Arviointi Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ohjelmissa
Tietoa hakemusten pisteyttämisestä Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmissa.
SYKSY 2021 / KEVÄT 2022
Ha­ke­muk­ses­ta pis­tey­tet­tä­vät osa-alu­eet

Sinun hakemuksesi pisteytetään seuraavilla osa-alueilla:

 • Hakuperusteopintojen soveltuvuus. Voit saada tältä osa-alueelta enimmillään 10 pistettä. Jotta voisit tulla valituksi, sinun on saatava vähintään 6 pistettä.
 • Opintomenestys hakuperusteopinnoissa. Voit saada tältä osa-alueelta enimmillään 12 pistettä. Jotta voisit tulla valituksi, sinun on saatava vähintään 8 pistettä.
 • Motivoituneisuus ja mahdollinen opintosuunnitelma. Voit saada tältä osa-alueelta enimmillään 6 pistettä. Jotta voisit tulla valituksi, sinun on saatava vähintään 3 pistettä. Opintosuunnitelmaa ei kirjoiteta haettaessa Datatieteen maisteriohjelmaan.
 • Portfolio. Voit saada tältä osa-alueelta enimmillään 4 pistettä. Jotta voisit tulla valituksi, sinun on saatava vähintään 2 pistettä. Portfolio vaaditaan ainoastaan Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa.

Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa korkein mahdollinen yhteispistemäärä on 32 pistettä. Jotta voisit tulla valituksi, sinun on saatava vähintään 19 pistettä.

Muissa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan monikielisissä maisteriohjelmissa korkein mahdollinen yhteispistemäärä on 28 pistettä. Jotta voisit tulla valituksi, sinun on saatava vähintään 17 pistettä.

Hakijat asetetaan keskinäiseen paremmuusjärjestykseen seuraavien kriteerien perusteella:

 1. Kaikista huomioitavista osa-alueista saadut pisteet yhteensä
 2. Hakuperusteopintojen soveltuvuudesta saadut pisteet
 3. Opintomenestyksestä saadut pisteet
 4. Motivoituneisuudesta ja mahdollisesta opintosuunnitelmasta saadut pisteet
 5. Portfoliosta saadut pisteet (ainoastaan Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmassa)

Kriteereitä sovelletaan yllä mainitussa järjestyksessä.

Jos et saa joltakin osa-alueelta saa vähintään pienintä hyväksyttävää pistemäärää, hakemustasi ei pisteytetä muilla osa-alueilla.

Aikaisempien opintojesi laajuuden ja sisällön perusteella arvioidaan, kuinka riittävät tiedot ja valmiudet sinulla on opiskella siinä maisteriohjelmassa, johon haet. Jos hakemuksessa pyydettiin valitsemaan tavoittelemasi opintosuunta, tämä valinta otetaan huomioon arvioinnissa.

Hakuperusteopintojen soveltuvuus pisteytetään seuraavasti:

 • Jos opintosi soveltuvat erinomaisesti, saat 10 pistettä.
 • Jos opintosi soveltuvat kiitettävästi, saat 8-9 pistettä.
 • Jos opintosi soveltuvat hyvin, saat 6-7 pistettä
 • Jos opintosi soveltuvat kohtalaisesti, saat 4-5 pistettä
 • Jos opintosi soveltuvat heikosti, saat 1-3 pistettä
 • Jos opintosi eivät sovellu, saat 0 pistettä

Opintomenestyksesi hakuperusteopinnoissa pisteytetään opinnoista saadun arvosanan perusteella seuraavasti:

 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 4,75 tai parempi, saat 10 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 4,25 – alle 4,75, saat 9 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 3,75 – alle 4,25, saat 8 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 3,25 – alle 3,75, saat 7 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 2,83 – alle 3,25, saat 6 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 2,50 – alle 2,83, saat 5 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 2,17 – alle 2,50, saat 4 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 1,83 – alle 2,17, saat 3 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 1,50 – alle 1,83, saat 2 pistettä.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on 1,17 – alle 1,50, saat 1 pisteen.
 • Jos hakuperusteopintojesi arvosana on alle 1,17, saat 0 pistettä.

Jos arvosanan asteikko ei ole viisiportainen, arvosana muunnetaan viisiportaiselle asteikolle ennen arvosanan pisteyttämistä.

