemmin oppimaasi? (enintään 500 merkkiä välilyönnit mukaan luettuna)

d) Kerro, miten opinnot tässä maisteriohjelmassa liittyvät uratavoitteisiisi ja mitä toivot saavuttavasi suorittamalla maisterintutkinnon. (enintään 500 merkkiä välilyönnit mukaan luettuna)

e) Kuvaa kiinnostuksesi kohteita valitsemallasi tieteenalalla eli kerro pro gradu -tutkielmasi mahdollisesta aiheesta ja siitä, miten omat tutkimukseen liittyvät kiinnostuksenkohteesi liittyvät tähän maisteriohjelmaan. (enintään 1 000 merkkiä välilyönnit mukaan luettuna)

Vastaa hakulomakkeella edellä olevien kysymysten lisäksi seuraavaan kysymykseen:

  • Valinnassa voidaan ottaa huomioon myös kansainvälinen kokemus ja työkokemus. Kerro olennaisesta kansainvälisestä kokemuksestasi tai työkokemuksestasi (enintään 1 000 merkkiä välilyönnit mukaan luettuna). Valinnassa otetaan huomioon ainoastaan tässä kuvattu kansainvälinen kokemus ja työkokemus.