Arviointi bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa
Tietoa hakemusten pisteyttämisestä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmissa talven/kevään 2021-2022 opiskelijavalinnassa. Tutustu oman ohjelmasi pisteytykseen alla.
Motivaatiokirje (kaikki ohjelmat)

Motivaatiokirjettä käytetään arvioitaessa, onko hakija motivoitunut ja kykenevä suorittamaan maisterin tutkinnon siinä koulutusohjelmassa, johon hakee.

Motivaatiokirjeessä hakija vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • miksi hän hakee kyseisen koulutusohjelman opintoihin
 • miten hänen aikaisemmat opintonsa tukevat menestyksellistä opiskelua kyseisessä koulutusohjelmassa
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot täydentävät ja laajentavat hänen aikaisempia opintojaan
 • miten hakukohteena olevan koulutusohjelman opinnot tukevat hänen ammatillisia ja akateemisia tavoitteitaan ja suuntautumistaan.

Motivaatiokirjeen kieli

Motivaatiokirjeen kieli riippuu hakukohteesta. Monikielisiin maisteriohjelmiin englannin kielellä tutkintoa suorittamaan hakiessa motivaatiokirje tulee olla kirjoitettu englanniksi.  Monikielisiin maisteriohjelmiin suomen- tai ruotsin kielellä tutkintoa suorittamaan hakiessa motivaatiokirje tulee olla kirjoitettu englannin, suomen tai ruotsin kielellä. Motivaatiokirjeen kieliasu otetaan myös huomioon.

Motivaatiokirjeen pituus

Motivaatiokirjeen suurin sallittu pituus riippuu siitä maisteriohjelmasta, johon haet. Motivaatiokirje kirjoitetaan hakulomakkeelle. Motivaatiokirjeen pituus on rajoitettu hakulomakkeella. Alta näet motivaatiokirjeen suurimman sallitun pituuden eri maisteriohjelmissa.

Koulutusohjelma Motivaatiokirjeen suurin sallittu pituus
Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma 8000 merkkiä (mukaan lukien välilyönnit)
Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma 3000 merkkiä (mukaan lukien välilyönnit)
Kasvitieteen maisteriohjelma 3000 merkkiä (mukaan lukien välilyönnit)
Neurotieteen maisteriohjelma 8000 merkkiä (mukaan lukien välilyönnit)
Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma Katso alta

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

Kysymys 1: Why are you applying to this Master's Programme? (500 merkkiä ml. välilyönnit)

Kysymys 2: b) How do your previous studies enable you to succeed in the studies of this Master's Programme? (2000 merkkiä ml. välilyönnit)

Kysymys 3: c) How do the studies in this Master's Programme complement your previous studies and broaden your knowledge? (1500 merkkiä ml. välilyönnit)

Kysymys 4: d) Please specify how studying in this Master's Programme would further your career objectives and what academic and professional goals you hope to reach by completing this Master's Programme (1500 merkkiä ml. välilyönnit).

Eko­lo­gian ja evo­luu­tio­bio­lo­gian (EEB) mais­te­rioh­jel­ma

EEB-maisteriohjelman hakevien valinta perustuu seuraaviin kriteereihin:

 1. Aikaisempien opintojen soveltuvuus EEB-maisteriohjelmaan, 0-10 pistettä
 2. Opintomenestys (arvosanat, opintojen eteneminen) EEB-maisteriohjelmaan vaadittavissa soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa, 0-10 pistettä
 3. Motivaatiokirje, 0-10 pistettä.

Alin hyväksytty pistemäärä jokaisesta kohdasta on vähintään 6 pistettä.

Jos kaksi tai useampi hakija on arvioinnin jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen, toissijaisesti opintomenestyksen ja kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella.

Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma

Ensimmäinen vaihe

Hakijat arvioidaan hakuasiakirjojen perusteella seuraavin kriteerein, joista kukin pisteytetään seuraavasti:

 1. Aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan, 0-25 pistettä. Pistemäärä, joka on vähintään saatava tullakseen valituksi haastatteluun: 10 pistettä.
 2. Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan vaadittavissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa, 0-20 pistettä. Pistemäärä, joka on vähintään saatava tullakseen valituksi haastatteluun: 8 pistettä.
 3. Laboratoriotaidot ja käytännön tutkimustyössä hankittu kokemus, 0-10 pistettä. Pistemäärä, joka on vähintään saatava tullakseen valituksi haastatteluun: 4 pistettä.
 4. Motivaatiokirje, 0-5 pistettä. Pistemäärä, joka on vähintään saatava tullakseen valituksi haastatteluun: 2 pistettä.

Jokaisesta kriteeristä on saatava vähintään 40% maksimipistemäärästä. Hakijan on siis saatava vähintään 10 pistettä aikaisempien opintojen soveltuvuudesta, 8 pistettä opintomenestyksestä, 4 pistettä laboratoriotaidoista ja kokemuksesta käytännön tutkimustyössä, ja 2 pistettä motivaatiokirjeestä, jotta voi tulla valituksi haastatteluun.

Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa minimipistemäärän 35 ylittäneet hakijat asetetaan pistemäärän mukaiseen paremmuus­järjestykseen, ja näistä valitaan enintään 40 parasta videohaastatteluun arvioinnin toisessa vaiheessa.

Hakija voi liittää hakemuksensa tueksi työtodistuksia tai ohjaajan lausuntoja maisteriohjelman alaan liittyvästä tutkimustyöstä. Nämä tukevat hakulomakkeen kysymyksiä laboratorio- ja tutkimustyökokemuksesta.

Toinen vaihe

Videohaastattelussa on tietty määrä ennalta asetettuja kysymyksiä. Haastattelu arvioidaan käyttämällä arviointiasteikkoa 0-15. Haastattelusta on saatava vähintään 8 pistettä, jotta voi tulla valituksi.

Haastattelu toteutetaan videohaastatteluna etäyhteyden avulla viimeistään haastattelukutsussa ilmoitetulla sovelluksella. Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma on monikielinen ohjelma. Haastattelu järjestetään pääasiassa englannin kielellä. Hakijat, jotka haluavat suorittaa tutkinnon suomen tai ruotsin kielellä voivat kuitenkin pyytää, että haastattelu pidetään sillä kielellä, minkä hakija on määritellyt tutkinnon kohdalle hakulomakkeeseen.

Valinta

Valinta perustuu kaksivaiheisesta arvioinnista laskettuun kokonaispistemäärään, jonka maksimi on 75 pistettä. Tullakseen valituksi hakijan on saatava vähintään kokonaispistemäärä 50. Ohjelmaan hyväksytään kokonaispisteiden perustella enintään 20 parasta. Vähimmäispistemäärän 50 ylittäneitä voidaan asettaa varasijoille pistemäärän mukaisessa järjestyksessä.

Jos kaksi tai useampi hakija on arvioinnin jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti haastattelun, toissijaisesti soveltuvien opintojen, kolmanneksi opintomenestyksen ja neljänneksi motivaatiokirjeen perusteella.

Kasvitieteen maisteriohjelma

Kasvitieteen maisteriohjelmaan hakevien valinta perustuu seuraaviin kriteereihin:

 1. Aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan, 0-10 pistettä.
 2. Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan soveltuvissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa (arvosanataso ja opintojen eteneminen suhteessa käytettyyn opiskeluaikaan), 0-10 pistettä.
 3. Motivaatiokirje 0-10 pistettä.

Alin hyväksytty pistemäärä jokaisesta kohdasta on vähintään 6 pistettä.

Jos kaksi tai useampi hakija on arvioinnin jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen, toissijaisesti opintomenestyksen ja kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella.

Neurotieteen maisteriohjelma

Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella haluamansa opintosuunta, mutta valinta ei ole sitova. Hakijan ilmoittama opintosuunta huomioidaan arvioitaessa aiempien opintojen soveltuvuutta sekä motivaatiokirjettä. Hakija voi liittää hakemuksensa tueksi työtodistuksia tai ohjaajan lausuntoja maisteriohjelman alaan liittyvästä tutkimustyöstä.