Lisäksi hakuperusteopintojesi laatua tarkastellaan kokonaisuutena ja huomioidaan myös, minkä tasoisessa yliopistossa hakuperusteopinnot on suoritettu. Tarkastelussa kiinnitetään huomiota erityisesti hakukohdekohtaisissa valintaperusteissa mainittuihin opintoihin ja huomioidaan myös tutkintosi kokonaisarvosana. Tarkastelun perusteella sinulle voidaan myöntää enintään 6 lisäpistettä. Osa-alueesta "Opintomenestys hakuperusteopinnoissa" voit kuitenkin saada yhteensä enintään 12 pistettä.

Sinun tulee kirjoittaa hakulomakkeelle motivaatiokirje. Motivaatiokirjeen perusteella arvioidaan motivoituneisuuttasi suorittaa maisterin tutkinto siinä maisteriohjelmassa, johon haet.

Motivaatiokirjeessä sinun tulee kertoa miksi haet kyseiseen maisteriohjelmaan ja miten sinun aikaisemmat opintosi tukevat menestyksellistä opiskelua maisteriohjelmassa. Motivaatiokirjeen aiheet täsmentyvät hakulomakkeen kysymyksissä. Motivaatiokirjeeseen voidaan vaatia sisällytettäväksi myös opintosuunnitelma. Motivaatiokirjeestä voit saada enintään 6 pistettä.

Motivaatiokirje saa olla hakulomakkeella ilmoitetun pituinen. Rajan yli menevää tekstin osaa ei huomioida.

Myös motivaatiokirjeen kieliasu otetaan huomioon. Motivaatiokirjeen tulee olla sujuvasti kirjoitettu ja sisällöllisesti koherentti. Sinun tulee kirjoittaa motivaatiokirje sillä kielellä, jolla aiot suorittaa tutkinnon.

Jos haet Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelmaan, sinun tulee toimittaa hakemuksesi liitteenä akateeminen tai ammatillinen portfolio. Portfolion tulee sisältää vähintään neljä työnäytettä.

Yhden työnäytteistä tulee liittyä alemman korkeakoulututkintosi tutkielmaan:

 • Jos tutkielmasi on valmistunut hakuajan päättymiseen mennessä, työnäytteen tulee olla tiivistelmä tutkielmastasi.
 • Jos tutkielmasi ei ole valmistunut hakuajan päättymiseen mennessä, työnäytteen tulee sisältää tutkielmasi otsikko, tutkimussuunnitelma sekä kuvaus tutkimusprosessin etenemisestä hakemuksesi jättämiseen asti.

Loppujen työnäytteiden tulee liittyä valitsemaasi tavoitetutkintoon ja esitellä osaamistasi mahdollisimman laajasti.

Työnäytteet voivat sisältää:

 • Esseitä
 • Oppimispäiväkirjoja
 • Kartografisia töitä
 • Tutkimusprojekteja
 • Kuvauksia kenttätyökokemuksesta
 • Laboratoriotöitä
 • Näytteitä suunnittelu- tai muotoilutöistä

Jos kyse on ryhmässä tehdystä työstä, tulee sinun osoittaa selvästi, mikä on ollut sinun osuutesi ja roolisi projektissa.

Portfoliosi voi sisältää linkkejä projekteihisi, mutta pelkkien linkkien toimittaminen ei ole hyväksyttävää. Pyydämme, että sisällytät portfolioon ainoastaan oleellisimmat ja tärkeimmät linkit!

Kirjoita portfoliosi englanniksi. Voit esitellä tutkielmasi tiivistelmän ja työnäytteesi myös suomeksi tai ruotsiksi, jos sinulla ei ole työnäytteitä englanniksi.

Huomaathan, että et voi tulla valituksi maisteriohjelmaan, jos et toimita portfoliota.

Tallenna portfoliosi hakujärjestelmässä toimitettuasi hakemuksesi. Portfolio tulee tallentaa yhtenä PDF-tiedostona, jonka koko ei saa olla yli 20 MB. Portfoliossa saa olla korkeintaan 10 sivua. Portfolion tulee toimittaa viimeistään 26.1.2022 klo 15:00 Suomen aikaa. Älä lähetä portfoliotasi sähköpostitse, tavallisella postilla tai kuriiripalveluilla.

Portfolio pisteytetään seuraavasti:

 • Jos portfolio on erinomainen, saat 4 pistettä.
 • Jos portfolio on kiitettävä, saat 3 pistettä.
 • Jos portfolio on hyvä, saat 2 pistettä
 • Jos portfolio on tyydyttävä tai välttävä, saat 1 pisteen.
 • Jos portfolio on huono, saat 0 pistettä.