Arviointi lääketieteellisen tiedekunnan ohjelmissa
Tietoa hakemusten pisteyttämisestä lääketieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmassa Master's Programme in Translational Medicine, Master of Science (2 years)
SYKSY 2021 / KEVÄT 2022

Tältä sivulta löydät tietoa hakemusten pisteyttämisestä, motivaatiokysymyksiin vastaamisesta hakulomakkeella sekä suosituskirjeen toimittamisesta.

Hakuprosessi on kaksivaiheinen.

Ensimmäisessä vaiheessa translationaalisen lääketieteen maisteriohjelman johtoryhmän nimittämä valintaryhmä arvioi kaikki hakukelpoiset hakemukset. Neljä ryhmän jäsentä pisteyttää hakemukset kukin tahollaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1) kandintutkinnon tai vastaavan tutkinnon sisältö ja soveltuvuus sekä tutkinnon myöntäneen koulutuslaitoksen taso (20 %)

2) hakijan opintomenestys (30 %)

3) hakijan motivaatiokirje (30 %)

4) suositus (20 %)

Kukin arvioija antaa pisteiden perusteella suosituksen hakuprosessin toisessa vaiheessa haastatteluun kutsuttavista hakijoista.

Toisessa vaiheessa etähaastatteluun kutsutaan enintään 60 korkeimmat pisteet saanutta hakijaa, joita vähintään kolme arvioijaa on suositellut kutsuttavaksi haastatteluun. 

Haastattelun tarkoituksena on varmistua hakijan motivaatiosta, viestintätaidoista ja kirjallisessa hakemuksessa kuvattujen tavoitteiden toteuttamiskelpoisuudesta.

Haastattelut pisteytetään kolmiportaisella asteikolla:

 • Ylittää odotukset
 • Vastaa odotuksia
 • Alittaa odotukset

Odotukset ylittävät ja odotuksia vastaavat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ohjelmaan hyväksyttävien tai varasijoille sijoitettavien listalla yhteispistemäärän perusteella (hakemuksesta ja haastattelusta annettujen pisteiden yhteismäärä).

Varasijalle pääsemiseen tarvitaan vähintään 93 % niistä pisteistä, jotka järjestyksessä 30:ntenä ohjelmaan hyväksytty hakija on saanut.

Verkkohakemuksessa sinua pyydetään vastaamaan tiettyihin kysymyksiin. Vastauksesi muodostavat motivaatiokirjeen (erillisiä motivaatiokirjeitä ei arvioida). Kannattaa kirjoittaa vastaukset ensin vaikkapa muistiinpanosovellukseen (ilman muotoiluja), josta ne voi leikata ja liimata hakulomakkeelle.

Motivaatiokirje kirjoitetaan englanniksi. Kukin vastaus saa olla enintään 2 000 merkkiä pitkä (välilyönnit mukaan luettuna). Varmista, että vastauksissa ei ole päällekkäisyyttä.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Kerro, miten olet aiemmin selviytynyt jostakin haastavasta tilanteesta. Miten tästä kokemuksesta voi olla hyötyä urallasi?
 • Miksi haet translationaalisen lääketieteen maisteriohjelmaan?
 • Miksi sovellut taustasi, luonteesi ja/tai kokemustesi perusteella opiskelemaan ohjelmassa?

Vaatimukset täyttävään hakemukseen kuuluu erillinen (englanninkielinen) suositus joltakulta akateemiselta asiantuntijalta.

Kerro hakulomakkeessa suosittelijan nimi, akateeminen kytkös ja työsähköpostiosoite. Ohjeet suosituksen lähettämisestä ja linkki sähköiseen suosituslomakkeeseen lähetetään suoraan suosittelijalle.

Huomaa, että kaikki hakemukset käsitellään ihmisvoimin ja että ohjeiden lähettäminen suosittelijalle saattaa viivästyä hakemusten kokonaismäärän mukaan.

On suositeltavaa kertoa prosessista suosittelijalle ja varmistaa, että hän toimittaa suosituksen ennen hakuajan päättymistä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Saat tiedon sähköpostitse, kun olemme vastaanottaneet suosittelijasi lähettämän suosituksen.

Sähköpostitse, postitse tai lähettipalveluja käyttämällä toimitettuja suosituksia ei käsitellä.

Translationaalisen lääketieteen maisteriohjelmaan liittyvien suositusten toimittaminen

Kun hakija on täyttänyt ja lähettänyt hakulomakkeen, joka sisältää suosittelijan yhteystiedot, suosittelijalle lähetetään sähköpostitse linkki sähköiseen suosituslomakkeeseen. Suositus tulee toimittaa tällä sähköisellä lomakkeella viimeistään 15.1.2021 kello 15.00 Suomen aikaa.

Suosittelijaa pyydetään arvioimaan hakijan analyyttista ajattelukykyä, viestintätaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä mahdollista tutkimus- ja laboratorio-osaamista. Suosittelija voi myös kertoa hakijan muista ominaisuuksista, jotka puoltavat hänen hyväksymistään maisteriohjelmaan. Tähän tarkoitukseen lomakkeessa on rajallinen tila vapaamuotoiselle kuvaukselle (1 500 merkkiä). Liitteitä ei oteta vastaan.

Neuvoja suosituskirjeen kirjoittamiseen

Suosituksista on eniten hyötyä, kun niissä on tarkkoja esimerkkejä hakijan saavutuksista ja luonteesta. Älä keskity hakijan arvosanoihin tai opintomenestykseen. Suosituksen tulee tarjota tietoa, jota emme saa opintosuoritusotteista, tutkintotodistuksista ja muista hakuasiakirjoista.

Seuraavat kysymykset voivat auttaa muotoilemaan vapaamuotoista kuvausta:

 • Miten hakija on osoittanut halukkuutensa laajentaa kokemuspiiriään tavanomaisen luentosaliympäristön ulkopuolelle?
 • Kerro hakijan poikkeuksellisista kyvyistä, taidoista ja kiinnostuksenkohteista.
 • Mikä motivoi ja innoittaa hakijaa?
 • Kerro hakijan sosiaalisista taidoista.
 • Miten hakija reagoi takaiskuihin, vastoinkäymisiin ja pettymyksiin?
 • Mikä hakijan ominaisuus tuli sinulle yllätyksenä?

Sähköiseen suosituslomakkeeseen voi tutustua täällä.