Ensimmäinen vaihe

Hakukelpoiset hakijat arvioidaan hakuasiakirjojen perusteella seuraavin kriteerein:

 1. Aikaisempien opintojen soveltuvuus haettuun maisteriohjelmaan, 0-5 pistettä.
 2. Opintomenestys haettuun maisteriohjelmaan vaadittavissa aiemmin suoritetuissa opinnoissa (arvosanataso sekä opintojen eteneminen suhteessa käytettyyn opiskeluaikaan), 0-5 pistettä.
 3. Motivaatiokirje, 0-5 pistettä.

Ensimmäisen vaiheen arvioinnissa vähintään 11 pistettä saaneet hakijat asetetaan pistemäärän mukaiseen paremmuusjärjestykseen, ja näistä valitaan 40 parasta haastateltaviksi arvioinnin toisessa vaiheessa.

Ammattikorkeakoulututkinnon perusteella hakevat arvioidaan samassa yhteydessä ja samalla tavalla kuin muutkin hakijat, mutta heille luetaan eduksi vähintään vuoden mittainen, tutkinnon suorittamisen jälkeen tieteellisessä tutkimusryhmässä kertynyt työkokemus, joka on ollut merkittävässä määrin itsenäistä tutkimustyötä. Tutkimustyökokemuksen määrän ja laadun tulee käydä selkeästi ilmi hakemukseen liitettävästä työtodistuksesta tai työn ohjaajan lausunnosta. Tutkimustyökokemus arvioidaan arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa osana aikaisempien opintojen soveltuvuuden arviointia.

Toinen vaihe

Haastattelussa on tietty määrä ennalta asetettuja kysymyksiä, joilla syvennetään hakuasiakirjojen tietoja aiemmista opinnoista, tavoitteista ja mahdollisesta tutkimuskokemuksesta. Haastattelut arvioidaan ja dokumentoidaan käyttämällä arviointiasteikkoa 0 – 5. Valituksi tuleminen edellyttää haastatteluun osallistumista.

Haastattelu toteutetaan videohaastatteluna etäyhteyden avulla viimeistään haastattelukutsussa ilmoitetulla sovelluksella. Haastattelu järjestetään pääasiassa englannin kielellä. Hakijat, jotka haluavat suorittaa tutkinnon suomen tai ruotsin kielellä voivat kuitenkin pyytää, että haastattelu pidetään sillä kielellä, minkä hakija on määritellyt tutkinnon kohdalle hakulomakkeeseen.

Valinta

Valinta perustuu kaksivaiheisesta arvioinnista laskettuun kokonaispistemäärään. Tullakseen valituksi hakijan on saatava vähintään kokonaispistemäärä 16. Ohjelmaan hyväksytään kokonaispisteiden perustella 20 parasta.

Jos kaksi tai useampi hakija on arvioinnin jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti haastattelun, toissijaisesti soveltuvien opintojen, kolmanneksi opintomenestyksen ja neljänneksi motivaatiokirjeen perusteella.

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden (ECGS) maisteriohjelmaan hakevilla tulee olla suoritettuna soveltuva alempi korkeakoulututkinto, joka antaa valmiudet opiskella ECGS-maisteriohjelmassa. 

Maisteriohjelmaan hakevien valinta perustuu kokonaispistemäärään, joka muodostuu aikaisempien opintojen soveltuvuuden (50% kokonaispistemäärästä), opintomenestyksen (25% kokonaispistemäärästä) ja motivaatiokirjeen (25% kokonaispistemäärästä) yhteenlasketusta pistemäärästä.

Hakijan saama lopullinen kokonaispistemäärä lasketaan seuraavasti: Kunkin kolmen kriteerin pisteet (0-10) kerrotaan painokertoimella (aikaisempien opintojen soveltuvuudesta saadut pisteet kerrotaan luvulla 0,5 ja opintomenestyksestä sekä motivaatiokirjeestä saadut pisteet kerrotaan kukin luvulla 0,25). Sen jälkeen pisteet lasketaan yhteen. Korkein mahdollinen kokonaispistemäärä on siis 10.

Tullakseen hyväksytyksi hakijan tulee saavuttaa opintojen soveltuvuudesta, opintomenestyksestä sekä motivaatiokirjeestä vähintään vähimmäispistemäärä. Viime kädessä vaatimukset määräytyvät hakijoiden määrän ja hakemusten tason mukaan. Näin ollen, vaikka hakija täyttäisi edellä mainitut kriteerit, se ei vielä välttämättä riitä opiskelupaikan saamiseen.

Jos kaksi tai useampi hakija on arvioinnin jälkeen tasatilanteessa, ratkaistaan hakijoiden keskinäinen järjestys ensisijaisesti soveltuvien opintojen, toiseksi opintomenestyksen ja kolmanneksi motivaatiokirjeen perusteella.

Hakijan tulee ilmoittaa hakulomakkeella haluamansa opintosuunta. Ilmoitus on sitova. Hakijan ilmoittama opintosuunta huomioidaan arvioitaessa aiempien opintojen soveltuvuutta sekä motivaatiokirjettä.

Aikaisempien opintojen soveltuvuus arvostellaan asteikolla 0-10 pistettä ja sen painoarvo on 50% kokonaispistemäärästä. Opintojen soveltuvuudesta tulee saada vähintään 6 pistettä. Opintojen soveltuvuus pisteytetään hakijan hakulomakkeella ilmoittaman opintosuunnan kriteereiden mukaisesti.

Aikaisempien opintojen soveltuvuus ympäristömuutoksen (EC) opintosuuntaan pisteytetään seuraavasti:

 • 10 pistettä: Hakijalla on alempi korkeakoulututkinto bio- ja ympäristötieteistä (ympäristötieteet, ekologia), maatalous-metsätieteistä (esim. mikrobiologia, maaperätiede) tai muista luonnontieteistä (maantiede) tai soveltavista tieteistä, joka vastaa yhtä tai useampaa EC-opintosuunnan tieteenalamoduulia.
 • 9 pistettä: Hakijalla on alempi korkeakoulututkinto muilta kuin yllä määritellyiltä bio- ja ympäristötietieteiden aloilta (laboratoriotieteet solu- ja molekyylibiologia), maatalous-metsätieteiden aloilta tai luonnontieteiden aloilta (geologia, matematiikka, kemia), tekniseltä alalta tai laboratoriotieteistä (biokemia, solubiologia), joka antaa riittävät valmiudet opintoihin EC-suunnalla tai muu luonnontiedepainotteinen alempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy vahva osuus ympäristötietieteitä (60-90 op)
 • 8 pistettä: Hakijalla on lähialojen tai soveltavien tieteiden alempi korkeakoulututkinto, jossa soveltuvia opintoja noin 35-60 op.
 • 7 pistettä: Hakijalla alempi korkeakoulututkinto luonnontiede-, yhteiskuntatiede- tai käytännönopintopainotuksella, soveltuvia opintoja noin 25-35 op.
 • 6 pistettä: Hakijalla on luonnontieteen, tekniikan tms. alan alempi korkeakoulututkinto, soveltuvia opintoja noin 25 op.
 • 5 pistettä: Hakijalla on muu alempi korkeakoulututkinto, alle 25 op soveltuvia opintoja.
 • 4 pistettä: Hakijalla on muu alempi korkeakoulututkinto, ei lainkaan soveltuvia opintoja.

Aikaisempien opintojen soveltuvuus arvostellaan asteikolla 0-10 pistettä ja sen painoarvo on 50% kokonaispistemäärästä. Opintojen soveltuvuudesta tulee saada vähintään 6 pistettä. Opintojen soveltuvuus pisteytetään hakijan hakulomakkeella ilmoittaman opintosuunnan kriteereiden mukaisesti.

Aikaisempien opintojen soveltuvuus globaalin kestävyyden (GS) opintosuuntaan pisteytetään seuraavasti:

 • 10 pistettä: Hakijalla on alempi korkeakoulututkinto yhteiskuntatieteistä, taloustieteestä, historiasta, filosofiasta, humanistisista tieteistä tai soveltavista tieteistä, joka vastaa yhtä tai useampaa GS-opintosuunnan tieteenalamoduulia.
 • 9 pistettä: Hakijalla on alempi korkeakoulututkinto muissa yhteiskuntatieteissä (joka ei vastaa suoraan GS-opintosuunnan tieteenalamoduulia), mutta tarjoaa riittävän pätevyyden GS-opintoihin tai monitieteinen alempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy kuitenkin vahva osuus yhteiskuntatieteistä (60–90 op).
 • 8 pistettä: Hakijalla on tieteidenvälinen tai soveltuva luonnontieteellinen alempi korkeakoulututkinto, jossa on noin 35-60 op soveltuvia yhteiskuntatieteitä.
 • 7 pistettä: Hakijalla on tieteidenvälinen alempi korkeakoulututkinto keskittyen luonnontieteisiin tai soveltaviin tieteisiin, jossa on noin 25-35 op soveltuvia opintoja.
 • 6 pistettä: Hakijalla on luonnontieteiden tai tekniikan alempi korkeakoulututkinto, hakijalla on noin 25 op soveltuvia opintoja.
 • 5 pistettä: Hakijalla on muu alempi korkeakoulututkinto, alle 25 op soveltuvia opintoja.
 • 4 pistettä: Hakijalla on muu alempi korkeakoulututkinto, ei soveltuvia opintoja.

Opintomenestys arvioidaan hakijan hakuperusteena olevasta tutkinnosta. Opintomenestys pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä ja sen painoarvo on 25% kokonaispistemäärästä. Opintomenestyksestä tulee saada vähintään 6 pistettä.

Motivaatiokirje pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä ja sen painoarvo on 25% kokonaispistemäärästä. Motivaatiokirjeestä tulee saada vähintään 6 pistettä.

Katso ylempää ohjeet motivaatiokirjeeseen.

Motivaatiokirjeen merkkimäärä on rajattu. Motivaatiokirje pisteytetään seuraavasti:

 • 10 pistettä: Hakija osaa selittää miksi hän hakee juuri tähän ohjelmaan, kuinka hänen aiemmat opintonsa ovat perustana opinnoille ja kuinka hänen valitsemansa opinnot lisäävät hänen taitojaan ja asiantuntemustaan. Opiskelijalla on realistinen käsitys ECGS:n sisällöstä ja mahdollisuuksista. Erityisesti pistemäärälle 10: Hakija pystyy kuvaamaan tavoitteet työelämään tai jatko-opintoihin suoritettuaan maisterin tutkinnon ECGS-ohjelmassa.
 • 9 pistettä: Hakija osaa selittää miksi hakee tähän ohjelmaan, kuinka hänen aikaisemmat opintonsa ovat perustana opinnoille ja kuinka hänen valitsemansa opinnot lisäävät hänen taitojaan ja asiantuntemustaan. Opiskelijalla on realistinen käsitys ECGS:n sisällöstä ja mahdollisuuksista. Tavoitteet ovat epäselviä tai hyvin yleisiä.
 • 8 pistettä: Hakija tietää miksi hakee ohjelmaan, selittää aiempia opintojaan ja kuvaa mitä haluaa oppia ECGS-opinnoissa. Opiskelijalla on realistinen käsitys ECGS: n sisällöstä ja mahdollisuuksista.
 • 7 pistettä: Hakija tietää miksi hakee ohjelmaan, selittää aiempia opintojaan.
 • 6 pistettä: Hakija kertoo aiemmista opinnoistaan ja kertoo laajasti haluavansa oppia lisää.
 • 5 pistettä: Hakija ei vastaa annettuihin kysymyksiin tai vastaukset ovat hyvin yleisiä ja idealistisia.
 • 4 pistettä: Hakija ei kerro mitään motivaatiostaan tai teksti ei sisällä ymmärrettävää sanomaa.